2023.03.20, Hétfő

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központot ellenőrizte az ÁSZ

Állami Számvevőszék

2018.07.03. 14:06

2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés megállapította, hogy a társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, így nem biztosította az elszámoltathatóságot. A társaság a közzétételi kötelezettségét nem teljesítette, ezáltal nem biztosította gazdálkodása átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

A társaságot Jánoshalma Városi Önkormányzat és öt település önkormányzata 2008-ban hozta létre. A társaság a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmi Kistérség tagtelepülésein élő mintegy 22 ezer fős lakosság számára biztosította az egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet. A társaság az ellenőrzött időszakban kormányzati szektorba besorolt gazdasági társaságnak minősült, gazdálkodásában nem voltak a kormányzati szektor hiányára befolyással bíró elemek. Kezelésbe vett vagyonnal nem rendelkezett.

 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság az éves beszámolók mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá, valamint a kiegészítő mellékletek nem feleltek meg a törvényi előírásoknak. A társaság felügyelőbizottsága az egyszerűsített éves beszámolókat elfogadásra javasolta. A társaságnál az értékcsökkenési leírások elszámolása nem a jogszabályban és a belső szabályzatban előírtak szerint történt. Mindezek alapján a gazdálkodás, vagyongazdálkodás elszámoltathatóságát nem biztosították.

A társaság a törvényben előírt kötelezettségét a közérdekű adatok közzétételére, valamint kormányzati szektorba sorolt szervezetként az előírt adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan nem teljesítette, ezért gazdálkodása nem volt átlátható.

A társaságnak 2013-2016. években adósságot keletkeztető ügylete nem volt, így az államadósságot nem növelte.

A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék Jánoshalma Városi Önkormányzat polgármesterének egy javaslatot, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

MegyeÁllami számvevőszékJánoshalmaJánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ