2020.02.29, Szombat
Három új tűzoltó tiszt szolgál Bács-Kiskun megyében
Fotó: Jóri András - BM OKF

Három új tűzoltó tiszt szolgál Bács-Kiskun megyében

bacs.katasztrofavedelem.hu

2017.04.26. 10:47

Újabb tizenhárom fővel gyarapodott a katasztrófavédelem elsőtiszti állománya. Megyénkből hárman a belügyminiszter által aláírt kinevezési okmányokat is átvehették a tegnapi nap folyamán.

Hirdetés

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára a belügyminiszter kinevezte tűzoltó századossá a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Varjassy László tűzoltó zászlóst és Molnár Sándor tűzoltó törzszászlóst. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tűzoltó főhadnaggyá  Agócs Sándor tűzoltó zászlóst. 

Varjassy László tűzoltó százados 1996. március 1-jén került a Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába technikai, anyagi, pénzügyi, előadó beosztásba. 1999 januárjától Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának beosztott tűzoltója lett, majd 2012. április 1-től ügyeletese. 2012. májusától a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi szervezet, Megyei Főügyeleti Osztály, Megyei Műveletirányítási Ügyelet referens műveletirányító beosztást töltött be. 2014. március 7-től a Megyei Főügyeleti Osztály állományában osztályvezetői részfeladatokat lát el. Szervezi, koordinálja, felügyeli és irányítja a megyei főügyeleti osztály feladatainak végrehajtását, irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatának tevékenységét. A váratlan kihívásokhoz, új feladatokhoz jól alkalmazkodik. Különösen nagy hangsúlyt fektet az ügyeletesek jártasságának, szaktudásának folyamatos fejlesztésére.

Molnár Sándor tűzoltó százados 1994. október 1-jén került a Kecskeméti Tűzoltóparancsnokság állományába. 1998-tól a gazdasági osztály anyagi előadója, majd főelőadója. 2007. december 1-jei hatállyal került hivatásos állományba, személyzeti és munkaügyi előadó munkakörbe, majd 2012 januárjától a Tűzoltóság gazdasági előadója lett. 2012. április 1-től a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon referens, továbbá műszaki biztonsági tiszti részfeladatokat lát el. Feladatai közé tartozik a tűzoltógépjárművek, felszerelések, anyagok, gépek, eszközök szakszerű nyilvántartása, műszaki-technikai állapotuk biztosítása, valamint ellenőrizni a tűzoltó szakfelszerelések szakszerű használatát, üzemképességét. Munkájára a precizitás jellemző. Felelősségérzete, hivatástudata kiemelkedő.

Agócs Sándor tűzoltó főhadnagy 2008. február 15-én került Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába, közalkalmazotti jogviszonyba. 2008. július 1-jétől beosztott tűzoltó, majd 2012 januárjától gépjárművezetői, 2012. április 1-től a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában különlegesszer kezelői beosztást látott el. 2015. január 1-jétől referens, továbbá műszaki biztonsági tiszti részfeladatokat lát el. A munkaköri feladatai szerint gondoskodik a tűzoltó szerek, felszerelések, anyagok, gépek, eszközök nyilvántartásáról, megfelelő műszaki-technikai állapotuk biztosításáról, valamint ellenőrzi a tűzoltó szakfelszerelések szakszerű használatát, üzemképességét, az üzemeltetési naplók vezetését. Feladatait pontosan, lelkiismeretesen és megbízhatóan hajtja végre.

 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyetűzoltó2017Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságkinevezés

Hirdetés

Hirdetés