2023.12.06, Szerda

Felmentették a mélykúti gyilkost!

2015.10.23. 04:49

A bíróság megállapította, hogy elmebeteg a férfi, és látomások hatására gyilkolt. A Kecskeméti Törvényszék mai tárgyalásán felmentették és kényszergyógykezelésre ítélték azt a 41 éve mélykúti férfit, aki látomások, érzékcsalódások hatása alatt brutális módon megölte élettársát. A bíróság szerint kevés az esély arra, hogy a kezelések hatására egészségesen, valaha is szabadlábra kerül a mélykúti lakos. Az ítélet már jogerős-tudta meg a Halasinfo.

Hirdetés

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott elmebetegségben, lélekhasadásos elmezavarban szenved és szenvedett cselekményének elkövetésekor is. Magatartását érzékcsalódások, téveszmék irányítják és irányították a cselekmény megvalósításakor is, ezért képtelen volt arra, hogy cselekményének társadalomra veszélyes következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjék. A vádlott kényszergyógykezelése indokolt, betegségéből adódóan hasonló, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésétől tartani kell.

A vádlott és a sértett 1991 óta éltek élettársi kapcsolatban, 1992-ben költöztek Magyarországra, 2008 óta éltek a Mélykúton. Kapcsolatukból két gyermek született. A vádlott és a sértett kapcsolata az eljárás tárgyát képező bűncselekmény elkövetéséig lényegében problémamentes volt, komoly konfliktusok, tettlegességig fajuló veszekedések nem voltak közöttük.

A lélekhasadásos elmezavarban szenvedő vádlott viselkedése 2013. év májusában változott meg, ekkor látomások, érzékcsalódások kezdték gyötörni, téveszméi szerint a családjával, élettársával valami rossz fog történni, élettársát bántalmazás fogja érni.

szeptember 20. napján, 12 óra körüli időben a vádlott és a sértett Mélykúton közösen hagyták el a munkahelyüket, majd bevásárlás után 12 óra 15 perckor érkeztek meg a lakóházukba. A vádlott a sértettet a házba belépve maga elé engedte, majd a sértett a bevásárlás során vásárolt élelmiszereket az előszobában letette, cipőjét levetette és belépett a nappaliba. A sértett mögött haladó vádlott az előszoba helyiségben magához vett egy mintegy 1,1 kg súlyú, 32 cm nyélhosszúságú, fanyelű kalapácsot, melynek feje fémből készült és keresztmetszete mintegy 4,5 x 4,5 cm.
A vádlott a nappaliban utolérte a sértettet, a kalapácsot a feje fölé emelte és a jobb kezében tartott kalapáccsal, az eszköz fejének tompa részével egy alkalommal, nagy erővel lesújtott a sértett fejének hátsó részére. A sértett az ütés miatt térdre rogyott, majd hason fekve a földre került a nappalival egy légtérben lévő hálóban található franciaágy lábánál.

Ezután a vádlott jobb oldalról az eszméletét vesztő sértett mellé térdelt és pontosan meg nem határozható számú alkalommal, de legalább négyszer-ötször nagy erővel lesújtott a kalapács fejének tompa részével a földön fekvő sértett koponyájának hátsó részére. Az utolsó ütésnél a koponyacsont törése miatt a kalapács feje bent ragadt a sértet fejében, beszorult a koponyacsontba, ezért a vádlott abbahagyta az ütlegelést. A sértett a kalapáccsal történt ütések miatt a helyszínen elhalálozott.

A vádlott ezután a sértett teste mellett imádkozni kezdett, ugyanis tévképzetei szerint a cselekményt nem saját elhatározásából követte el, hanem egy belső hang, „Isten” parancsolta meg neki, hogy a fejen ütött lyukkal tisztítsa meg élettársa lelkét a gonosztól, így engedje ki a gonosz szellemeket.

A cselekmény után a vádlott lemosakodott, az elkövetés eszközét elmosta, átöltözött és az elkövetéskor viselt ruháját mosógépbe rakta. Mindezek után a vádlott elhagyta a helyszínt, visszament a munkahelyére, majd a mélykúti általános iskolában elbúcsúzott fiától.. Ezután a vádlott imádkozott, majd ismerőse mélykúti lakóházához ment, ahol közölte ismerősével, hogy megölte az élettársát.

Nevezett 13 óra 54 perckor telefonon értesítette a mélykúti körzeti megbízottat a bűncselekményről, akinél a vádlott feladta magát.

A sértett a kalapáccsal történt nagy erejű bántalmazás következtében elhunyt.

A sértett halálát a többszörös, benyomatos koponyatető töréshez, koponyalapi töréshez társuló vérzéses agyroncsolódás okozta, az elszenvedett idegenkezű bántalmazás és a sértett halála között egyenes oksági összefüggés állapítható meg.

A sértett valamennyi sérülést élő állapotban szenvedte el, a töréses sérülések a kalapács fokával fejre mért ütések következtében alakultak ki. Az agyállomány legsúlyosabb roncsolódását eredményező, agytörzs mellé bemozdult tört koponyarészlet önmagában bizonyosan halált okozott volna, így ezen fejre mért nagy erejű kalapácsütés miatt mélyen az agyállományba hatoló csontdarab már a sértett halálát eredményezte volna.

Kecskeméti Törvényszék

Galéria

KiskunhalasKiskunhalas

Ajánló