2024.05.23, Csütörtök
A biztonságra is figyeljünk az óév búcsúztatásakor!

A biztonságra is figyeljünk az óév búcsúztatásakor!

police.hu

2016.12.31. 12:50

A pirotechnikai termékek biztonságos használatára vonatkozó előírásokra hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság annak érdekében, hogy a jókedv és vidámság mellett a biztonság is prioritást élvezzen.

Hirdetés

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VII.24.) Korm. rendelet tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az év végi ünneplés során nem hagyhatóak figyelmen kívül. A jogszabály a szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékeket – azok kockázati szintje, valamint felhasználási módja alapján – osztályokba sorolja. A rendelet lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba, illetve az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását.  Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatóak, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, például „tortagyertyát” cukrászdában is lehet vásárolni.

A hatályos jogi szabályozás értelmében az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a 14. életévüket betöltött, a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben megvásárolhatják és a használati, valamint a kezelési útmutatóban foglaltak szerint felhasználhatják. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket 18. életévüket betöltött személyek december 28-31. közötti időszakban engedély nélkül megvásárolhatják és a használati, kezelési útmutatóban foglaltak szerint december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában. Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 -1 kilogramm nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kilogramm nettó tömeg tárolható.

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre - például bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre - is engedélyezi. Engedélyt csak a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő kereskedő kaphat, a forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatóak forgalomba.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében - a rendeltetésszerű felhasználás során - biztosítható, hogy a pirotechnikai tevékenység ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, illetve a környezetünket.

A fel nem használt vagy hibás 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, a szilvesztert követő 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni.

Magánszemély továbbra sem birtokolhat és használhat fel petárdát! A rendőrség a petárdát birtokló és használókkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményez, akik akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók. A szabálysértés miatt a rendőrség mellett közterület-felügyelő és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot. Azt a pirotechnikai terméket, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

A balesetek elkerülése érdekében fordítson kiemelt figyelmet az alábbiak betartására is!

 • Mindig tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat!  
 • A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a forgalmazónak!
 • Ne szerelje szét vagy alakítsa át a termékeket!
 • Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!
 • Beltérben, illetve kézben tartva soha ne működtesse a terméket, ne hajoljon fölé, valamint úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!
 • A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsa!  Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson!
 • A kisebb tűzijáték telepet támassza meg oldalról téglával vagy arra alkalmas más tárggyal!  
 • A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék, de legalább egy vödör víz!
 • Vetőcsöves (golyós) tűzijáték bomba birtoklása és felhasználása csak pirotechnikusnak engedélyezett!
 • A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen érhetik a szabadon lévő állatokat!
 • A pirotechnikai termékeket csak az előírásoknak megfelelően, fokozott óvatossággal használják, vigyázzanak, hogy szórakozásuk ne veszélyeztessen másokat!

Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság!

MegyeszilveszterbiztonságBács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság