2024.02.26, Hétfő
Új igazgatóval kezdi a tanévet a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
moragimi.hu

Új igazgatóval kezdi a tanévet a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

kiskunfelegyhaza.hu

2019.07.29. 08:10

A Móra Ferenc Gimnázium vezetői állása Rosta Ferenc igazgató nyugdíjba vonulása után üresedett meg. Az igazgatói állásra kiírt pályázat hosszú ideig nem volt eredményes, pedig pályázó volt: minden alkalommal dr. Kása Zsuzsanna személyében.

Hirdetés

Őt a városvezetés is támogatta, és a visszajelzések alapján a tantestület is szívesen fogadta volna. Ennek ellenére többször eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. Kása Zsuzsanna azonban eltökélt volt és a harmadik kiírásra is – egyedüliként – pályázott. Kitartása nem volt hiábavaló, harmadik nekifutásra kinevezték. Az újdonsült igazgatót kinevezésének kálváriájáról, illetve vezetői elképzeléseiről kérdeztük.

 

 

Az új igazgató elmondta: – Az elmúlt öt évben a megszerzett ismereteimet és tapasztalataimat az állami intézmény-fenntartónál kamatoztattam. Másfél évvel ezelőtt keresett meg a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium igazgatója, Rosta Ferenc azzal, hogy szeretné, ha nyugdíjba vonulása után vállalnám intézménye vezetését. Mivel számos megerősítést kaptam, a gimnázium magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatra benyújtottam pályamunkámat, ami kétszer egymás után sikertelen eredménnyel zárult. Hívő ember lévén elfogadtam, hogy a Mindenható nem ezt a feladatot jelölte ki számomra.

Kisváros lévén, és az eddigi munkaköreimre tekintettel rengetegen ismernek, így számolatlanul kaptam a biztatást az újbóli nekifutásra. Így – családom aggodalma ellenére – egy belső hang után mentem, és pályázatomat megírtam újra. Az államtitkár úr döntését annak ellenére izgatottan vártam, hogy megbeszéltem magammal, nemleges válasz esetén is hasznossá tudom tenni magam szülővárosomban. Örömömre, viszont megkaptam a megbízást a vezetői feladatok ellátására. Az egyébként is meglévő lelkesedésemet fokozta az  ezres nagyságrendű támogató megerősítés, amit telefonon, e-mailen és a közösségi oldalon kaptam. Boldogan fogok neki a munkának.

– Mennyire ismeri a gimnázium eddigi munkáját?

– Kötődésem a Móra Ferenc Gimnáziumhoz nem mai keletű. Az épület kapuját először 1976-ban, első évfolyamos diákként léptem át, 1980-ban itt érettségiztem. Máig hálás vagyok tanáraimnak azért a szakmai felkészítésért és tisztességre nevelésért, amit szüleim mellett nyújtottak.

A gimnázium életét hosszú idő óta figyelemmel kísérem már. Az iskolák önkormányzati fenntartásának időszakában a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályának vezetőjeként, majd az állami intézményfenntartás időszakában tankerületi vezetőként rendszeres munkakapcsolatban álltam a város köznevelési intézményeivel, így a Móra Ferenc Gimnáziummal is. Az 57 oldalas pályamunkámban megszólítottam minden iskolapartnert: a kollégákat, a tanulóifjúságot, diákönkormányzatot, a szülőket, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozókat, a technikai munkatársakat és a városvezetést.

– Összegezzük röviden, mit tart a legfontosabbnak megvalósítani igazgatói munkája során?

– Személyes példamutatással kívánom a jó hangulatú, mosolygós kollektíva-klímát megalapozni. Kérem és tiszteletben tartom munkatársaim szakmai véleményét, ötleteimet csak felkínálom, de nem rákényszerítem a testület szakembereire. Az iskolavezetés tagjait – ugyanúgy, mint a pedagógus munkakörben dolgozó kollégáimat – egyenrangú félnek tekintem. Ötleteiket, segítő javaslataikat, építő kritikájukat tisztelettel kérem, és előre is köszönöm. Nem a világot akarom megváltani. A jól működő gimi-gépezetet szeretném elégedettebbé, vidámabbá tenni.

Feltétlenül számítok a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő technikai munkatársakra is. Jó szóban, munkájuk elismerésében biztosak lehetnek. Az iskola nyugalmazott dolgozóit minden rendezvényre szeretettel várom. Örömmel veszem, ha tapasztalataikat megosztják az új módszereket képviselő tantestületi tagokkal.

A kiváló szakmaiságú kollektíva adott az együttmunkálkodáshoz. Jó hangulatú munkamorál kialakításához kívánok a mosolyommal, az optimizmusommal, a személyes példamutatásommal hozzájárulni. Mindannyiunk érdeke a tanulók utánpótlása. A hosszú távú fennmaradás elengedhetetlen része a szakmailag hiteles, de személyiségjegyeiben is pozitív pedagógus kollégák tevékenykedése.

A nevelő-oktató munka minden szegmensét végigjártam. Voltam tanár, igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelő, tagintézmény-vezető, az önkormányzati fenntartás időszakában osztályvezető, az állami intézmény-fenntartásban vezető. Minden munkakörben szereztem a vezetői munkámba beépíthető ismereteket, tapasztalatokat, ezeket kívánom kamatoztatni.

Eddigi vezetői munkámat a személyes példamutatás, a megbízhatóság, az őszinteség, a korrektség, a közös tenni akarás, az empátia és az értékes munkamorál jellemezte. Demokratikus vezetőnek tartom magam, de ha szükséges, képes vagyok az önálló döntés meghozatalára is. Tudok köszönetet mondani az elvégzett munkáért, és rendszeresen szoktam is.

Vezetői munkálkodásom célja, hogy a jelenleg is jól működő, sokszínű eredményeket felmutató intézmény további fejlődését szolgáljam. Nem látom szükségszerűnek a nagymértékű szervezeti és tartalmi változtatásokat, csak a rendszer összehangolását érzem hiányosnak. Úgy gondolom, az emberi kapcsolatok elmélyítése ezen is segít.

KiskunfélegyházaMóra Ferenc GimnáziumBács-Kiskun megyeigazgatóKiskunfélegyháza