2023.09.24, Vasárnap

Iparterület fejlesztése Zsanán

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

2018.07.02. 19:56

Az üzleti környezetet a jövőben elfoglaló vállalkozások tevékenységük megkezdésével új munkahelyeket hoznak létre, javítva ezzel várhatóan a térség foglalkoztatottságát, jövedelmezőségét, versenyképességét, valamint a település adóerő képességét.

Hirdetés

Zsana Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-15-BK1 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra. A 69 249 425 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében Zsana jelenleg is meglévő iparterületének fejlesztése valósult meg.

 

Egy cég számára telephelye kiválasztásakor fontos szempont, hogy az adott település rendelkezik-e megfelelő közműellátottsággal rendelkező iparterülettel. Nem mellékes emellett az sem, milyen a közlekedési, szállítási lehetőségek minősége, jelen vannak-e támogató szolgáltatások és a képzett munkaerő. Mindez a település számára is előnyös, hiszen a cégek által befizetett iparűzési adó jelentős és biztos bevételnek számít.

Zsana iparterületének fejlesztése során a 10 hektáros területre bevezették a vezetékes ivóvizet, 1805 méter gerincvezeték és 140 méter bekötővezeték épült meg. A korábbi földes út helyett 327 méter hosszú és 4 méter széles belső út és 58,69 méter hosszú és 3,5 méter széles közútkapcsolatot biztosító, korszerű csatlakozás létesült, javítva ezzel a megközelíthetőséget és az iparterületen belüli közlekedés feltételeit. A felesleges csapadékvíz elevezetésére szikkasztó árkot hoztak létre.

 

Megyeiparterület fejlesztésZsana