2023.10.04, Szerda

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kiskunmajsai üléséről

2016.02.28. 14:43

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülését jól bevált hagyományához híven, a megyeiség szellemében ezúttal Kiskunmajsán, a Konecsni György Kulturális Központban tartotta. 

Hirdetés

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülését jól bevált hagyományához híven, a megyeiség szellemében ezúttal Kiskunmajsán, a Konecsni György Kulturális Központban tartotta. Ábrahám-Fúrús András, Kiskunmajsa polgármestere köszöntötte a Közgyűlés tagjait, valamint a meghívott vendégeket, s röviden bemutatta a települést. Ezt követően Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójában az önkormányzat elmúlt havi területfejlesztés, vidékfejlesztés, megyemarketing és nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

Pozitív döntés született az 1945 és 1961 közötti időszak áldozatai tiszteletére alapított dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap létrehozásáról az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából. E módon is kifejezve az őszinte elismerést, megbecsülést és szolidaritást a hősök iránt. A Közgyűlés az emléknapot szeptember 29. napjában határozta meg, dr. Szobonya Zoltán jánoshalmi ügyvéd 1958. szeptember 29-i kivégzésének emlékére.

Negyedik napirendi pontként tartalmas beszámolót tartott Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője az elmúlt 7 évi munkájuk eredményeiről.

A politikusok felülvizsgálták és jóváhagyták a területi nemzetiségi önkormányzatokkal (a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzattal, a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzattal és a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzattal) korábban megkötött Együttműködési Megállapodások módosításait. Erre azért volt szükség, mert a Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ezen szerződéseket minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.

Elfogadta a testület a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét. A 2016. évi költségvetésben egyelőre nem került betervezésre olyan beszerzés, amely a becsült érték alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásával járna.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírásra került a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című projekt felhívás, melynek fő célkitűzése megyei foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítása. A támogatás elnyerésével lehetőség nyílik arra, hogy a létrejövő és az egész megyére kiterjedő foglalkoztatási partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthassák. A Közgyűlés hozzájárult a támogatási kérelem benyújtásához és támogatta a konzorciumban való részvételt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírásra kerültek a települési önkormányzatok fejlesztési terveinek megvalósítását célzó pályázati felhívások. A közgyűlés felhatalmazta a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét és a Bács-Kiskun megyei főjegyzőt a konzorciumi megállapodások megkötésére a TOP keretében megvalósuló pályázatok benyújtásához.

A testület megtárgyalta és egyhangúan elfogadta azt az együttműködési megállapodás-tervezetet, melyet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyei települési önkormányzatokkal kíván a közeljövőben megkötni. Az így létrejövő hatékony, eredményes és kölcsönös kommunikációnak köszönhetően a közérdekű, lakosságot érintő információk a lehető legtöbb felületen eljutnának az érintettekhez, másrészt erősödne a megyei identitás és térségimázs érzése.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bérleménye, a csehországi Cesky Krumlovi Művészeti Alkotóműhely kihasználtsága az utóbbi években folyamatosan csökkent, s az annak növelésére tett erőfeszítések sem jártak sikerrel. Az így keletkező veszteségek megszűntetése érdekében az a döntés született, miszerint a Megyei Önkormányzat 2018. december 31. napjáig fennálló bérleti jogviszonyát megszűnteti, s azt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának átadja.

Szántó István, az értéktár bizottság elnöke és Dr. Bankó Ágnes aljegyző asszony beszámolt a közgyűlésnek a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről, melyet a közgyűlés tagjai elfogadtak. 2015. második félévében összesen 58 javaslatot nyújtottak be a Bizottsághoz, melyekből 21 nemzeti érték került felvételre az Értéktárba. A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munkatervét és pénzügyit tervét is jóváhagyták a politikusok.

Az ülést követően a Mayossa Hagyományőrző Együttes rövid, de látványos kulturális műsora került terítékre, majd Rideg László és Ábrahám-Fúrús András az eredményes együttműködést szimbolizáló, közös faültetésen vettek részt a plébánia kertben.

A közgyűlés ideje alatt a Művelődési Ház földszintjén értéktár kiállítás volt megtekinthető, az épület előtti tér pedig a helyi termelők, kézművesek portékái vásárának ad a mai nap során helyet.

 

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

                Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés dr. Szobonya Zoltán Emléknap alapításáról

                Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Beszámoló a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkájáról

Előadó: Farkas Zoltán, ügyvezető

 1. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési terve megállapítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés pályázat benyújtására a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra  

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Felhatalmazás a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke és a Bács-Kiskun Megyei Főjegyző részére konzorciumi megállapodások megkötésére Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló pályázatok benyújtásához

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés munkaerő mobilitást és gazdaságfejlesztést elősegítő útfelújítási projekt javaslatokra Bács-Kiskun megyében a TOP-1.3.1 felhívás keretében (később postázva!)

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés kommunikációs együttműködési megállapodás megkötésére a  megye települési önkormányzataival

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Előterjesztés a Cesky Krumlov-i Művészeti Alkotóműhely igénybevételének átadására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

 1. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2015. második félévi tevékenységéről

Előadó: Szántó István, az értéktár bizottság elnöke

 1. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: Szántó István, az értéktár bizottság elnöke

 1. Egyéb ügyek

 

 

    

Galéria

MegyeKözgyűlésKiskunmajsa