2024.05.25, Szombat

Ingyenes képzések indulnak a foglalkoztatottság növelésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2018.10.08. 11:32

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Aktívan a tudásért projektjének célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása képzések és munkakipróbálások révén az ország kevésbé fejlett régióiban.

Hirdetés

Elindult az „Aktívan a tudásért” EFOP 3.7.1-17-2017-00001 számú kiemelt projekt

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. április 1 - 2021. március 31. között. A projektben tervezett tevékenységek célja többek között a célcsoport hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve a munkába álláshoz vagy szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése.

 

A programba bevonni kívánt 25 000 fő kompetenciamérő kérdőívek alapján kap segítséget a számára leginkább megfelelő képzések megtalálásához (alapkompetencia-fejlesztő képzés, általános iskolai felzárkóztató képzés, szakmai alapozó képzés).

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 12 000 fő képzését tervezi a projekt megvalósítása alatt.  Bács-Kiskun megyében a projektbe bevont személyek tervezett létszáma 500 fő. A képzéseken részt vevő személyek a tanulás támogatása érdekében és annak idejére megélhetési támogatásban részesülnek. A fejlesztés eredményeként legalább 10 000 fő fogja sikeresen, tanúsítvánnyal igazoltan befejezni a képzéseket.

 

 

MegyeBács-Kiskun megyeBács-Kiskun Megyei KormányhivatalAktívan a tudásért