2024.06.15, Szombat
Egységes eljárásrend szerint készülnek a tanévkezdésre a felsőoktatási intézmények
pixabay - illusztráció

Egységes eljárásrend szerint készülnek a tanévkezdésre a felsőoktatási intézmények

ITM

2020.08.18. 17:34

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium eljárásrenddel segíti a felsőoktatási intézményeket a tanévkezdésre való felkészülésben. A fenntartó célja, hogy az intézmények vezetését, tanárait és hallgatóit megfelelő tájékoztatással lássák el a járványhelyzetben szükséges intézkedésekről. Az ajánlás kitér a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatásának szabályaira, a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó előírásokra és a tanévnyitók, gólyatáborok szervezésére is.

Hirdetés

A minisztérium az Operatív Törzs ajánlásai alapján dolgozta ki a felsőoktatási intézmények látogatására vonatkozó javaslatokat és a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjét. Az egységes iránymutatás szerint minden felsőoktatási intézménynek a járványügyi készültséget kezelő, folyamatosan aktualizált és a fenntartóval is egyeztetett intézkedési tervvel kell rendelkeznie.

 A szaktárca ajánlása alapján a felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A tünetmentes dolgozók és hallgatók esetében is elengedhetetlen az egészségügyi szabályok maradéktalan betartása, ami magába foglalja a gyakori, szappanos kézmosást és kézfertőtlenítést. A jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelező a maszk viselése. 

 Az eljárásrend kitér a kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályokra is. Ennek értelmében beköltözés előtt egy kérdőív kitöltése és testhőmérés szükséges. Ezt naponta el kell végezni, és a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni. A szobák beosztása során törekedni kell arra, hogy egy-egy kollégiumi szobában azonos csoportokban tanuló, azonos tantermi órákat látogató hallgatókat helyezzenek el.

 A eljárásrend javasolja az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, és tartalmazza a tanévnyitók, egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlásokat is. Az egyetemi gólyatáborok megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása szükséges. A résztvevői létszámot úgy kell korlátozni, hogy az ne haladja meg az 500 főt. A javaslat szerint a táborok több turnusban is megszervezhetők.

 Az aktuális országbesorolások alapján külön ajánlás készült a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjére. Eszerint a felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgató részére. A hallgató az országba való belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot felsőoktatási intézményével, és köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen. 

 A kiadott eljárásrend elsődleges célja a felsőoktatásban dolgozók és hallgatók védelme, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása, a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése.

Országos HírekfelsőoktatástanévkezdésKoronavírusEgységes eljárásrend