2022.06.30, Csütörtök

Értékteremtő közmunka Kalocsán

2013.07.08. 12:29

Július 4-én, Filvig Géza a közmunkáért felelős alpolgármester átfogó értékelésre hívta a sajtó képviselőit a Startmunka – Mintaprogram kapcsán, amely immár fél éve új alapokra helyezve működik Kalocsán.

- Az előző évben Kalocsa városa miniszteri elismerő oklevelet és kétmillió forintot kapott a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az idei évben másfélszeresével tudta növelni az önkormányzat a közmunkában foglalkoztatottak számát – mondta el az alpolgármester, aki kiemelte, hogy jelenleg 247 olyan főt foglalkoztat az önkormányzat, akik önálló álláskeresése hosszú időn át eredménytelennek bizonyult. Ez a több, mint kétszáz fő jelenleg segély helyett, értelmes, produktív munkát végez, és nap mint nap Kalocsa városáért munkálkodik.

- Ezen program méltán nevezhető munkahelyteremtésnek, hisz jó néhány közel lehetetlen helyzetben lévő család jut munkához, és ezáltal valamivel jobb életkörülményekhez. Az elmúlt fél év alatt a város lakosai is több helyen találkozhattak ezen értékteremtő munkával, hiszen az új formaruhában dolgozó brigádok nemcsak a város köztisztaságáért, az illegális hulladéklerakók felszámolásáért, a csatornák, vízátfolyó árkok tisztításáért, de sok helyütt a járdák karbantartásáért és újra térkövezéséért is felelnek – mondta el Filvig Géza. Majd hangsúlyozta a közmunkások kiemelkedő szerepét az állattenyésztésben, növénytermesztésben, virágkertészetben, a lakatos és asztalosműhelyben, valamint a betonüzemben, ahol a város közintézményeihez és közterületeire kihelyezendő virágládák, padok és térkövek készülnek.- A komplex program megfelelő és hatékony koordinálása érdekében heti rendszerességgel, tervszerűen folytatunk szakmai egyeztetéseket – mondta el az alpolgármester, ezt követően pedig részletesen bemutatta azokat a területeket, ahol jelenleg is munkavégzések folynak.

A több mint kétszáz foglalkoztatott közül többen a „mezőgazdasági programban” kaptak munkát. Ennek keretében a Diákfarmon állattenyésztéssel, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft-t segítve pedig virágkertészettel és kerti növénytermesztéssel foglalkoznak. Ott jártunkkor éppen a Kalocsa Menza Kft. számára fejtettek borsót a közmunkások.A Kalocsai Parkgondozó Kft-nél található asztalos és lakatos műhelyben a kültéri virágládák, padok és szemetesek előállítása és karbantartása folyik a közmunkásoknak köszönhetően, a betonüzemben pedig gőzerővel gyártják a térköveket és beton járdalapokat. A Kalocsai Vagyonhasznosító Kft. munkáját segítve több közmunkás az intézmények karbantartásában vesz részt. Jelenleg éppen a Csokonai Tagóvoda udvarán dolgoznak a KRESZ park megépítésén, melyet majd a Városi Sportcsarnok körüli járdák kialakítása fog követni.