2024.07.21, Vasárnap
Csapadékvíz elvezetési problémák oldódnak meg Garán
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Csapadékvíz elvezetési problémák oldódnak meg Garán

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

2021.06.22. 15:59

Eddig a település több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése volt, mindösszesen 1.100 folyóméter hosszan.

A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árkok, beton és vasbeton átereszek, folyókák kerültek kialakításra.

Az 50 millió forintos uniós pályázati forrásból a településen jelentős mértékben megújult a belvízelvezető hálózat a Petőfi utca – A Zrínyi utca és a Petőfi utca 22. sz. ingatlan közötti szakasz Zrínyi utca – A Petőfi utca és Partizán utca közötti szakasz Partizán utca – A Zrínyi utcától a Páncsics M. utca felé tartó mintegy 250 fm hosszú szakaszon.

A projektek kapcsán elvárás, hogy kizárólag csak a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre, mely elvet a település teljes mértékben magának érzi. Ez az elv érvényesül, a Partizán utcában épülő földmedrű csatornával.

A cél az volt, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékviz megfelelő módon elvezetésre kerüljön, így mentesítve legyenek a belterületi ingatlanok, létesítmények a belvizek káros hatásai alól. Ezáltal a vizek helyben tartásának követelménye megvalósult, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkennek, illetve megszűnnek a jövőben.

MegyeBács-Kiskun Megyei ÖnkormányzatGaracsapadékvíz-elvezetés