2024.04.18, Csütörtök

Kamarai tájékoztató volt Bács-Kiskun megye jelentős vízgazdálkodási szakkérdéseiről

2016.03.04. 08:50

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének székházában „Jelentős vízgazdálkodási kérdések, a Duna-Tisza közének öntözővíz ellátottsága és belvízi helyzete” címmel hirdette meg egyeztető fórumát Domján Gergely a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke a témában érintett, még működő vízgazdálkodási társulatok, közigazgatási szervek és a víz-felhasználók, gazdálkodók, valamint a további igénylő érintettek részvételével, a hatékony információcsere érdekében.

Hirdetés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének székházában „Jelentős vízgazdálkodási kérdések, a Duna-Tisza közének öntözővíz ellátottsága és belvízi helyzete” címmel hirdette meg egyeztető fórumát Domján Gergely a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke a témában érintett, még működő vízgazdálkodási társulatok, közigazgatási szervek és a víz-felhasználók, gazdálkodók, valamint a további igénylő érintettek részvételével, a hatékony információcsere érdekében.

A tájékoztató megbeszélésen Domján Gergely elnök expozéját követően a vízgazdálkodási szakterület szakértői, Ifj. Hubai Imre a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke, valamint a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok képviselői, Telkes Róbert igazgató az ADUVIZIG képviseletében és Kádár Mihály műszaki igazgató helyettes az ATIVIZIG képviseletében tájékoztatta a meghívottakat.

Domján Gergely bevezetőjében elmondta, hogy a megoldandó vízgazdálkodási helyzet, illetve a vízprobléma is tájegységenként változik. Bács-Kiskun megye vízgazdálkodását a Duna és a Tisza vízgyűjtő területe határozza meg, ahol főként két vízügyi igazgatóság az illetékes. A vízügyi társulatokra vonatkozóan elmondható, hogy a valamikori 130 vízgazdálkodási társulatához képest jelenleg már csak 30 társulat működik. A még meglévő társulatok, szellemi bázisként működtek, meg kellett volna őket tartani, a helyi vízügyi problémák megoldása érdekében.

Ifj. Hubai Imre elmondta: a Kamarának még nincs egyértelmű véleménye a vízgazdálkodásról, szeretnénk öntözésre, állattartó telepek vízellátására, meliorációra, árkok, árterületek, külterületi utak rendbetételére forrásokat, azonban ennek előmozdítása során számtalan problémába ütközik a Kamara. A Belügyminisztériummal 2014 óta konstruktív együttműködésben dolgozunk, a belvízi, aszály, öntözővízi szakterületen felmerülő problémák megoldásában. Számítanak a Kamara véleményére, a kamarai tagságtól jövő igényekre, véleményekre. Ugyanakkor Magyarországnak az Uniós irányelvek feltételeit is teljesítenie kell, ezek mentén van lehetőség a források igénybevételére. A Kamara jelenleg egy vízgazdálkodási stratégia kidolgozásán dolgozik.

A vízügyi igazgatóságok képviselői beszámoltak az illetékességi területüket érintő belvízi helyzetről, a társulatoktól átvett csatornák és hozzájuk tartozó műszaki háttér hiányosságairól, valamint a megyei tározó kapacitásról. A szakmai nap második felében a jelenlévő gazdálkodók kifejthették véleményeiket az elhangzottakkal kapcsolatban és kérdéseket tehettek fel a szakértőknek, helyi vízügyi problémáikkal kapcsolatban.

Zárszóként Domján Gergely megyei elnök hangsúlyozta, tekintettel a téma fontosságára, hogy a megbeszélés egy hosszú távú eredményes párbeszéd kezdete kell legyen, majd megköszönte a jelenlevőknek, hogy tudásukkal hozzájárultak a szakmai nap megtartásához.

forrás: nak.hu

Galéria

MegyebelvízNemzeti Agrárgazdasági Kamaravízgazdálkodásöntözővíz