2018.05.25, Péntek

Hirdetés

Tájékoztató a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésének és megvalósításának lépéseiről

Tájékoztató a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésének és megvalósításának lépéseiről

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2018.02.08. 12:42

Bács-Kiskun megyében 2017. április 3. napjától számos ügyfél, vállalkozó, civil szervezet, valamint önkormányzat került megkérdezésre a kormányhivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról és elégedettségükről.

Hirdetés

A Szolgáltató Kormányhivatal Modell országos bevezetése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell című pályázati felhívás keretében, 600 millió Ft (a projekt egészére 2,9 milliárd Ft) vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg.

 

A vélemények megismerése érdemi információt adott a Szolgáltató Kormányhivatal Modell (a továbbiakban: Modell) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban történő bevezetéséhez. A Modell bevezetése kapcsán a megkérdezettek véleményének meghatározó jelentősége volt, hiszen az elvárás-és elégedettségvizsgálatok eredményei figyelembevételével került kialakításra a Szolgáltató Kormányhivatali Stratégia.

 

A Modell bevezetésének célja minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági eljárásban részt vevő ügyfeleknek, az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek. A Modell a Hivatal belső működési rendjében nagy hangsúlyt helyez a szervezet általános működési kultúrájára, az emberi erőforrás gazdálkodásra.

 

A Modell bevezetésének és megvalósításának főbb szakaszai magukban foglalják a kormányhivatali munkára vonatkozó ügyfél-, és partner elégedettség mérést; az elvárások megismerését; az információk feldolgozását és elemzések készítését; a Szolgáltató Kormányhivatal Stratégiájának megfogalmazását; valamint a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló Cselekvési Terv kidolgozását és megvalósítását.

 

A Cselekvési Tervben foglalt fejlesztések megvalósítása jelentősen növeli a kormányhivatal ügyfeleinek, partnereinek és munkatársainak pozitív megelégedettségét.

 

Az elkövetkezendő időszakban megvalósuló fejlesztések célja az ügyfelekkel és partnerekkel fennálló kapcsolatrendszer erősítése; az ügyfél tájékoztatási rendszer bővítése az ügyfélfogadás helyszínein, és elektronikus formában is; a többcsatornás tájékoztatás szélesítése; az ügyfél/partner/munkatárs-elégedettség erősítése; a külső és belső nyilvánosság bővítése; az ügyintézés feltételeinek magasabb szintű biztosítása; valamint a célorientáltság erősítése.

 

Célkitűzés, hogy a 2017. decembertől kezdődően megvalósuló fejlesztések jelentős, az ügyfelek, partnerek és a munkatársak részéről is érezhető pozitív változást eredményezzenek, és hozzájáruljanak a kormányhivatali működés szolgáltató jellegének erősítéséhez. Továbbra is elvárásunk magunkkal szemben: „A legjobbat vagy semmit!”

Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalSzolgáltató Kormányhivatal Modell

Hirdetés

Hirdetés