2021.05.11, Kedd

Félmilliárdot fordítanak szakképzés fejlesztésére

Bányai Gábor

2018.02.12. 12:30

A projekt célja az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, melyet a megvalósító szervezet komplex tevékenységekkel kíván elérni.

Hirdetés

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 549,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósítja meg „A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” című projektjét. A tevékenységek 30 hónapon keresztül valósulnak meg, 2018. január 15. és 2020. július 15. közötti időben a Centrum által fenntartott öt iskolában, az alábbi városokban: Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt első hónapjaiban elkészül egy pontos, iskolákra és Centrumra is vonatkozó helyzetértékelési tevékenység, melyhez egy cselekvési terv kapcsolódik. A cselekvési tervben kerülnek megfogalmazásra mindazok az intézményfejlesztési, módszertani, minőségfejlesztési konkrét intézkedések, melyek összességében járulnak hozzá a pályázat céljainak megvalósításához. 
A tevékenységek között az iskolák tanulói, pedagógusai, a HÍD Programban részt vevő tanulók és családjaik, kiemelten a lemorzsolódással veszélyeztetett és/vagy roma származású tanulók számára különféle aktivitások kerültek kidolgozásra. Különösen nagy figyelmet szentelnek a 9. osztályos tanulók kompetenciafejlesztésére, a 9. osztályosok tanulócsoportokban kerülnek felzárkóztatásra. Az intézményekben informatikai és szakkörökhöz illesztett eszközök, kollégiumi bútorzat, s a szabadidős tevékenységek végzését segítő eszközök kerülnek beszerzésre. A pedagógusok a pályázat céljaihoz kapcsolódó továbbképzéseken vesznek részt – többek között módszertani, konfliktuskezelési, tanulás-motivációs, mentori, mérés-értékelési, egészségvédelmi, élménypedagógiai, vezetői témákban. A fejlesztés eredményeként Kiskőrösön kialakításra kerül egy „közösségi alkotóműhely”, ahol szakkörök és egyéb foglalkozások keretében tehetséggondozás, tehetségfejlesztés folyik. Kialakítják a tanulói életpálya építést, melyhez kapcsolódva pályaválasztási tanácsadási rendszert, pályaorientációs foglalkozásokat, s pályaszocializációs programokat társítottak. Beindítják, megerősítik a segítő szolgáltatásokat is. A roma származású tanulókat roma mentori tevékenységgel, a roma lányokat egészségfejlesztő programokkal támogatják. A szabadidős tevékenységeken belül kirándulásokat, szakköröket, játékos kompetenciafejlesztő programokat terveznek. 


A projekt összességében hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztésével az iskolákban is tudjanak tartós eredményeket elérni az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem terén, s ezáltal hozzájáruljanak a hazai szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növeléséhez és továbbtanulási esélyeik javításához.

 

Galéria

MegyeKiskunhalasi Szakképzési Centrumiskolaelhagyás

Hirdetés

Hirdetés