2024.05.23, Csütörtök

Dr. Svébis Mihály a Magyar Kórházszövetség új elnöke

2016.03.04. 10:40

Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatóját választotta elnökének a Magyar Kórházszövetség. A kórházszövetség Siófokon tartja háromnapos tisztújító közgyűlését, ahol döntöttek arról is, hogy Velkey György, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház főigazgatója - a kórházszövetség eddigi elnöke - és Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója lesz a két elnökhelyettes.

Hirdetés

Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatóját választotta elnökének a Magyar Kórházszövetség. A kórházszövetség Siófokon tartja háromnapos tisztújító közgyűlését, ahol döntöttek arról is, hogy Velkey György, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház főigazgatója - a kórházszövetség eddigi elnöke - és Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója lesz a két elnökhelyettes.

A Magyar Kórházszövetség 2016. évi Közgyűlésének üzenete a következő:

Az egészségügy, benne a kórházi működés értelme és célja az EMBER egészségének és méltóságának szolgálata. A magyarok, különösen a hátrányos helyzetűek betegebbek, mint az európaiak, ezért még gondosabb törődést igényelnek. Magyarország erőssé válásához fontos, hogy mindenkinek megadjuk az esélyt a lehető leggyorsabb gyógyulásra betegségéből. Ezért több figyelmet kell fordítanunk az egészségügyre és az abban dolgozó emberekre. Kérjük a társadalmat és a döntéshozókat, hogy tekintsék ezt a nemzet egyik sorskérdésének. Nemcsak a gazdaság élénkítése kényszeríti hazánkat az egészségben töltött idő meghosszabbítására, hanem emberiességi feladatunk is, hogy a kor színvonalán adjuk meg a legrászorultabbaknak is a gyógyulás esélyét.

Ehhez a társadalom fokozott áldozatvállalására van szükség. A kórházakban ma bizalomvesztett emberek dolgoznak. Az európai arányoknak megfelelő források biztosításával lehet esélyünk az eredményes és méltányos gyógyításhoz, és csak ezzel párhuzamosan lehet azokat a nagyon fontos rendszerszervezési változásokat bevezetni, amelyek a betegek és a kórházi munkatársak elégedettségéhez vezethetnek.

Az erőforrásokat a szenvedő és az őt ápoló, gyógyító emberhez kell eljuttatni. A beteg ember kiszolgáltatottságának csökkentéséhez minden eszközre szükség van: figyelem és pénz is kell ahhoz, hogy az ellátás szolgáltatási színvonalát legalább a más szektorokban megszokott szintre emeljük és a gyógyításunk eredményesebb legyen – kevesebb szövődménnyel és korszerűbb módszerekkel. Az ápolók kiemelt megbecsülése szükséges a pálya vonzóvá tételére és a szolgálatot teljesítők megtartására. Ma világszerte értékvesztett ez a segítő foglalkozás, hazánkban példaszerűen kell újra rangot adni neki. A szakorvosoknak a hosszú évtizedek tanulásával és tapasztalatával megszerzett betegellátó munkájukért cserébe gondtalan életpálya jár. Az erőforrásokkal arányos szintű megbecsülést kapó, közellátási feladatukból megélni tudó, így napi felelősségteljes kórházi feladatukra összpontosítani képes szakemberektől várható a rossz trendek megfordítása. Az állami kórházakban dolgozó többi szakember sem lehet rosszabb helyzetben, mintha az állam más intézményében végezne hasonló munkát.

A Magyar Kórházszövetség és a tagszervezeteiként működő kórházak partnerek a rendszer hibáinak feltárásában és kijavításában. Az elmúlt években, de a megelőző évtizedekben is közösen munkálkodtunk az egészségpolitika irányítóival ezen. Ahhoz, hogy közös erőfeszítéseink célt érjenek, megerősítést kérünk az ellátásra szoruló minden embernek, mert korunkat a szenvedők felé megjelenő irgalom alapján is meg fogják ítélni, és bizalmat kérünk a kórházainkban másokért dolgozó EMBEREKNEK is, mert csak felszerelt, harcra kész csapatokkal tudjuk megvívni napi csatáinkat.

forrás: mkszkongresszus.hu

fotó: magyarhirlap.hu

Galéria

MegyeegészségügyDr. Svébis MihályMagyar Kórházszövetség