2024.05.27, Hétfő

Újabb megállapodás aláírásával közösen tekintenek előre a sikeres jövő felé

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.01.12. 09:02

Együttműködési megállapodást írt alá a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes és a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetője Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes január 10-én. A megállapodás célja, hogy a közös feladataik ellátása érdekében megerősítsék eddigi hatékony kapcsolatukat.

Hirdetés

Az elmúlt évek tapasztalatai is bizonyítják a két szervezet közötti sikeres együttműködést mind a saját, mind pedig a közös feladatok végrehajtása során. Számos példa bizonyítja a Bács-Kiskun megyei állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága megóvásának érdekében megvalósított együttműködés magas színvonalát. Ilyen volt különösen a 2013-as nagy dunai árvíz felszámolása érdekében kifejtett közös helyszíni munkavégzés.

A felek megállapodtak, hogy a tűz oltására, a műszaki mentésre, a veszélyhelyzeti kommunikáció begyakorlására, valamint a katasztrófavédelmi feladatok ellátására való felkészülés érdekében gyakorlatokat, bemutatókat tartanak.

A megújított együttműködési megállapodásban rögzített folyamat alkalmas arra, hogy a szervezetek jobban megismerjék egymás alaptevékenységét, ezáltal védelmi igazgatási feladataik végrehajtása során felesleges időveszteség nélkül képessé váljanak a rendkívüli feladatok gyors megoldására.

A megállapodás rögzíti a felek részéről önállóan vállalt kötelezettségek, valamint a közösen végzendő feladatok végrehajtásának irányelveit. A megállapodás célul tűzte ki az egyes eljárásokhoz szükséges, rendelkezésre álló információk mielőbbi kölcsönös biztosítását, a következmények elhárításában, a károk felszámolásában való együttműködés elősegítését, valamint az információáramlás rendjének szabályozását.

MegyeegyüttműködésBács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet