2022.06.30, Csütörtök

Befejeződött Bárcsborsód ÁSZ ellenőrzése

aszhirportal.hu

2017.10.04. 08:32

Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a jegyzőnek hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Befejezte az Állami Számvevőszék Bácsborsód Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, továbbá egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított. A pénzügyi befektetéssel kapcsolatos döntéshozatal Bácsborsódon nem felelt meg az előírásoknak. A befektetésekre vonatkozó adatok nem voltak megbízhatóak. Az önkormányzat nem építette ki a megfelelő védelmet a korrupciós veszélyekkel szemben.

 

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

Bácsborsód Községi Önkormányzat ellenőrzése

A Bács-Kiskun megyében fekvő Bácsborsód község állandó lakosainak száma 2015. január 1-jén 1222 fő volt. 2015-ös éves költségvetési beszámolója szerint az önkormányzat 160,6 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 140,8 millió Ft költségvetési kiadást teljesített; könyvviteli mérleg szerinti eszközvagyona 311,5 millió Ft volt. A forrásokon belül 2015. december 31-én a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségállomány 1,3 millió Ft-ot tett ki. Az önkormányzat adósságkonszolidációs támogatásban nem részesült.

Az ÁSZ 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ellenőrizte és értékelte az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Ellenőrizte továbbá, hogy a 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, a kialakított kontrollrendszer egyes pillérei támogatták-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.


A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy az egyes befektetések vonatkozásában 2011 és 2015 között, a gazdálkodás egészét érintően 2015-ben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, így az nem biztosította a közpénzfelhasználás szabályosságát. A kontrolltevékenységek nem járultak hozzá a hibák megelőzéséhez, feltárásához. A befektetések vonatkozásában 2011-2015 között a kockázatkezelési rendszert nem működtették, nem mérték fel a kockázatokat, nem határozták meg ezen kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítése folyamatos nyomon követésének módját. A befektetési jegyek vásárlására és visszaváltására vonatkozó közzétételi kötelezettség hiányos teljesítése miatt az önkormányzat nem biztosította saját gazdálkodásának átláthatóságát.

Az értékpapírok adás-vételére vonatkozó döntéseket nem az arra jogosult hozta meg. A döntések végrehajtása során – a befektetési jegyek vételére vonatkozó kötelezettségvállalások szabálytalan ellenjegyzése miatt − nem volt biztosított a vagyonnal való felelős gazdálkodás. A számviteli nyilvántartásban feltárt hibák miatt nem álltak rendelkezésre megbízható információk az önkormányzat befektetéseiről. A befektetési jegyekről nem vezettek a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő, részletező nyilvántartást.


Az önkormányzatnál nem tettek erőfeszítéseket az integritás szemlélet érvényesítése érdekében. Az integritás kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével.

 

MegyeÁllami számvevőszékBácsborsódBácsborsód Községi Önkormányzat

Hirdetés

Hirdetés