2024.06.25, Kedd

A járási hivatalok feladata már a családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2017.02.27. 11:29

2017. január 1-től a megyei Földművelésügyi Osztályról a járási hivatalokhoz került a családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés. A Járási Hivatalok végzik a továbbiakban azon családi gazdaságok nyilvántartásba vételét, a változások módosítását, illetve törlését, akiknek a adott járás területén van a családi gazdaságuk központja.

Hirdetés

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges:


• lakcímkártya, adókártya fénymásolata
• szerződés: amely rendezi a vagyoni, elszámolási viszonyt a családi gazdaság tagjaival. A családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásról; a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyeket folytatni kívánnak; a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról.
• szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat, ennek hiányában legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolata, vagy legalább 3 éve a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja. Az őstermelői plasztikkártya mellé be kell csatolni az értékesítési betétlapot és az adatnyilvántartó lapot is.
• Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez című nyomtatvány, amely a nyilatkozatokkal együtt a NÉBIH honlapjáról letölthető.

 

Nyilatkozatok

- nyilatkozat arról, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő
tevékenységet kíván folytatni,

- nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként
megjelölt településen van,

- nyilatkozat arról, hogy a szerződést a gazdálkodó család tagjai megkötötték.

- nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság
rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek
a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal,

- nyilatkozat a társadalombiztosítási jogviszonyról.

• 3.000 Ft értékű illetékbélyeg


Változások bejelentése

A családi gazdálkodás menetében bekövetkező minden változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni - 2017. január 1. napjától - a nyilvántartást a vezető illetékes járási hivatalnál.


A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése

A járási hivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha:

- a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják,

- családi gazdálkodó kérelmére vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott szerződés megszűnésekor.


Bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért forduljanak a járási hivatalokhoz!

MegyeBács-Kiskun Megyei Kormányhivatalcsaládi gazdaság