2024.07.13, Szombat
Ügyintézési lehetőségek Bács-Kiskun megyében az igazgatási szünet ideje alatt
Fotó: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal / Facebook

Ügyintézési lehetőségek Bács-Kiskun megyében az igazgatási szünet ideje alatt

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2022.12.15. 11:41

A műszaki vizsgálóállomások nyitvatartása szünetel a megyében. Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal közlekedési szakterülete áll az ügyfelek rendelkezésre az igazgatási szünet alatt.

Kecskeméten, Baján és Kiskunhalason működő, országszerte pedig összesen 60 kijelölt kormányablak, valamint a Központi Okmányiroda a december 22. és január 6. között elrendelt igazgatási szünet ideje alatt is nyitva tart - írták a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján. Ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva lesz, de a halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok. Aki teheti, az előre tervezhető ügyeit még december 21-ig intézze el, a szünet alatt csak a legsürgősebb esetekben keressék fel az ügyfelek a nyitva tartó kormányablakokat!

Az igazgatási szünetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az alábbi ügyintézési lehetőségeket biztosítja:

 

Kormányablak feladatok

A Kormányablakok a Korm. rendeletben foglalt feladataik tekintetében sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is egyaránt biztosítják az ügyintézést.

Az érintett időszakban az alábbi kormányablakok fogadják az ügyfeleket: 

 

Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály és az Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály

Az igazgatási szünet alatt a Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Főosztályon és az Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztályon nem lesz munkavégzés és ügyfélfogadás.

 

Földhivatal

Az igazgatási szünet alatt és január 9-én is zárva tartanak az ügyfélszolgálatok. A Földhivatali Főosztály postai úton és hivatali kapun érkezett beadványokat az igazgatási szünet ideje alatt nem vesz át.

Az igazgatási szünet ideje alatt a földhivatali hivatali kapura beérkezett és 2023. január 9-én a földhivatali hivatali tárhelyen lévő, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint beérkezett, valamint a 2023. január 9-én a postától átvett ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9. napján beérkezettnek és kézbesítettnek kell tekinteni, azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a tulajdoni lapon.

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, a járási hivatalok gyámügyi osztályai

Szociális és gyámügyi szakterületen örökbefogadás, soron kívüli intézkedést igénylő esetek, pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások folyósítása, járási gyámügyi feladatok (gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, eseti gondnok kirendelése egészségügyi beavatkozás előtt, örökbefogadásnál a születést követő 6 héten belül nyilatkozat megtétele) ügyében a kormányhivatal a feladat felmerülése esetén biztosítja a feladatellátást.

A feladat felmerülése esetén, előzetes telefonos egyeztetést követően, az alábbi helyszínen fogadják az ügyfeleket.

 

A pártfogoltak, elítéltek kötelezettségei teljesítésének elősegítése és ellenőrzése érdekében a feladatellátás biztosított. Az áldozatok fokozott védelme és a kialakult krízishelyzetek azonnali kezelése érdekében - a hatósági döntést igénylő támogatások folytonossága miatt - az áldozatsegítés területén feladatellátás biztosítása indokolt.

Az áldozatsegítés és pártfogó felügyelet ügytípusaiban, előzetes telefonos egyeztetést követően a helyszínen, illetve az alábbi elérhetőségeken biztosított a feladatellátás.

 

Családvédelmi szolgálatok

A válsághelyzetben levő várandós anya segítése, és a magzati élet védelme érdekében szükséges a CSVSZ tanácsadások folyamatos működésének biztosítása.

Az igazgatási szünet tartama alatt, a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében biztosítjuk, hogy a terhesség-megszakítási kérelmezés esetén kötelező CSVSZ tanácsadáson minimum 2 alkalmon részt tudjanak venni az ügyfelek.

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket előzetes telefonos egyeztetést követően:


 

 

Népegészségügyi feladatok

Az igazgatási szünet alatt a Népegészségügyi Főosztály és a járási hivatalok népegészségügyi osztályai ellátják a felmerülő járványügyi feladatokat, megteszik a szükséges intézkedéseket és elkészítik a jelentéseket. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése szerinti esetben a holttest elhamvaszthatóságát engedélyezik.

A feladat felmerülése esetén, előzetes telefonos egyeztetést követően, az alábbi helyszínen fogadják az ügyfeleket.

 

Foglalkoztatási feladatok

Az igazgatási szünet alatt a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain nem lesz munkavégzés és ügyfélfogadás.

Álláskeresőként új ügyfél nyilvántartásba vételére nem kerül sor. Amennyiben külföldön terveznek munkát vállalni, akkor kérjük, hogy a bejelentést az igazgatási szünet előtt tegyék meg. Abban az esetben, ha az ügyfél az igazgatási szünet ideje alatt távozik külföldre és a bejelentést emiatt nem tudja megtenni, akkor távozhat külföldre, de az igazgatási szünet lejártát követően a bejelentést meghatalmazott útján vagy elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás) köteles megtenni.

A már álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek figyelmét felhívjuk arra, hogy hatósági bizonyítvány iránti kérelmüket – személyes megjelenés keretében – legkésőbb 2022. december 21. napjáig terjeszthetik elő a foglalkoztatási osztálynál.

Az igazgatási szünet ideje alatt szolgáltatást kérőként új ügyfél nyilvántartásba vételére, munkaközvetítésre, egyéni cselekvési terv készítésére, szolgáltatásba történő bevonására nem kerül sor.

 

Munkavédelmi feladatok

Az igazgatási szünet ideje alatt a kormányhivatal biztosítja a súlyos és halálos munkabalesetek helyszínen történő kivizsgálását, a tömeges foglalkozási megbetegedés bejelentés helyszíni kivizsgálását, valamint az azonnali beavatkozást igénylő panasz/közérdekű bejelentések kivizsgálását, melyek sürgős beavatkozás és hatósági intézkedés nélkül életet, testi épséget veszélyeztetnek.

A feladat felmerülése esetén az elérhetőségek a következők:

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

Az igazgatási szünet alatt az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály és a járási hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai elvégzik a Nébih Zöld Számra érkező, előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos bejelentések kivizsgálását; járványkitörés esetén annak kezelésében közreműködnek. Ellátják a kötelező húsvizsgálatot a vágóhídi tevékenység során; élőállat betelepítése, továbbá karanténozása során az engedélyeket kiadják, valamint kiállítják a TRACES, export bizonyítványokat, a Salmonella mentességi igazolásokat, hatósági bizonyítványokat és biztosítják a veszettség megfigyelést, a hatósági állatorvosi felügyeletet állatvásár/kiállítás/verseny esetén.

A feladat felmerülése esetén az elérhetőségek a következők:

A kormányhivatal biztosítja a friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs szállítmányok azonossági és megfelelőségi ellenőrzését, vizsgálati bizonyítvány kiállítását; illetve a szállítmányok azonossági és növényegészségügyi ellenőrzését, növényegészségügyi bizonyítvány kiállítását.

A zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési vizsgálat és növényegészségügyi vizsgálat ügytípusokban a feladatellátás jellege miatt (helyszíni ellenőrzés, szemle) az alábbi elérhetőségeken állunk az ügyfelek rendelkezésére:

 

Fogyasztóvédelmi és műszaki engedélyezési feladatok

Az igazgatási szünet alatt a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályon nem lesz munkavégzés és ügyfélfogadás. A fogyasztói bejelentések halasztást nem tűrő vizsgálata esetén az elérhetőségek a következők:

A műszaki vizsgálóállomások nyitvatartása szünetel Bács-Kiskun megyében. Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal közlekedési szakterülete áll az ügyfelek rendelkezésre az igazgatási szünet alatt.

MegyeBács-Kiskun Megyei Kormányhivatalügyintézés