2024.07.16, Kedd
Klímaváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskunban

Klímaváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskunban

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

2016.11.17. 08:17

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a megyei klímastratégia elkészítésére.

 

A pályázat benyújtásának oka

A klímaváltozás okozta kedvezőtlen hatások Bács-Kiskun megyét is egyre inkább érintik, nemcsak az ökológiai feltételeket, de a gazdaság teljesítőképességét és a lakosság életmódját is negatívan befolyásolva. Az egyre gyakoribb hőhullámok, a csapadékhiány, az ebből adódó aszályos időszakok, a jégverések, a bel- és árvíz mind átlagon felül terhelik a térséget. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységet azonban más környezeti tényezők is fokozzák. Ilyen például a megye jelentős területén elterülő, rossz víztartó képességű homoktalaj, a talajvíz alacsony és folyamatosan süllyedő szintje, valamint az ország két legnagyobb folyójának áradásai. A jövőben a legkomolyabb problémának egyértelműen a vízhiánnyal való küzdelem mutatkozik. Mindez jelentős kihívások elé állítja a nemzeti és a területi szintű tervezést és stratégiaalkotást társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt.

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 kódszámú, „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című pályázatával a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a megyei klímastratégia elkészítésére.

 

Célok és oda vezető utak

A projekt fő célja az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és kockázatkezelés előmozdítása, a klímaváltozás megelőzését elősegítő tevékenységek kereteinek meghatározása, valamint a térségi cselekvési irányok körvonalazása. Mindennek keretét egy megyei szintű klímastratégia kidolgozása adja. A program egyúttal lehetővé teszi a széles körű szemléletformálást Bács-Kiskun megye területén, valamint a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, tudatosságának növelését. Mindezeken túl a projekt kitüntetett célja egy ún. Éghajlatváltozási Platform magalakítása és működési feltételeinek megteremtése.

 

A klímastratégia a megyei szintű hatásmérséklési és adaptációs tervek kialakítása mellett, keretet ad a megye települései számára cselekvési irányaik meghatározásához is. Az együttműködő szervezetek a stratégia kidolgozást megelőzően részt vesznek a cselekvési alternatívák megfogalmazásában, valamint közreműködnek a klímastratégia elkészítésében, melyet végül véleményeznek majd. A cselekvési tervek megvalósulásával várhatóan mérséklődnek a szélsőséges időjárási helyzetek emberi egészségre és életre, vagyonra, a vizek minőségére, a környezetre, a kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységre és az infrastruktúrára gyakorolt káros hatásai, illetve javulnak a szárazodás és a vízhiány hosszú távú, megnyugtató kezelésének lehetőségei.

A széleskörű társadalmi és ágazati egyeztetést workshopok és konferenciák szervezésével lehet megteremteni, ezek képezik a szakmai rendezvények gerincét. A társadalom bevonását és szemléletformálását egy mozgatható interaktív kiállítás, valamint fotó- és rajzversenyek, média megjelenések és tematikus nyári táborok hivatottak elősegíteni.

 

A társadalom e témával kapcsolatos ismereteinek bővítését nagymértékben elősegíti a kialakítandó megyei Éghajlatváltozási Platform és az ehhez kapcsolódó online tanácsadás.

Összességében elmondható, hogy a projekt várhatóan nagyban hozzájárul majd a klímaváltozáshoz köthető negatív folyamtok mérsékléséhez, ezáltal a megye versenyképességének növeléséhez.

 

 

pályázatMegyeBács-Kiskun megyeklímaváltozásBács-Kiskun Megyei Önkormányzatklímastratégiaéghajlatváltozás