2024.04.23, Kedd
Bérlakás pályázatot hirdet Kiskőrös
Illusztráció: pexels.com

Bérlakás pályázatot hirdet Kiskőrös

kiskoros.hu

2020.10.01. 17:02

Az ingatlan bérbeadása legfeljebb kétéves időtartamra történik.

Hirdetés

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére - derül ki Kiskőrös város honlapjáról.

A lakás címe: Kiskőrös, Mészáros L. u. 22. földszint 10. ajtószám (2462 hrsz)

helyiségei: 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 éléskamra, 1 tároló
komfortfokozata: komfortos
alapterülete: 43 m2
bérleti díja: 156,-Ft/m²/hónap

Az ingatlan bérbeadása legfeljebb két éves időtartamra történik.

A bérbevétel iránti pályázat az erre rendszeresített formanyomtatványon 2020. október 15. 16:00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. számú helyiség) nyújtható be személyesen ügyfélfogadási időben vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) címezve.

A formanyomtatvány beszerezhető Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál 5200 Kisk Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. számú helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu weboldalról.

Szociális rászorultság alapján történő bérbeadás (pályázati jogosultság) feltételei:

  • szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, legfeljebb 2 éves időtartamra annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat beadásakor - a vele jogszerűen együttköltöző személyek jövedelmével együtt számítva - az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,-Ft), egyedül élő pályázó esetében kétszeresét (57.000,-Ft), emellett a pályázónak vállalnia kell, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban tartózkodik;
  • a fenti feltételek teljesítése esetén sem adható bérbe önkormányzati bérlakás annak a pályázónak, akinek a lakáspályázat beadásakor tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás van vagy 1.000.000 Ft-ot meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik.

A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága választja ki a lakás bérlőjének személyét.

A kiválasztott bérlővel a bérleti szerződést a polgármester köti meg.

A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják, amelynek különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette. A közjegyzői okiratba foglalás díjköteles, mely összeg közjegyző részére történő megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárás során egyetlen pályázóval se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

KiskőrösKiskőrösbérlakásPolgármesteri Hivatal

Ajánló