2024.03.02, Szombat

Szenior Tudásbank enyhítheti a munkaerőhiányt

CédrusNet, kecskemet.hu

2018.11.08. 08:51

A legszélesebb szakmaterületekről várják az 50 év feletti szakemberek jelentkezését a CédrusNet Kecskemét Program Szenior Tudásbankjába, melynek célja az idősödő korosztály sokoldalú tudásának hasznosítása munkaerő-piaci vagy társadalmi feladatokban, szolgáltatásokban.

Hirdetés

Az adatbázisba bekerülnek a jelentkezők élet és munkatapasztalataival kapcsolatos apró részletek is, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb feladatokat találják meg a versenyszférában vagy a társadalmi piacon. A Szenior Tudásbank az idősödő szakemberek foglalkoztatási piacát alapozza meg.

 

Miközben Kecskeméten is érződik az országos munkaerőhiány, kevés szó esik egy jelentős és bizonyos feltételekkel mozgósítható tartalékról. A város népes, 50 év feletti lakossága felbecsülhetetlen tudással, élettapasztalattal rendelkezik, mely azonban legtöbbször rejtve marad vagy elértéktelenedik. Egy 2017-ben végzett felmérés kimutatta, hogy már a 60-64 év közöttiek foglalkoztatási aránya is igen alacsony, mindössze 6,2%, a 65-69 év közöttiek, vagyis a friss nyugdíjasok körében ez a mutató csak 5,4%, a 70-74 éveseknek pedig már csak 2,7%-a aktív a munkaerő piacon. Pedig nemzetközi kutatások igazolják, hogy az életkor előre haladtával képességeink nem csak csökkennek, hanem növekednek is, egyebek mellett a kreativitás és az átlátó képesség, felelősségérzet, stratégiai gondolkodás, a racionalizálás képessége, nyelvi készségek. Vagyis a szenior népesség – az 55 és 70 év közöttiek - komoly tartalék erőforrás az atipikus foglalkoztatásra nyitott munkaerő piac számára. A nemzetközi trendek a szenior foglalkoztatást az aktív idősödés alapvető személyes és társadalmi kritériumának tekintik.

Úgy tűnik, az idősödők oldaláról szintén lépéskényszer van, hiszen a társadalmi idősödés folyamatai, életkor folyamatos hosszabbodása felvetik az életfogytig tartó tanulás mellett az életfogytig tartó munka szükségességét is. A nyugdíjba vonulással egy időben elengedhetetlenné válik a következő 20-25 évre szóló új életstratégiák megalkotása és ennek egyik legfontosabb eleme a feladatvállalás.

A Szenior Tudásbank, mely a CédrusNet Program talán legfontosabb és legnagyobb hatású eleme éppen ezekre a felismerésekre épül. A projekt keretében egy részletes kérdőív kitöltésével összegyűjtjük a jelentkezők által birtokolt értékeket és elhelyezzük a Szenior Tudásbank „széfjében” - biztonságban és mégis a megszerzett tudás kamatozásának, forintra váltásának lehetőségével.

 

Mit kínál a CédrusNet Szenior Tudásbankja?

Célja az idősebb korosztály sokoldalú tudásának és tapasztalatainak hasznosítása új feladatok ajánlása, és a munkát keresők és a foglalkoztatók egymásra találásának segítése.

A program keretében személyes kérdőíves felmérés módszerével a hatályos adatkezelési szabályozáshoz igazodva gyűjtik össze a jelentkezők élet- és munkatapasztalatait és az adatokat áttekinthető, szűrhető, strukturálható adatbázisba rendezik.

A kérdőíves felmérés egy előre egyeztetett időpontban személyesen történik kérdezőbiztosok közreműködésével és megközelítőleg 30-40 percet vesz igénybe. Lehetőség van a kérdőív előzetes kitöltésére elektronikus úton is, azonban a kitöltés után mindenképp személyesen is szeretnék megismerni a jelentkezőket. Az adatfelvétellel azonban nem szűnik meg a szoros kapcsolat, a Tudásbankban lévők folyamatos tájékoztatást kapnak továbbképzésekről, munkavállalási lehetőségekről és az ehhez kapcsolódó hasznos információkról.

 

Széles kapcsolatrendszert építenek és működtetnek a kecskeméti és a városkörnyéki munkáltatókkal, bemutatják az adatbázist, igyekszenek minél pontosabban megismerni a foglalkoztatói igényeket. Az igényeket megismerve, szükség esetén célirányos képzéseket ajánlanak annak érdekében, hogy a munkavállalók felkészültek legyenek új feladataikra. Feltérképezik azt is, hogy a foglalkoztatók mennyire nyitottak az idősödő munkavállalók tudásának, tapasztalatának hasznosítására. Igyekeznek meggyőzni őket arról, hogy nyissanak új, eddig nem alkalmazott foglalkoztatási formák és munkatípusok felé, beszélnek az általuk javasolt lehetséges új munkakörökről, atipikus foglalkoztatási formákról, új rész és résmunkák bevezetéséről.

 

Hangsúlyozni kell, hogy Szenior Tudásbank több mint az egyszerű munkaerő közvetítés. A valódi és teljes cél az idősebb korosztály megszerzett tudásának és tapasztalatának értékelése, az aktív idősödés gyakorlatának erősítése, amely egyaránt szolgálja az érintett egyének, szűkebb környezetük és a társadalom egészének érdekeit. A szenior munkaerőpiac kiépülése pedig valódi lehetőség az idősödők igényeihez igazodó, új típusú foglalkoztatási formák terjedésére, a szenior erőforrással való gazdálkodásra.

 

Egy jogszabályi változás következtében a nyugdíjas munkavállalók, illetve az őket foglalkoztató vállalkozók is jobban járnak jövőre, ugyanis az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni.

 

 

KecskemétKecskemétSzenior TudásbankCédrusNet