2024.07.19, Péntek

A GINOP-5.1 célja, egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása.

Bács-Kiskun megyében élőknek is nagyon fontos, hogy minél többen munkához jussanak, olyan munkához, amely tisztességes bért jelent számukra, a tisztességesen elvégzett munka után. A GINOP 5.1. projekt keretében arra vállalkozik az ország, hogy a megyékben elindít egy képzési folyamatot, melynek vége majd 2018. december 31 lesz. A hozadéka az lesz, hogy azok az emberek, akik hozzájutnak a képzésekhez, azok könnyebben kerülnek a munkaerőpiacra, és remélhetőleg amit megtanultak, azt a munkaerőpiacon, az új foglalkoztatónál majd készségszintre emelik és egy kiváló szakember lesz belőlük.

A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 projekt – amely 2015. október 1. és 2018. december 31. között valósul meg – célja, egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. 

Ehhez a célhoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott forrás összege országos szinten 102 milliárd Ft, melyből Bács-Kiskun megye 7,189 milliárd Ft-tal gazdálkodhat.

A projekt célcsoportjait tekintve 2 kategóriára különíthető el, a nem kiemelt, 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre illetve a kiemelt célcsoportba tartozókra, melyet a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a GYES-ről, GYED-ről ápolási díjról visszatérők, a tartós álláskeresők, az 50 éven felüliek és a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők alkotnak.

A program keretében az ügyfelek szolgáltatásban, képzési támogatásban és kérelemre induló elhelyezkedést segítő támogatásokban – mint bér jellegű támogatások, lakhatási támogatás, vállalkozóvá válási támogatás – részesülhetnek.

A projektbe vonandó regisztrált álláskeresők tervezett létszáma 2018.06.30-ig 7.189 fő, melyek közül az alacsony iskolai végzettségűek esetében 2.396 fő a tervezett bevonási létszám.

A projekt indulása óta 2016.05.20-ig 1274 fő került bevonásra, melyből 241 fő kapott lehetőséget arra, hogy képzésben vegyen részt, és 1087 fő esetében állapítottunk meg bér jellegű támogatást.

forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalMegyeÚt a munkaerőpiacraálláskeresők