2023.12.11, Hétfő

Eljött a beiratkozás ideje az általános iskolákba

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2018.04.11. 15:26

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Hirdetés

A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a megye valamennyi településére egységesen határozta meg:

2018. április 12. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2018. április 13. napján 8-19 óráig (péntek)

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

 

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)
  • az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
  • célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2018. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 150. 000 Ft-ig terjedő pénzpírsággal rendeli büntetni.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Megyeáltalános iskolaBács-Kiskun Megyei Kormányhivataltankötelesség