2024.02.21, Szerda

Tiszta vizet önthetnek a pohárba

2016.01.19. 10:38

Hirdetés

Összesen 60 alföldi tanya ivóvízének minőségjavítására nyert támogatást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának a célja az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése. Az elnyert támogatásból egészséges ivóvízhez juthatnak a tanyákon élők.

A megyében található tanyák többsége 50 évnél régebben épült, s mivel nem tudták követni a kor követelményeit, mára sok tekintetben elavulttá váltak. A legtöbb tanya számára sajnos nincs mód a vezetékes ívóvíz-, szennyvíz és gázhálózathoz történő gazdaságos csatlakozásra.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának keretében most támogatást nyert az ivóvízminőség javítására a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek keretében lehetőség nyílik az ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálatára. A projektben összesen 60 tanya vehet részt, kiválasztásuk az önkéntes jelentkezést követően, azok beérkezésének sorrendjében történik. A vízmintavételt és -vizsgálatot akkreditált laborok végzik.

A minták alapján egy olyan elemzést lehet készíteni, amely képet ad a tanyasi vízminőség változásáról térben és időben is. Az önkormányzat szándéka, hogy ezzel a helyzetelemzéssel megalapozzák egy későbbi pályázat kiírását, mellyel lehetővé válik a tanyán élők egyedi víztisztító berendezéseinek beszerzése.

Ez komoly lehetőség a tanyákon élők számára, hiszen egészséges ivóvízhez juthatnak, s ennek köszönhetően emelkedik az életszínvonaluk és a mindennapi megélhetést biztosító gazdálkodás feltételei.

Az önkormányzat szakemberei és a projektben résztvevő civil szervezetek ma egyeztettek a Megyeházán. Gőzerővel folyik a tanyák toborzása, regisztrálása és kiválasztása annak érdekében, hogy a dokumentum április végén a döntéshozók asztalára kerülhessen.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Galéria

MegyekormányhivataltanyaBács-Kiskunivóvíztanyafejlesztés