2024.06.24, Hétfő

Szerzői jogok

2017.04.10. 08:08

Szerzői jogok

Hirdetés

A bacsmegye.hu internetes hírportálon (továbbiakban: lap) található tartalom a Makroler  Kft. (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bámilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. 

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A lap  oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A bacsmegye.hu  oldalon megjelent írásokat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében tilos máshol közzétenni. Az oldalon látható fotók sem vehetők át írásos engedély nélkül.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti az alábbi lehetőségek szerint:

1. Fel kell tüntetni  az írás első néhány (legföljebb öt) sorát, a szövegben jelölve, hogy a bacsmegye.hu oldalról került átvételre az idézet, majd egy linkre kattintva a bacsmegye.hu  oldalra, és az eredeti cikkre kell irányítani  az olvasót.

2. E-mailen engedélyt kell kérni  az írás és/vagy fotó felhasználására, és egyeztetjük annak módját.

Email cím: szerkeszto(kukac)regon.hu

 

A Kiadó  pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. 


Irányadó jogszabályok:    

A médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. Törvény                                      

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény