2024.04.20, Szombat
KDNP - Varga László díjjal az egészségügyért

KDNP - Varga László díjjal az egészségügyért

2016.01.18. 14:52

„Tedd a jót és beszélj róla!” – hangzott el Varga László egyik legtöbbet felemlegetett mondata a KDNP talán legemblematikusabb ünnepségén, a 2016-ban hatodik alkalommal megrendezésre kerülő „Varga László díjátadón”. 

Hirdetés

„Tedd a jót és beszélj róla!” – hangzott el Varga László egyik legtöbbet felemlegetett mondata a KDNP talán legemblematikusabb ünnepségén, az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő „Varga László díjátadón”. A rendszerint januárjában megrendezett szerény ünnepségre, ez alkalommal is Kecskeméten a Bózsó Házban került sor. Az idei ünnepség keretében mind a négy díjazott az egészségügyi munkássága alapján került kiválasztásra, így elmondható, hogy a kormányzó pártszövetség tagjaként a KDNP számára nagyon fontos az egészségügyben dolgozók elismerése.

A kecskeméti Aurin Leánykar által előadott Kodály részleteket követően a korábbi évekhez hasonlóan Ivanics Istvánnak a Keresztény Közéletért Alapítvány elnökének a köszöntőjét Mák Kornél kecskeméti és Bács-Kiskun megyei elnök, nyitó szavai követték. A korábbi években Zombor Gábor Kecskemét polgármestere is rendszeresen részt vett az eseményen, így az elmúlt évben Szemereyné Pataki Klaudia is még a tiszteletét tette, számos országos politikus mellett.

A pénteki ünnepségen a színes előadásokat Dr. Kishonti Rolland a kameruni kórházat vezető sebész beszámolója kezdte, aki vadregényes képekkel kiegészített előadást tartott az afrikai hétköznapokról. Őt Dr. Velkey György követte, aki többek között a Bethesda Gyermekkórház igazgató főorvosa, illetve a magyar Kórházszövetség elnöke, de számos további társadalmi tisztséget is ellát.

A köszöntőket követően a díjátadásokra került sor:

 

Dr. Ábrahám György 1936. április 11-én született Szegeden. Tanulmányait is itt folytatta, diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen1968-ban szerezte általános orvosként.

Négy éven keresztül a Bajai Szent Rókus Kórház tüdőosztályán, majd annak megszűnése után a belgyógyászaton látta el feladatait.

1972-ben körzeti orvosi megbízást kapott, majd az alapellátás átalakításakor házi orvos lett, praxisát mind a mai napig működteti.

Dr. Ábrahám György a magyar orvosi kamara azon tagja, aki méltán reprezentálja a magyar egészségügyi alapellátást fenntartó, a nehéz helyzetekben is a továbblépést segítő, egységes hazában gondolkodó értelmiségit, a köztünk élő doktor urat, a gyerekek doktor bácsiját,

aki megfontolt, aki az élet kiszámíthatatlan helyzeteiben is biztos támpont.

Gyuri bácsinál, aki talán nem haragszik meg e megszólításért,

hisz idén 80. születésnapja alkalmából is köszönthetjük (Tehát)

Gyuri bácsinál az egyes emberek segítése szerves egységet képez lakókörnyezete, városa szolgálatával. A rendszerváltás idején világosan látta, hogy a megújuláshoz újragondolt struktúrákra, politikai és civil szerveződésekre lesz szükség és ezért minden tőle telhetőt megtett.

Baja város Képviselő-testületében 1990- től két cikluson át aktívan szerepet vállalt, kezdetektől fogva támogatta az újra induló kereszténydemokrata mozgalmat. Az Egészségügyi, szociális és pénzügyi bizottságban nyolc éven keresztül kifejtett tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig harmonikus az önkormányzat és az egészségügy világa közötti kapcsolat.

Életútja világosan kirajzolja, hogy orvosi munkáját hivatásának, az emberek szolgálatának tekinti, mely munkát egyéni empátiájával, környezete számára biztonságot sugározva végzi.

Nemcsak városszerte, de a környező településeken is úgy ismerik őt, mint akihez mindig bizalommal lehet fordulni és akitől nemcsak orvosi segítséget, hanem emberi jó szót, odafigyelést és hatékony érdekképviseletet is remélhetnek a rászorulók.

Ezekről tanúbizonyságot tesznek betegei és mindazok, akik ismerve önzetlenségét, bátran kérik támogatását különböző szociális és karitatív adományok felkutatásában is.

E megoldáskeresésbe bevonja környezetét, így a szükséghelyzetben élők kéréseinek valóra váltása közösségi élménnyé válik. Nyitottsága és érzékenysége orvosi hivatásának még tisztább s jobban kiteljesedő megélését is jelenti.

Világlátását a képzőművészet iránti fogékonysága is formálta, amely segítette és segíti ma is abban, hogy meglássa a mindennapokban csendben jelen lévő jót és ezeket másokkal is megláttassa.

Szakmai tevékenységét Baja Város Képviselő-testülete

„Baja Város Egészségügyéért”, valamint

„Baja városában végzett szociális munkáért” kitüntető díjakkal ismerte el.

Családja harmonikusan kapcsolódott gyógyító, karitatív munkájához és ezért nagyon hálás feleségének és gyermekének.

A Keresztény Közéletért Alapítvány Dr. Ábrahám Györgynek példaadó munkájáért, a keresztény közéletben kifejtett tevékenységéért Dr. Varga László emlékérmet adományoz. Fogadja szeretettel.

 

Dr. Kishonti Rolland 1969-ben született Kecskeméten. 1987-ben érettségizett a Katona József Gimnáziumban. A footballt szerető tehetséges diák az orvosi pályát választotta. Felkészítő tanára és egyben osztályfőnöke Vetéssy Katalin tanárnő volt. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1993-ban diplomázott.

Az egyetem alatt szorgalmas, a feladatait jól teljesítő, széles baráti körrel bíró, a mélyebb keresztény lelkiségre is nyitott hallgató volt.

Elköteleződése Isten felé és a Fokolár lelkiség egyre mélyebb megismerése emberi teljességének felajánlására, az emberek szolgálatára hívta.

A fokoláros gyerekekkel foglalkozva, számukra táborokat, utazásokat szervezve, aktívan részt vett a keresztény, keresztyén fiatalok formálásában.

Az egyetem elvégzése után a Magyarországi Református Egyházhoz visszakerült Bethesda Gyermekkórház gyermeksebészetén kezdett dolgozni. 2001-ben szakvizsgázott gyermeksebészetből. Közben a Fokolár lelkiségi mozgalom belső tagjává vált. Az általuk Kamerunban, Fontemben létesített kórházba került dolgozni 2005-ben és azóta is szívvel-lélekkel azt a tágabb közösséget szolgálja gyógyító és nevelő tevékenységével. ( Erről láthattunk egy kis bemutatót, vetített formában is.)

Öt éves szolgálatakor egy alkalommal így írt barátainak: „Továbbra is egyetlen sebészként dolgozom egy 70-80 km átmérőjű régióban, remek csapatot alkotunk ugandai műtősnő és salvadori aneszteziológus kollégáimmal. Rajtuk kívül többségében kameruni munkatársaim vannak, de megtalálhatók közöttünk olaszok, németek, franciák, amerikaiak, brazilok, kongóiak és nigériaiak is. Sokan megfordulnak itt a világ különböző tájairól néhány hétre vagy hónapra, így bár földrajzilag nagyon elszigetelten élünk a világtól, mégis sokféle emberrel állok kapcsolatban.

Rengeteget operálok, a műtéteim kb. 40%-a sürgősségi műtét. A helyiek immáron befogadtak, sokan megkeresnek távoli városokból is. Rengeteg fiatallal van személyes kapcsolatom, akik révén jobban betekinthetek a családok életébe is.

Ha külső körülményeim nem is változtak az elmúlt öt év alatt, belül talán érettebb lettem és jobban megismertem önmagam. Lenyűgöz a fekete bőrű emberek kulturális sokszínűsége, népeik egyedisége, vitalitása és közösségeik kisugárzása. Létformájuk nagyon közel hozza a természetfelettit, ami valami nagyon egyszerű, de méltóságteljes ünnepélyességgel ruházza fel a hétköznapokat. „

Dr. Kishonti Rolland ma már orvosigazgatója a fontemi kórháznak, felelőssége megnőtt, feladatai nem csökkennek, számára mégis nagyon fontos maradt az afrikai fiatalokkal történő foglalkozás. Jól beszél olaszul és angolul és nagy igyekezettel tökéletesíti francia nyelvtudását.

Soha nem panaszkodott pénzügyi helyzetéről, csak sokirányú kérdés kapcsán derült ki, hogy nagyon szerény a jövedelme, de a kórház finanszírozása is állandó küzdelmet jelent.

Különleges misszióként évente egyszer temérdek orvosi felszerelést összecsomagolva munkatársaival elhagyják a kórházat, és nem kis veszélynek kitéve magukat, bemennek a dzsungel belsejébe, hová utak sem vezetnek, csak bozótvágóval, folyókon átkelve lehet haladni. Így mennek gyógyítani és viszik a kereszténységet egyes eldugott törzsekhez, ami az adott kis falucskában igazi ünnepnek számít. Ott aztán a gyerekek tátott szájjal nézik, hogy fehér bőrű ember is létezik.

Mindannyian tudjuk, hogy több mint tíz év trópusi gyógyító szolgálat, távol az európai körülményektől, malária, AIDS, TBC, tífusz és hepatitis kórképek közt nem hasonlítható össze a hazai gyógyításban eltöltött tíz évvel. Talán nem is tudjuk megérteni, és hiába utaznánk oda, akkor sem biztos, hogy érzékelhetővé válna a szolgálat ereje, jelentősége. A vállalt küldetés nagyságáról, mélységéről az ott élőkkel való személyes törődés ad igaz képet.

A Keresztény Közéletért Alapítvány további sikeres szolgálatot kíván és örömét fejezi ki, hogy kissé maga is részesévé válhatott e csodálatos történetnek.

 

Dr. Szajki Károly 1955. október 12-én született Törökszentmiklóson.  Családjával 1964-ben költöztek Kecskemétre. Édesapja mélyépítő mérnökként városunkban kapott munkát. Szülei a rendszeres iskolai hitoktatás végett a Jókai Mór Általános Iskolába íratták.  Az elemi elvégzése után szó szerint csak egy kissé  jobbra kellett fordulnia s máris a PIÁR épületébe, az egyházi gimnázium falai közé érkezett.  Így középiskolai tanulmányait 1970-74 között a Piarista Gimnáziumban végezte. Évfolyamát még teljes egészében szerzetes pap tanárok  tanították, kiket a tananyag és a hozzátartozó háttéranyag tökéletes tudása és átadása folytán, a diákok nem csupán elfogadtak, hanem sokukra mint példaképre néztek fel. Akkoriban az alsóbb évfolyamok is nagyobb tekintéllyel éltek a felettük lévők felé, Károlyt fiatalabb társai gyakran csodálták az oltárnál végzett szolgálatának átélése közben.

Érettségi után idézőjeles „világnézeti éretlensége okán” orvosi tanulmányait csak egy év kihagyással, 1975-ben kezdhette meg Szegeden. Egy évig műtőssegédként dolgozott a Megyei Kórházban.  Valamennyi operálást végző szakma műtőjében megfordult, mely kiváló lehetőség volt számára arra, hogy megismerje a korabeli egészségügyet, valamint egy nagy megyei intézmény szerkezetét, működését. Az akkori vezetők karakterei, elvárásai  mind a mai napig eszébe villannak.

Az egyetemen a TDK munka végzése mellett több tanszéken évfolyamának tanulmányi képviselője volt.

Orvosi diplomáját 1981-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen  „ Summa cum laude” minősítéssel szerezte  meg.

Egyetemi, klinikai állásra ismételten „világnézeti okok miatt” nem pályázhatott.  Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Kórházban helyezkedett el, még a végzés évében és azóta is itt dolgozik.

 

1983-ban kötött házasságot, felesége a sokunk által nagyra becsült dr. Lóránd Katalin, radiológus főorvos. Két felnőtt gyermekük van: leányuk spanyol-történelem szakos tanár, két fiúgyermek édesanyja, fiuk ügyész.

 

Dr. Szajki Károly szakmai önképzését az igényesség, a céltudatosság jellemzi. 1985-ben általános sebészetből szakvizsgázott jeles eredménnyel Szegeden. Érdeklődése az emésztőszervi betegségek felé fordult, ezen betegek műtét utáni gondozását végezte. 1990-ben endoscopos vizsgálatok végzését kezdte el, majd 1995-ben tett szakvizsgát  Gasztroenterológiából   Budapesten.

 

2004. márciusától osztályvezető főorvosként vezeti a megyei kórház Speciális Rehabilitációs Osztályát, ahol az egyes műtétes szakmák hosszantartó, vagy elkülönítő ápolást igénylő betegeit kezelik.

 

2006 és 2009 között a Bács-Kiskun Megyei Kórház megbízott orvos igazgatója volt.

2008-ban Luxemburgban egyedül képviselte Hazánkat az Európai Unió betegbiztonságra kiterjedő harmonizációs tárgyalásain. Részt vett az egészségügyi ellátórendszerünk minőségbiztosítási alapjait a mai napig meghatározó rendszer kidolgozásában.

 

2009-ben egy németországi klinikán a sürgősségi betegellátást és az elkülönítő betegápolás feltételeit tanulmányozta. Korábban holland és olasz klinikákon ismerkedett új, korszerű eljárásokkal.

Tagja számos országos orvos szakmai társaságnak, alapító és vezetőségi tagja a Magyar Betegbiztonsági Társaságnak, valamint a KDNP Egészségügyi Szakbizottságának.

 

Sebész orvosi pályáján ez ideig több, mint 6000 műtétet végzett, endoscopos vizsgálatainak száma pedig meghaladja a 7000-t. E két témából előadásokat is tartott az országos szakmai szervezetekben. Kiterjesztette tevékenységét az úgynevezett „egynapos” sebészeti beavatkozásra is.

 

30 éves kimagasló szakmai és tudományos tevékenységéért 2015-ben Kecskemét Megyei Jogú Város „Kecskemét Város Egészségügyéért” Díjban részesítette.

Dr. Szajki Károly orvosi hivatását a tökéletességre törekvés jellemzi, az alázat állandó jelenléte mellett. Gyakran találkozik a lét- nemlét kérdésével és mivel mindig nyitott a transzcendens befogadására, különös érzéke alakult ki a beteg méltóságának megőrzésére, biztosítására. Ezért kész áldozatot hozni és közben még a hozzátartozóknak is mentális segítséget nyújtani.

Empátiája betegei felé igen hasonló képet mutat mint „Laci Bátyánk” esetében az ő személyes odafordulása ügyfelei felé és közös bennük a rendíthetetlenség erénye is a szolgálat mindennapi újrakezdésében.

 

A Keresztény Közéletért Alapítvány kuratóriuma elismerését fejezi ki főorvos úr munkásságáért.

 

 

 

Dr. Velkey György a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

1961. december 16-án született Miskolcon, érettségi vizsgát a Földes Ferenc Gimnáziumban tett. Hat gyermekes, összetartó, dolgos családban nőtt fel. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte első diplomáját, itt ismerkedett meg szintén orvos feleségével, házasságukból öt gyermek született, akik már nagyrészt felnőttek. Mondhatjuk, hogy főorvos urat mindig is gazdag gyermekvilág vette és veszi körül és ő is teljes emberségével e gyermekvilág gazdagításán, szüntelen építésén, szépítésén dolgozik.

Hivatásának megbecsülése arra ösztönözte, hogy szakmai tudása teljes legyen, ezért csecsemő- és gyermekgyógyászatból, aneszteziológiai- és intenzív terápiából, csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiából további képesítéseket szerzett. Elvégezte a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző szakát is. Az élet megadta számára, hogy folyamatosan a gyermekgyógyászat területén dolgozhasson. 1995-ig a Debreceni Egyetem Gyermekklinikáján, majd a Bethesda Gyermekkórházban - Nyolc évig osztályvezető főorvosként, 6 évig orvos igazgatóként, 2003-tól főigazgatóként.

Hivatása ellátása mellett elkötelezetten vállal társadalmi munkát, különös érzéke van a különböző aktivitások összefogására, gyakorlati megvalósítására. Családon belül is így van ez, hiszen volt, hogy szüleivel és testvéreivel együtt közösen utaztak Kárpátaljára, a Vereckei-szoroshoz, ahol 1944-ben édesapja a magyar hadsereg hadnagyaként harcolt és súlyosan megsebesült. Ezzel sikerült édesapja kérését valóra váltani, hogy egyszer még eljusson az egykori harcok színhelyére. Kárpátaljai tartózkodásuk során érzékelték az ott élő lakosság, köztük az őslakos magyarok nehéz helyzetét, mely tapasztalatból, s az akkor életre hívott kapcsolatokból sok segélyakciót tudtak felépíteni.

A gyermekkórházról, az egészségügyről szívesen tart előadásokat, alázattal végez háttérmunkát az egészségpolitika érdekében. Környezetében és országosan is elismerik  céltudatos, nagy kitartással végzett felvilágosító munkáját, melyet elismerések sora jelez:

 

2009-ben Zuglóért Emlékplakett – 2010-ben Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) állami kitüntetés – 2012-ben Bókay János Emlékérem valamint Kulin László Emlékérem kitüntetésekben részesült.

Dr. Velkey György szakmai felkészültsége, szervezőképessége szerencsésen találkozott az 1866. január 1-jén a budapesti németajkú református gyülekezet által létrehozott Bethesda kórház újraindításával, melyet az 1948-as államosítás után gyermekkórházzá alakítottak át.

A Református Egyház a kórházat megtartotta e minősítésben, sőt jó külföldi kapcsolatai révén kitűnő felszereltségű, széles profilú, országos lefedettségű gyermekkórházat hozott létre. 2009-ben az Év Kórháza címet is elnyerte.

Itt működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ is.

Az idén 150 éves Bethesdában Velkey György 17 év óta tevékenykedik. Érezhető hitbéli elkötelezettsége a kis betegek és hozzátartozóik fogadásában, gyógyításában, a gyógyítás feltételrendszerének kialakításában.  Ezt a világos vonalvezetést a szélesebb szakma is elismerte és a Magyar Kórházszövetség elnökévé választotta. Nehéz feladata van, hiszen e szövetség lefedi az ország tőkeigényes egészségügyi rendszerét. Önkritikusan kell vizsgálni a közepes és a nagyellátók helyzetét, a rendszerhibáktól független párhuzamos folyamatok pénzelnyelő hatását, a személyi érintettségek bonyolult rendszerét.

Dr. Velkey György a gyermekgyógyászati tevékenység mellett tagja és elnöke volt a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának. Öt éven keresztül a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházának főigazgató helyetteseként is dolgozott. E tapasztalati források is segítik a kórházszövetségi munka hatékony végzésében.

A Keresztény Közéletért Alapítvány kuratóriuma elismerését fejezi ki főigazgató úr munkásságáért. Méltó megvalósítója dr. Varga László szellemiségének a keresztény közélet kiteljesítésében. Fogadja szeretettel az emlékérmet. Szívből gratulálunk.

Galéria

KecskemétKözéletVargalászlódíjKDNP