2024.04.22, Hétfő
Egy Petőfi-mellszobor vándorútja
kiskunfelegyhaza.hu

Egy Petőfi-mellszobor vándorútja

kiskunfelegyhaza.hu

2020.01.14. 10:20

A félegyházi Petőfi-rajongók a 2019. július 31-i megemlékezés óta a Petőfi Sándor Emlékházban gyönyörködhetnek Hunyadi László ifjúkori alkotásában. A művészeti alkotás hányatott útját, Félegyházára kerülésének körülményeit dr. Tarjányi József foglalta össze.

Hirdetés

Küküllődombó kicsi unitárius székely falu Dicsőszentmárton közelében. Itt született 1933. november 16-án Hunyadi László Magyar Örökség díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2019-től a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékérem kitüntetettje. Szülőhelyéről vallja: „Olyan paraszti közösségből kerültem ki, ahol nagyon mélyen élt még a hagyomány, a szokás, a népművészet, a népi kultúra.”

A marosvásárhelyi művészeti középiskolában 18 éves korában mintázta meg először Petőfi Sándort, halhatatlan költőnket vizsgamunkaként.

A múlt század ötvenes éveinek végén a küküllődombói gazdákat is elérte a kollektivizálás, a létrejött termelőszövetkezetet Petőfi Sándorról nevezték el, Hunyadi László, igazi lokálpatrióta lévén, a termelőszövetkezetnek ajándékozta Petőfi-mellszobrát. A költő szobra a szövetkezeti székház előcsarnokában köszöntötte a betérőket, egészen a kilencvenes évek elejéig, a rendszerváltásig. A politikai változáskor az akkori elnök száműzte az épület padlására, durva kezek valószínűleg bedobták a sarokba, mert letört a feje. Itt talált rá Sipos József agrármérnök, a falu későbbi polgármestere. A megcsonkult szobrot hazavitte, a fejet visszaragasztotta, egy csodaszép tölgyfa talapzatot készíttetett hozzá, és elhelyezte a lakásában.

Hunyadi László egy alkalommal a polgármestert meglátogatván, örömmel látta viszont első Petőfi-alkotását, eszébe sem jutott, hogy visszakérje Sipos Józseftől. Így mintegy harminc éven keresztül naponta gyönyörködhettek Siposék Petőfi arcvonásaiban.

Hosszú időn keresztül készültünk Hunyadi Lászlóval a szobor felkeresésére, hogy lefényképezhessem egy leendő fotóalbumban történő megjelenítésre. Végül az elmúlt év júliusában került sor a látogatásra, amikor a Bozóki István barátom által római cementből kiöntött Szent István-mellszobrot (Hunyadi-alkotás) szállítottam Küküllődombóra, ahol Hunyadi László ajándékaként állították fel a helyi unitárius templom kertjében. Az ottlét alkalmat adott Siposék meglátogatására, Hunyadi László első Petőfi-mellszobrának fényképezésére.

Ahogy Sipos úrral és az alkotóval gyönyörködtünk a szoborban, felsóhajtottam, milyen szépen mutatna a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Emlékházban! A két küküllődombói barát egymásra nézett, majd Sipos úr megszólalt: ”Örömmel lemondok a szoborról, ha méltó helyre kerül. Petőfi szülővárosánál méltóbb hely pedig nem létezik.” A felajánlásra a szobrászművész úr is áldását adta, a frissen leszállított Szent István-szobor helyére behelyeztük a csomagtartóba a Petőfi-mellszobrot, a hátsó ülésre pedig a székely kopjafa-mintákkal faragott talapzatot.

Dr. Tarjányi József

KiskunfélegyházaKiskunfélegyházaPetőfi-mellszobor