2022.12.07, Szerda

Bugac nagyközség utóellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék

2016.05.17. 10:31

Az Állami Számvevőszék befejezte Bugac nagyközség utóellenőrzését.

Hirdetés

Az Állami Számvevőszék befejezte Bugac nagyközség utóellenőrzését. Még 2013-ban ellenőrizte az Önkormányzat 2007-2011. közötti vagyongazdálkodását, a mostani utóellenőrzés a javaslatok hasznosítására elkészített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat intézkedési tervében előírt öt feladatból egy végrehajtása nem volt időszerű, a további négy feladatból egyet teljes körűen, kettőt részben végrehajtottak, egy feladatot pedig nem teljesítettek. 

A 2011. július 1-jétől hatályos új számvevőszéki törvény előírása szerint az ellenőrzött szervezetek az ÁSZ javaslatainak hasznosítása érdekében intézkedési terv készítésére kötelezettek. Ezzel lezárult a következmények nélküli ellenőrzések korszaka, az ÁSZ ellenőrzési tevékenységében pedig megjelent az önálló utóellenőrzések rendszere. Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosítására, amely visszacsatolást jelent a döntéshozók és egyben az ellenőrzött szervezetek számára. 

A közel 2800 lakosú, Bács-Kiskun megyében fekvő Bugac nagyközségnél most lezárult utóellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat végrehajtotta-e a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban elkészített intézkedési tervben meghatározott feladatokat. Az ellenőrzött időszak a számvevőszéki jelentés közzétételének napjától az utóellenőrzés megkezdéséig tartó időszak volt. 

Az utóellenőrzés megállapításai szerint Bugac nagyközség az intézkedési tervben meghatározott feladatait nem hajtotta végre maradéktalanul. Az intézkedési tervben előírt feladatok teljesítését az alábbi táblázat részletezi:  Végrehajtottnak minősült a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott határidőben és tartalommal megtörtént. Részben végrehajtott az a feladat, amelynek a végrehajtása tejes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg. Nem végrehajtott a feladat, ha az intézkedési tervben foglaltakat elmulasztották, vagy dokumentálásáról nem gondoskodtak. Nem időszerű az a feladat, amelynek végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövőbeni előfordulása lehetséges, illetve a végrehajtása nem volt esedékes, vagy a végrehajtási határidő még nem járt le. 

Az utóellenőrzés szerint a jegyző a közérdekű adatok közzétételi kötelezettsége teljesítését, továbbá a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve elkészítését és a magas kockázatúnak minősített területek teljes körű belső ellenőrzésére előírt feladatot részben teljesítette. A jegyző a pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlására irányuló feladat végrehajtására nem intézkedett.  

Galéria

MegyeÖnkormányzatvagyongazdálkodásÁllami számvevőszékBugac