2024.04.22, Hétfő
Kormánymegbízotti érdemérmeket adott át Kovács Ernő

Kormánymegbízotti érdemérmeket adott át Kovács Ernő

2021.06.29. 12:00

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal elismerés átadó ünnepség keretében fejezte ki köszönetét egészségügyi dolgozók és kormánytisztviselők részére, akik a koronavírus járvány közepett kiemelkedő, megfeszített munkát végeztek.

Hirdetés

Kovács Ernő kormánymegbízott és dr. Zombor Attila a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója 65 főt tüntetett ki Kormánymegbízotti érdeméremmel ma délelőtt. 

Kovács Ernő felszólalásában köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a koronavírus járvány során emberi életeket mentettek, koordinálták a megye egészségügyi feladatait. Elmondta, hogy ebben a nehéz helyzetben a Hivatal, és a hivatali dolgozók maximális odaadással végezték feladataikat, amiért nagy köszönet jár. 

 

Kormánymegbízotti érdeméremben részesültek: 

Dr. Svébis Mihály megyei intézményvezető
Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató
Dr. Tóth Gábor főigazgató
Hováth Mihály megyei vezető mentőtiszt
Dr. Móczár Csaba felnőtt háziorvos
Dr. Farkasinszki Lóránt tű.ezredes, katasztrófavédelmi igazgató
Dr. Gaszner András felnőtt háziorvos
Andriska Tibor rendőr alezredes kórházparancsnok
Kaszab Tibor százados kórházparancsnok
Vida-Szűcs Hajnalka őrnagy kórházparancsnok
Dr. Havassy Sándor igazgató
Dr. Andrási Ilona felnőtt háziorvos
Dr. Balogh Emese Petra járási tisztifőorvos
Dr. Balogh Mária főorvos
Dr. Balogh Melinda főosztályvezető
Dr. Barna Sándor adjunktus
Dr. Berkes Gábor orvos
Berki Barna hallgató - 9 hét
Böröczki Petra Anikó  hallgató - 4 hét
Csatai Andrea szakápoló
Dr. Csősz Judit adjunktus
Dávid Károly főkapitány 
Dr. Dulai Ilona felnőtt háziorvos
Dr. Endre Veronika adjunktus
Dr. Fekecs Dénes Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Feketéné Dr. Raáb Margit járványügyi osztályvezető
Göbl Vilmosné ápolási igazgató
Dr. Gszelmann Róbert megyei kollegiális szakmai vezető, fogorvos
Dr. Gyurcsik Klára felnőtt háziorvos
Dr. Hajdú Zoltán  felnőtt háziorvos
Havadi-Nagy Zsófia Közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Dr. Hegedűs Lívia felnőtt háziorvos
Koltai József  főápoló
Dr. Komáromi Mónika háziorvos
Dr. Kondász Antal orvos
dr. Kovács Gábor jogász
Krizsánné Dakó Katalin raktárvezető helyettes
Kuklis Tímea főnővér
Kürtösi Szabolcs osztályvezető
Dr. Lantosné Kovács Timea  főnővér
Dr. Lei Edit felnőtt háziorvos
Lévai Kitti Irányító Csoport vezető
Majoros-Barna Johanna adminisztrátor
Mészáros Zoltán   titkárság vezető; tü. alezredes 
Dr. Mikó Attila felnőtt háziorvos
Dr. Nagy Andrásné RI vezető
Nagy Andrea Ágnes Betegszállítás Irányító
Pomáziné Fekete Éva vezető ápoló
Rácz Sára főnővér helyettes
Réfy Anita  közegészségügyi -járványügyi felügyelő
Rozinka Pál főnővér
Dr. Ruby Éva főorvos
Dr. Schütz Nikolett felnőtt háziorvos
Scweibertné dr. Sólyom Ildikó osztályvezető/járási tisztifőorvos
Szalontai Lászlóné főnővér
Dr. Székács István Attila felnőtt háziorvos
Dr. Székácsné Kilyén Gabriella közegészségügyi-járványügyi felügyelő
Dr. Szentannay Judit megyei kollegiális szakmai vezető, gyermekgyógyász
Dr. Sztanojev Miklós főorvos
Téren Andrea Közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló szűrési koordinátor
Tóth Zsófia Anita szakápoló
Dr. Tóthné Dr. Mészáros Katalin járási tisztifőorvos
Dr. Völgyes Attila felnőtt és vegyes praxist ellátó háziorvos
Dr. Völgyi Balázs felnőtt háziorvos

Galéria

MegyeBács-Kiskun Megyei KormányhivatalKormánymegbízotti érdemérem