2020.10.01, Csütörtök

Közösen az ár- és belvizek elleni sikeres védekezésért

2016.03.29. 13:48

Ár- és belvízvédelmi munkaértekezletet szervezett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Megyei Védelmi Bizottsággal közösen.

Ár- és belvízvédelmi munkaértekezletet szervezett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Megyei Védelmi Bizottsággal közösen. A rendezvényen a katasztrófavédelem, a vízügyi igazgatóságok képviselői, a védelmi igazgatás szereplőivel, a polgármesterekkel és a közbiztonsági referensekkel közösen szakmai egyeztetést és véleménycserét folytattak az ár- és belvizek elleni sikeres védekezésről, valamint az aktuális feladatokról.

A rendezvényt Kovács Ernő, kormánymegbízott és Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató nyitotta meg.

Az értekezlet első előadásában Papanek László, osztályvezető (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) adott széleskörű tájékoztatást a Duna jelenlegi hidrológiai helyzetéről.  

Zellei László, műszaki igazgatóhelyettes (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) az elöntési térképeket mutatta be lakosságvédelmi szempontok alapján.

A 2013-as nagy dunai árvíz Baja városát érintő védekezési tapasztalatairól Telek Zoltán közbiztonsági referens beszélt a hallgatóságnak.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviseletében Gönczöl István, szakaszvédelmi vezető a Tisza jelenlegi hidrológiai helyzetéről tartott előadást.

Szeidl József, Tiszakécske Járási Hivatal vezetője fejtette ki Tiszakécske város belterületi árvízvédelmi töltésének megépítését, valamint a lakosság árvízi biztonságának növelését érintő témaköröket.

Az aktuális vízgazdálkodási kérdésekről, kiemelten a belvízvédekezés helyzetéről az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről Borzas Tibor, árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezető adott tájékoztatást.

Murár Zoltán alezredes, Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese ismertette előadásában a védelmi igazgatás szerepét az ár- és belvízvédekezés rendszerében.

Az önkéntes mentőszervezetek felépítéséről, magalakításáról és kiemelten az árvízi védekezésben betöltött szerepéről hallhattak a résztvevők Kis-Juhász Zsolt tű. alezredes, polgári védelmi felügyelőtől.

A munkaértekezlet záró előadásában Németh Gábor, Tass Község polgármestere beszámolt az árvízi védekezési, lakosságvédelmi feladatokról, és vis maior igényekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

A munkaértekezlet összefoglalását és a konzultációt Farkasné Fazekas Mária tű. mk. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő vezette.

forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu

Galéria

MegyekatasztrófavédelembelvízárvízMegyei Védelmi Bizottság