2023.12.09, Szombat
Gyenes Attila lett a Dózsa György iskola intézményvezetője
kiskunfelegyhaza.hu

Gyenes Attila lett a Dózsa György iskola intézményvezetője

kiskunfelegyhaza.hu

2020.07.06. 12:29

A nemrégiben kinevezett intézményvezető 1997 óta tagja a tantestületnek, 2015 óta intézményvezető-helyettesként dolgozik az iskolában. 2019-ben a Kecskeméti Tankerületi Központ nevelő-oktató munkáját az „Év pedagógusa” díjjal ismerte el. Vezetőként a hagyományok ápolása mellett a magas színvonalú szakmai munka és a folyamatos fejlődés mellett kötelezi el magát.

Hirdetés

Milyen út vezette a pedagógus pályára?

– A Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában érettségiztem általános gépszerelő és karbantartó szakon. Családi örökségként az asztalos szakmát is elsajátítottam. Műszaki ismereteimet az iskolai karbantartás koordinálásában és fizikai segítésében kamatoztatom. Informatika tanári végzettségem mellett ECDL vizsgáztatóként és képzésvezetőként dolgoztam. Jártas vagyok honlapok üzemeltetésében, hálózatok karbantartásában. Sokáig üzemeltettem óráim mellett az iskola hálózatát. A diákönkormányzat segítő pedagógusként és gyermekvédelmi felelősként betekintést nyerhettem a családok életébe, megismerhettem nehézségeiket és külső kapcsolatokat építhettem. A Műszaki Könyvkiadónál alkotószerkesztőként technika tankönyvet írtam és lektoráltam felső tagozatos diákok számára. Rendszeresen vezetek képzéseket a Dél-Alföldi Régióban a POK szervezésében minősítésre való felkészülés, tanfelügyelet témakörben.

Mit jelentett Önnek a Dózsa György Általános Iskolában töltött több mint három évtized?

– Kötődésem az intézményhez sokrétű. 1981-ben itt kezdtem elsősként, majd a katedra másik oldalára kerültem. Az intézmény falai között eltöltött 31 év alatt szinte minden szemszögből megtapasztaltam az itt folyó munkát és oktatást. Diákként sokat kaptam a tanáraimtól, akik közül többen ma kollégáim. 1997-től dolgozom itt, informatikát és technikát tanítottam. Szakos tanárként, gyermekvédelmi felelősként, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként, tanulószobai nevelőként, rendszergazdaként, ha szükség volt rá akkor karbantartóként, pályázatíróként, majd intézményvezető-helyettesként tevékenykedtem iskolám diákjai és az itt dolgozók érdekében. Ezért elmondhatom, hogy az intézményben eltöltött évek alatt az iskola működésének szinte minden területén szereztem szakmai és gyakorlati tapasztalatot.

 

Milyen tervekkel lát munkához?

– Pályázatom megírásának fő motivációja az oktató-nevelő munkához, az intézményhez, a „Dózsás” közösséghez való tartozás és kötődés. Biztosnak érzem azt a szakmai tudást, emberséget, gyerekszeretet, amellyel a nevelőtestület rendelkezik. Ez ad hátteret a vezetői munka elvégzéséhez, amit támogató és együttműködő partnerségre szeretnék építeni. Úgy érzem, rendelkezem azokkal a kompetenciákkal, tudással, ismeretekkel, kapcsolatokkal, amelyek egy jól szervezett szakmailag magas színvonalon teljesítő, gyermekbarát iskola vezetéséhez szükségesek. Kollégáimmal, a Kecskeméti Tankerületi Központtal, a szegedi Pedagógiai Oktatási Központtal, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával és minden külső partnerrel a kialakított jó munkakapcsolat fenntartására törekszem.

KiskunfélegyházaKiskunfélegyháza