2024.02.23, Péntek
Jegyzői értekezletet tartott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jegyzői értekezletet tartott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2019.06.15. 12:22

Személyes találkozás keretében vitathatták meg Bács-Kiskun jegyzői az őket érintő aktuális változásokat, kérdéseket.

Hirdetés

Az értekezleten a megye jegyzői és közigazgatási szakemberek vettek részt. A magas részvétel annak tudható be, hogy a jegyzőknek illetve a Kormányhivatal belső szervezeti egységeinél feladatot ellátó szakembereknek alkalma nyílt arra, hogy személyes találkozás keretében vitassák meg a jegyzőket érintő, napi közigazgatási feladatokkal kapcsolatos legfontosabb változásokat és aktuális jogalkalmazási kérdéseket.

Az értekezleten részt vevőket Kovács Ernő kormánymegbízott köszöntötte, majd dr. Dombi Edit, a Hatósági Főosztály vezetője ismertette a jegyzők személyében bekövetkezett legutóbbi változásokat.

Következő napirendi pontként Szabó Anita, állami főépítész, a településrendezési dokumentumokkal kapcsolatos önkormányzati feladatokról tartott előadást. Utána Humné Csaplár Anikó törvényességi szakreferens, a jelenleg működő és az őszi választásokat követően megalakuló nemzetiségi önkormányzatok vagyonnal kapcsolatos döntéshozatali kötelezettségeiről beszélt a hallgatóságnak. Külső előadóként dr Komlósné dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas Város jegyzője, a „Közös többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei című, a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Programja keretében első helyezést elért programról és annak gyakorlati megvalósulásáról tartott beszámolót.

Az értekezlet zárásaként Dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna, a törvényességi osztály vezetője osztotta meg a résztvevőkkel az önkormányzati jogalkotást érintő változásokról szóló tudnivalókat.

A jegyzői értekezleten megjelentek hasznos információkkal, fontos tudnivalókkal gazdagodtak, tovább erősítve a személyes kapcsolatokat a Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatok és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között.

MegyeBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal