2024.04.17, Szerda

Indul a megyei határszemle

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2017.05.11. 08:44

2017. májusában kezdik meg a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai.

Hirdetés

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója - választása szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

 

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár.

Évek óta visszatérő probléma - főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak.

 

A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy amennyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illetve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás kerül megállapításra, akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdonszerzéseket, illetve haszonbérleti szerződéseket a bírság kiszabásától számított öt évig kizárja.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket / bérlőket, hogy a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj- és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig azt pótolni szíveskedjenek.

 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

MegyeBács-Kiskun megyeellenőrzés2017 májushatárszemle