2021.02.25, Csütörtök

Dr. Tóth Mária - Szociális és gyermekvédelmi szakellátás Bács-Kiskunban

2013.07.03. 05:20

Tudja-e mi az a SZGYF BKMK? - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)  a - korábban a megyei önkormányzattól az általa fenntartott intézményeket, gazdasági társaságokat, alapítványokat és vagyont átvevő - megyei intézményfenntartó központ jogutóda. Az SzGyF Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség (BKMK) igazgatóját dr. Tóth Máriát kérdeztük egy-két alapvető részletet illetően:

A különleges nevű SZGYF BKMK jogutóda az alig másfél évet megélt Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központnak (BK MIK), így utólag hogyan ítéli meg az elődje Minda László igazgató munkáját?

Igazgató urat  energikus,  jó vezetőnek tartom, Ő a versenyszféra gondolkodását hozta a közigazgatásba. Meglátta a működtetésben rejlő megtakarítási lehetőségeket és azokkal „gazdálkodva” gyarapodtak az intézmények.  Bács-Kiskun megyében a MIK működése alatt a megyei intézmények működőképesek voltak, a fejlesztések haladtak és időben be is fejeződtek.Ön Minda László helyettese volt, a MIK-hez honnan érkezett, illetve ki ma a munkáltatója?

Szankon és Kiskunmajsán összesen 23 évig voltam jegyző.  Ebben a munkakörben tapasztalatokat szereztem intézményfenntartás, hatósági munka, pályázat lebonyolítás, jogtanácsosi feladatok tekintetében. Ezzel a közigazgatási gyakorlattal jelentkeztem munkára a MIK-hez 2012.  tavaszán. Mint kiderült itt pedig vezetői és közigazgatási gyakorlattal rendelkező szakembert kerestek. 2012. május 2-án kezdtem kormánytisztviselői pályafutásomat, mint a MIK vezetőjének helyettese.

Minda úr munkahely változtatása után - javaslatára  - Balog Zoltán Emberi Erőforrások Miniszterétől kaptam kinevezésem az SZGYF BKMK  igazgatói feladatok ellátására. Egyebekben a munkáltatóm  Pintér Judit az SZGYF főigazgatója.

Hány dolgozója van az SZGYF Kirendeltségnek  Bács-Kiskunban?

59 fővel indult a kirendeltség 2013. április 01-én, az intézményeinkben  937 munkatársunk dolgozik.Mit lehet tudni az SZGYF BKMK intézményeiről és azok költségvetéséről?

Szakosított szociális intézményeinkben a megye területén összesen 16 telephelyen 1577 fő fogyatékos, szenvedélybeteg, időskorú és pszichiátriai beteg ellátást igénybevevőről gondoskodunk. Költségvetés és ellátotti létszám vonatkozásában is legnagyobb intézményünk a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény 1,5 milliárd forint költségvetéssel, ezt követi a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény 1,1 milliárd Ft-tal,  a fővárosi önkormányzat tompai pszichiátriai otthona  július elsejével került át a SZGYF BKMK-hoz,  az éves költségvetése 300 millió  forint,  a tassi Fogyatékos Otthon idei költségvetési főösszege 72 millió forint. Megyei sajátosság, hogy a gyermekvédelmi szakellátást ellátási szerződéssel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató végzi, a gyermekotthonokban ellátottakon felül a nevelőszülői hálózatban 365 nevelőszülőnél 1000 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Gyermekvédelmi intézményünk a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi  Szakszolgálat egy 10 fős befogadó otthont működtet, költségvetésük 144 millió forint.

Tavaly még a MIK fenntartásában lévő intézmények (Levéltár, Közművelődési Intézet) beolvadtak az országos intézményekbe,  a múzeumok és könyvtárak a települési önkormányzatok fenntartásába,  a közoktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz kerültek. Van-e valami Bács-Kiskun Megyei  „érdekesség”?

Igen van,  például a Bajai Csillagvizsgáló Intézet, amelynek az ágazati profil tisztítás után  keressük a megfelelő fenntartót.

Tervez-e a főigazgatóság az idén további átalakításokat?

Információim szerint az idén nem tervez szervezeti átalakításokat a főigazgatóság.  A jogi keretek kialakítása,  a kirendeltségek és a főigazgatóság közötti feladatmegosztás, önkormányzati és társulási fenntartóktól újabb intézmények átvételének előkészítése, a fenntartott intézmények gazdaságos, hatékony működtetése a feladat. Más intézményfenntartókkal szemben ebben az ágazatban megmaradt az intézményeink  önállóan  működő státusa, amit nagyon szerencsésnek tartok.Mi a küldetése az SZGYF-nek?

Az SZGYF  a szociális és gyermekvédelmi terület gazdasági és szakmai megújítása érdekében jött létre.  A fenntartó számára országosan láthatóak az ellátás iránti  igények és tervezhető azok kielégítése,  csökkenthetők az ellátási színvonal- és térítési díjbeli  különbségek. Országos adatbázis és koncepció alapján lehet és kell racionalizálási döntéseket hozni, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrásokból minél magasabb szinten elégítsük ki ellátást igénybe vevőink szükségleteit, hiszen értük  dolgozunk.