2024.05.20, Hétfő
Az irányítás, a kontroll és a vagyongazdálkodás terén kell javítani a Megyei Kórházban

Az irányítás, a kontroll és a vagyongazdálkodás terén kell javítani a Megyei Kórházban

2016.04.26. 12:46

Hirdetés

Befejezte az Állami Számvevőszék a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ hiányosságokat tárt fel az irányítószervi feladatellátásban, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése területén, továbbá szabálytalanságokat állapított meg a pénzügyi és vagyongazdálkodásban is. A központi alrendszer intézményei – köztük a kórházak – meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban. 

A kecskeméti székhelyű Kórház Kecskeméten, Kalocsán és Kiskunfélegyházán működtet fekvőbeteg ellátást. 2014-ben több mint 80 ezer fekvőbeteget láttak el, a rendelőintézetekben az éves betegforgalom meghaladta a 2 millió főt. A Kórház szervezeti felépítése 2013. február 1-jén változott, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház, valamint a Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ integrációjával. Az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (Közgyűlés), 2012. május 13-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 2012. május 14-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta. Egyes fenntartói, irányítói jogok gyakorlását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amit 2015. március 1-jétől Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) hívnak. 

Az irányítószervi feladatok ellátása részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A Közgyűlés által jóváhagyott SZMSZ 2011-ben nem a hatályos alapító okirat keltét és számát tartalmazta. Az EMMI miniszter 2013-ban az alapító okirat módosításához nem kérte meg az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértését. A Közgyűlés és a GYEMSZI a hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesítette, nem kérte számon és nem ellenőrizte. Az ÁSZ hiányosságokat állapított meg a Kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működése területén. A Kórháznál intézményi szintű kockázatelemzés nem készült, és 2011-2014 között közzétételi kötelezettsége ellenére nem tette közzé a gazdálkodási adatokat. A belső ellenőrzési kézikönyv jogszabályban előírt kétévenkénti felülvizsgálatára és módosítására nem került sor, a jóváhagyott éves ellenőrzési tervekben foglalt ellenőrzések végrehajtásáról 2012-2013-ban nem teljes körűen gondoskodtak. A gazdálkodási jogkörök kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, de a költségvetési gazdálkodásban a kulcskontrollok működése során hiányosságok voltak. 

A Kórház folyamatos fizetőképessége – figyelemmel a lejárt szállítói tartozások nagymértékű növekedésére – a 2013-2014. években nem volt biztosított, a pénzügyi egyensúly a Kórház által hozott takarékossági intézkedések és az esetenként kapott pótlólagos támogatás révén volt fenntartható. A lejárt szállítói állomány nagysága 2014-ben jelentősen, 875,2 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Az elemi költségvetés készítése és az előirányzatok megállapítása során betartották a jogszabályi előírásokat. A bevételi előirányzatok minden évben alulteljesültek, továbbá szabálytalanságok voltak a kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörök gyakorlása tekintetében. A közbeszerzési szabályok betartása a Kórháznál nem felelt meg az előírásoknak, az értékhatárt elérő dologi és dologi jellegű, illetve felhalmozási kiadásoknál több esetben előfordult, hogy a jogszabályban előírtak ellenére elmaradt a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A vagyonkezelési szerződés tartalma részben volt megfelelő, és módosítására nem minden esetben az előírt határidőben került sor. A mérlegben kimutatott eszközök és források nyilvántartása, értékelése megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a leltárt összeállították. A Kórház a meghatározott eszközcsoportok két évenkénti mennyiségi leltározásához nem kérte a felügyeleti szerv egyetértését. A vagyonelemek hasznosítása során 2012-2014 között az átláthatóság jogszabályi követelményének érvényesüléséről nem győződött meg, a bérleti szerződésekben a jogszabályban előírt követelményeket nem szerepeltette. 

Az ÁSZ az emberi erőforrások miniszterének kettő, az ÁEEK főigazgatójának kettő, a Kórház főigazgatójának huszonkettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. 

forrás: Állami Számvevőszék / Bács-Kiskun Megyei Kórház

Galéria

MegyeÁllami számvevőszékBács-Kiskun Megyei Kórházidőszaki ellenőrzés