2022.06.26, Vasárnap
Példaértékű nemzetiségi oktatásfejlesztések Hartán
bacskiskun.hu

Példaértékű nemzetiségi oktatásfejlesztések Hartán

bacskiskun.hu

2020.04.06. 16:48

Harta nagyközségben, de a környező településen élők körében is komoly presztizse van a német nemzetiségi nyelvet oktató, kétnyelvű Ráday Pál Általános Iskolának, amelynek a zeneiskolával, az óvodával és a bölcsődével együtt immár 2015 óta a Német Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartója.

A Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) a települési önkormányzattól az országban ötödikként vállalta át a fenntartói feladatokat, és a visszajelzések szerint a négy éve meghozott döntés kifejezetten jónak bizonyult: az NNÖ a helyhatóság teljes támogatását bírva jó gazdája az intézményeknek, amelyek példa nélkülien nagyot fejlődtek az elmúlt időszakban.

Az eltelt négy év tapasztalatainak összegzésére Frőhlich Henriknével, Máriával, az NNÖ elnökével, alsó tagozatos német nemzetiségi tanítóval és Dollenstein László polgármesterrel ültünk egy asztalhoz, majd jártuk be az irigylésre méltóan felfejlesztett, jelenleg az alsó tagozatos iskolaépület modernizálása előtt álló intézményt.

Dollenstein László elmondta: az NNÖ elsősorban a nagyközségben élő német nemzetiségű, e nemzetiséghez valamilyen módon kötődő emberek oktatási, kulturális, egyházi és közösségi életének meghatározó szereplője, ugyanakkor mindenki felé nyitott. Ez a tevékenysége a települési önkormányzattal, a település más intézményeivel, civil szervezeteivel való szoros és egyenrangú együttműködésen alapul.

A hartai önkormányzat életében az egyik legnagyobb változást az hozta, amikor a lehetőség megnyílása után két évvel, 2015 szeptemberétől az iskola, zeneiskola, óvoda, majd a bölcsőde fenntartója az NNÖ lett. Az iskolában közel 260, az óvodában, bölcsödében mintegy 120 gyermek oktatása, nevelése, gondozása történik. A tanítói, tanári, óvodapedagógusi, bölcsődei gondozói álláshelyek száma együttesen elérik a 60 főt, ami azt jelenti, hogy Hartán az NNÖ az egyik legnagyobb munkáltató.

A Hartán zajló oktatási, nevelési munka egyik legnagyobb fokmérője, elismerése, hogy mintegy 40 gyermeket a szüleik a környező településekről írattak be az iskolába, óvodába. Naponta hozzák-viszik őket, csak hogy nálunk tanulhassanak. Az oktatás színvonalát az országos matematika, német nyelv, egyéb versenyeken elért szép eredmények mellett az is fémjelzi, hogy az itt végzettek a járás, a megye középiskoláiban is jól megállják a helyüket. Az iskola, óvoda vonzerejét kétségtelenül növeli, hogy a társadalom elvárása mellett a családok elvárása is a már gyermekkorban induló, megfelelő színvonalú nyelvtudás megszerzése. Büszkék vagyunk arra, hogy Hartán korábban az önkormányzat, 2015-től az NNÖ pályázati lehetőségeiből adódóan egy a kor színvonalán álló, számos új sport és egyéb létesítménnyel gazdagabb intézmény biztosítja a színvonalas oktatás feltételeit – monda a polgármester.

Frőhlich Henrikné, Mária, az NNÖ elnöke annak a véleményének adott hangot: a fenntartóváltás zökkenőmentességét nagyban segítette, hogy együttműködési megállapodás keretében az intézmény könyvelési, számviteli feladatait továbbra is a helyi önkormányzat munkatársai végzik. Az NNÖ mind az oktató-nevelő munkát, mind az infrastruktúrát tekintve egy viszonylag jó állapotban lévő iskolát, óvodát vett át, ugyanakkor az önkormányzat ezen intézmények mellett továbbra is elkötelezett. A nemzetiségi oktatás magasabb finanszírozása, a pályázatokon elnyert kiegészítő forrás, amely tavaly 40, idén 22 millió forint értékű fejlesztésre ad lehetőséget, a munkatársak szakmai elkötelezettsége eredményezi, hogy az NNÖ által fenntartott intézményekben jók, egyes területeken példaértékűek az oktatás feltételei, az elért eredmények – mondta az NNÖ elnöke.

Hozzátette: a kétnyelvű nemzetiségi oktatásból adódó heti öt német óra, emellett a 4. osztálytól induló angol nyelv oktatás, a fejlesztéseknek köszönhetően korszerű, esztétikus, inger gazdag környezet, az elért eredmények a szülők szemében is rangot adnak az intézménynek. Kétségtelen, hogy a kétnyelvű oktatás, és az a szülői törekvés, hogy gyermekeik megtalálják és megőrizzék a német nemzetiségi identitásukat, elfogadják és másoknak is megmutassák nemzetiségük értékeit is ott van abban, hogy ezek a családok bölcsődétől az óvodán át az iskoláig hozzánk íratják be a gyermekeiket.

Iskolánk DSD nyelvvizsga központ, tanítványaink a 8. évfolyam végére eljutnak a Közös Európai Referenciakeret B1 nyelvi szintjéig.

Az NNÖ által fenntartott iskola, zeneiskola, óvoda és bölcsőde éves költségvetése 413 millió forint. Talán beszédes, ha elmondom, hogy az önkormányzat és a saját pályázatainkból csak 2019-ben futópálya, kézilabda pálya, kosárlabda pálya épült. Megoldottuk az iskolaudvar csapadékvíz elvezetését, de megtörtént a térburkolatok felújítása, a parkosítás, továbbá egy játszópark kialakítása is megvalósult. Emellett számos korszerű oktatási segédeszközt, interaktív táblákat vásároltunk. Az idén elnyert 22 millió forint pályázati kiegészítő támogatásból 16 millió forintot az iskola alsó tagozatos épületében lévő vizesblokkok felújítására, 6 millió forintot az óvoda fejlesztésére fordítunk – mondta Frőlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

forrás: bacskiskun.hu

MegyeHarta

Hirdetés

Hirdetés