2023.12.11, Hétfő

Tankerületek arcai: Palotás József – Kecskeméti Tankerületi Vezető

2013.04.19. 05:55

Bács-Kiskun megye legnagyobb tankerületének a vezetése finoman fogalmazva nem szórakozás. Mint a történelem bizonyítja egy-egy közigazgatási szakember képes romba dönteni, de képes felvirágoztatni egy térség működését. Az oktatásról nem mondhatja senki, hogy nem stratégiai kérdés.  Palotás Józsefet kérdeztük: A Bács-Kiskun megyei Tankerületek arcai sorozat támogatója a Kalocsai Tábor!

Hirdetés

Négy diplomás pedagógus, dolgozott az oktatási hivatal jogelődjénél Szegeden az OKÉV Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Alföldi igazgatóságán négy évig egyetlen Bács-Kiskun megyeiként az oktatási irányításnak az akkori regionális szintjén. 250 iskolát látogatott a különböző közoktatási feladatok szervezése kapcsán, ami által mélységében megismerhette a három megye oktatási intézményeinek egy jó részét. Majd a szakképzésben, mint a KKK (Kecskeméti Képző Központ) vezetője vett részt. A KKK-nál végtére is két megyében Bács-Kiskun és Pest megyékben nagyon sok településen, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkáltatókkal állt kapcsolatban.

A tankerületi rendszerben a megyeközpont tankerületéhez tartoznak a megyei tiszta profilú szakképzési intézmények, amelyek áttekintésére rendszerszintű tapasztalat szükséges. Mára a szakképzés megyei szinten irányított, koordinált feladat, amit az állami intézményfenntartó központ megyeközponti tankerülete koordinál, a szakmaszerkezeti döntést a megyei fejlesztési és képzési bizottság alapozza meg.

Hány tiszta profilú szakképző intézmény tartozik a kecskeméti tankerülethez?

Kecskeméten három összevont intézményről van szó, illetve a megyében további tizenegy intézmény tartozik a Kecskeméti Tankerülethez. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden meghatározó városban különböző méretű szakképzési intézmények tartoznak bele ebbe az összesen 14 intézménybe.

A kecskeméti Tankerülethez ezek alapján 31 intézmény és ezen belül 76 feladat-ellátási hely tartozik. Ez legalább a duplája, mint a megye többi 10 tankerületének a mérete, ezzel együtt a kecskeméti tankerület nagyobb apparátussal is működik?

Igen, miitt lényegesen nagyobb létszámmal működünk. Ez azért van, mert a szakképzési intézmények gazdálkodása lényegesen összetettebb, mint más általános, vagy gimnáziumi oktatási intézményeké. Emellett koordinációs feladatokat is ellátunk, például a jogi ügyek terén.

2013. január 01-el kerültek a tankerületekhez, volt-e eladósodott intézmény, illetve mekkora anyagi kötelezettséggel vették áét az intézményeket?

Az általános iskolák, a gimnáziumok a művészeti iskolák esetében az önkormányzatoknak a legalább 3000 lélekszámú településeknél un. működtetési feladataik vannak, tehát megoszlanak a terhek, a feladatok pontos lehatárolásáról egyeztetéseket követő megegyezések születtek. A szakképző iskolák esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a működtető.

Az átadás-átvételben nem volt lényeges fennakadás és a tavalyról áthúzódó kötelezettségeknek eleget tettünk. Ez alatt azt kell érteni, hogy az önkormányzatok és a KLIK ütemezetten teljesítették a kötelezettségeiket.

Voltak-e vitás kérdések az önkormányzatok és a KLIK között az átadás-átvétel kapcsán, ma miként állnak ezek a folyamatok?

Felmerültek kérdések a megyeközponthoz kerülés miatt a többségében szakképzési feladatokat ellátó iskolákról, így például Kiskunmajsa esetében. Ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a tanulók, a szülők és a pedagógusok ügyeit továbbra is helyben intézik, az iskolával való napi kapcsolattartásban a Kiskunmajsai tankerület működik közre, a gazdálkodás és a munkaügyi feladatok megyeközponti irányítása ezeket nem befolyásolja.

Jogértelmezési kérdéseket is át kellett közösen tekinteni például Tiszakécske esetében, ahol a többcélú intézmény szakképzési egységének működtetése immár állami feladat, azaz e költségek alól mentesül az önkormányzat, ezt a napokban tisztáztuk velük.

Összességében fontos megjegyezni, hogy Bács-Kiskun megyében határidőre teljes körűen megszülettek a megállapodások az önkormányzatok és a KLIK között, és az átalakítási folyamat komolyabb fennakadás nélkül, minden fél együttműködésével folyik.

Kecskemét vélhetően egyedülálló az országban, a tekintetben, hogy itt nem csökken, hanem nő a tanulói létszám a városba betelepülők által. Miként reagál erre a térség oktatási rendszere?Az oktatási intézményeknek jó gazdája volt korábban az önkormányzat is. Az általános iskolai kapacitások a tankerületben rendelkezésre állnak. A szakképzésben a profiltisztítást az elmúlt évtizedben végrehajtották, igyekeztek kiszűrni az átfedéseket, illetve szervezetileg integrálták az iskolákat és a gazdálkodókkal, vállalkozókkal törekedtek a szoros együttműködés kialakítására.

Jelenleg folyik egy közös tervező munka. A megyei köznevelési-fejlesztési tervet a kormányhivatal oktatási főosztálya készíti, ehhez kapcsolódóan a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak (amelynek a Kereskedelmi és Iparkamara adja az elnökét) van egy fontos feladata, hiszen a megyei szakképzési stratégia kidolgozását végzik. A stratégia kialakításának az a célja, hogy az oktatási főosztály, a kamara és a megyeközponti tankerület összehangolja a tevékenységét annak érdekében, hogy a vállalatok munkaerőigényéhez az iskolarendszerű szakképzés a lehető legjobban igazodjon.

Általános iskolai szinten tudják-e kezelni, a szakértők szerint a következő évtizedben, mintegy 10-15 százalékos népesség növekedését a kecskeméti térségnek?

A kapacitások a korábbi demográfiai hullám miatt a rendelkezésre állnak. Ha ez a prognosztizált népesség növekedés valóban bekövetkezik, ezt szépen ütemesen a kecskeméti oktatási rendszer tudja követni. Mi a kecskeméti járásban gondolkodunk, Kunszállástól, Lajosmizsén át Kecskemétig és mi arra törekszünk, hogy minden tanuló a lakókörnyezetében járjon iskolába, ott kapja meg a képzést.

Mi a Kecskeméti Tankerület vezetőjének a filozófiája?

A Kecskeméti Járás szintjén gondolkodom, összekapcsoltuk az iskolákat egymással, azaz a nagy szakképző iskolákba vannak becsatornázva a többiek. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb iskolák, ahol van gazdálkodási létszám, besegítenek a kisebb intézményeknek a feladatok ellátásába. Egyféle hálózatban gondolkozunk.

Tehát itt létrejött az együttműködés a különböző intézmények között?

Igen, szervezetileg is hálózatba lettek szervezve az intézmények, hogy ne csak egyoldalú viszony legyen a tankerület és az iskolák között, hanem egymáshoz is kötődjenek. Bizonyos feladatokat megszerveztünk, mint például az iratok mozgatását.

Hogyan lehet átlátni a tankerületet menedzselő központból, vannak-e erre direktívák országosan?

Ennek a pontos menetét most alakítjuk ki. Nem mondom, hogy egy tökéletes végső állapotban tartunk, sőt nagyon sok korrekció lesz még, például a munkaerő-gazdálkodásban is az egyenletes leterheltséget kell törekednünk. Szó szerint rengeteg egyeztetés zajlik, szinte óránként ez ügyben a térségben és még rengeteg egyeztetésre lesz szükség, hogy a rendszer optimális működését kialakítsuk.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem egy kecskeméti vízfej megalkotásán dolgozunk, hanem mindenki gesztusokat gyakorol, így a különböző megbeszélések különböző helyeken folynak – a múlt héten például Kalocsán volt a szakképző intézmények vezetőinek a megyei értekezlete, e héten Kiskőrösön a tankerületi igazgatóké és a szakszolgálati vezetőké. Nagyon fontosnak tartom, mint mondtam, a kisebb intézményekre való odafigyelést is.

Attól függetlenül, hogy a Kecskeméti Tankerület a „csupán” a megyei szakképzésben megyei jelentőségű nem gondolja, hogy a többi tankerületi vezetőben Önről egy olyan kép alakul ki, mintha az egész megye tankerületi vezetője lenne?

A tankerületi illetékességű, azaz általános, iskolai, gimnáziumi, művészetoktatási ügyekben önállóan járnak el a tankerületi igazgató kollégák, emellett a megye tankerületei között partneri együttműködés jellemző az aktuális, központi feladatok szervezésében.

A szakképzésben fontos garancia az, hogy a beiskolázással kapcsolatos szakmaszerkezeti kormánydöntést a megyei fejlesztési és képzési bizottság alapozza meg, tehát ott mi meghívott vendégek vagyunk, a szakmai bizottságban Pintye László tölti be az elnöki teendőket. Ez a bizottság dönt megyei szinten a szakképzési beiskolázási kérdésekben, tehát nem csupán a Kecskeméti Tankerület.

Miután a Kecskeméti Tankerületben működő oktatási intézmények vezetőinek a munkáltatói jogai fölött januártól Ön diszponál, mit várhatnak Öntől a beosztottjai?Én arra törekszem, hogy szakmai autonómiát gyakorolhassanak, melyet a törvény szövege is biztosít számukra. A márciusban határidős pedagógiai program felülvizsgálata során például nekik csak az eddigieket meghaladó, többletköltségekkel járó döntéseket kell egyeztetniük velünk. A gazdálkodás, működés terén arra törekszünk, hogy az intézményvezetőket segítsük, reagáljunk időben, az oktatásban részt vevő további szereplők, pedagógusok, tanulók, szülők pedig az átalakításból rövid távon ne érezzenek semmit, hosszabb távon viszont váljon az egész köznevelési rendszer előnyére.A Bács-Kiskun megyei Tankerületek arcai sorozat támogatója a Kalocsai Tábor!