2022.12.04, Vasárnap

Bugac pénzügyi és vagyongazdálkodását ellenőrizte az Állami Számvevőszék

2016.06.10. 07:41

Az Állami Számvevőszék befejezte Bugac nagyközség pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését.

Hirdetés

Az Állami Számvevőszék befejezte Bugac nagyközség pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését. Az ÁSZ jelentés szerint a pénzügyi és a vagyongazdálkodás szabályozása, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg az előírásoknak. A költségvetési beszámoló mérlegének alátámasztottsága nem felelt meg a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírt követelményeknek. A mérlegadatok jelentős összegű hibákat tartalmaztak, a beszámoló nem a valós képet mutatta. A vagyonváltozást eredményező döntések nem voltak szabályszerűek. A pénzügyi egyensúly a 2011-2012 között nem, 2013-2014 között biztosított volt. 

A Bács-Kiskun megyében fekvő, több mint 2700 lakosú nagyközség önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója szerint 361,1 millió Ft bevételt ért el, és 328,5 millió Ft kiadást teljesített. Az Önkormányzat vagyona 2014. december 31-én közel 1,7 milliárd Ft volt. 

Az ÁSZ most lezárult, 2011-2014. évekre vonatkozó ellenőrzése során megállapította, hogy a költségvetési tervezés, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása és az előirányzat-módosítások megfeleltek az előírásoknak, azonban az előirányzat-módosítások 2014. évi analitikus nyilvántartásával nem rendelkeztek. A számviteli politikában és a vagyonrendeletekben foglaltak nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét megfelelően szabályozták, az összeférhetetlenségi szabályokat az ellenőrzött években betartották, azonban a pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés jogkörök gyakorlása nem volt megfelelő. A pénzügyi egyensúly 2011-2012 között nem, 2013-2014 között biztosított volt, a javítására tett bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések összhangban voltak a jogszabályi előírásokkal. A pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatóságát azonban veszélyezteti, hogy likviditási terveket a jogszabályi előírások ellenére nem készítettek. 

A költségvetési beszámoló mérlegének alátámasztottsága nem felelt meg a jogszabályokban és a vagyonrendeletben előírt követelményeknek. Az ellenőrzött időszakban nem volt minden mérlegtétel leltárral alátámasztva, továbbá a mérlegadatok jelentős összegű hibákat tartalmaztak. A vagyonkezelői jog létesítése kettő vagyonkezelési szerződés esetében a közfeladat ellátásával összhangban, de nem szabályszerűen történt. A beruházások és felújítások, valamint az azokat megalapozó döntések nem voltak szabályszerűek. A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél az ellenőrzött tételek közül két esetben a közbeszerzési eljárást a törvényi előírás ellenére nem folytatták le. A gazdasági társaságok tulajdonosi felügyelete, a részesedések nyilvántartása és az értékvesztés elszámolása nem felelt meg az előírásoknak. Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem alakították ki. Az Önkormányzatnál az integritás szemlélet érvényesülése érdekében további intézkedések megtétele szükséges. 

Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatok alapján a polgármesternek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.          

  

Galéria

MegyeÁllami számvevőszékBugacpénzügyi és vagyongazdálkodás