2024.02.24, Szombat

Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda épül

Kiskőrös

2018.02.11. 11:30

A beruházás kivitelezésének munkálatai várhatóan 2018. nyarán kezdődnek és várhatóan 2019. első félévében fejeződnek be.

Hirdetés


Kiskőrös Város Önkormányzata Magyarország Kormányának felhívására, a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent „TOP-1.4.1-15” kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amely TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosítószámmal, a Projektjavaslat megvalósítására 384 412 328 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.


A projekt keretében a kiskőrösi Thököly utcai, valamint a Mohácsi utcai összesen 5 csoportos óvoda kiváltására kerül sor, egy új hat csoportszobás óvoda építésével. Az új óvoda épülete a Kőrisfa és Budai Nagy Antal utca kereszteződésében épül a tervek szerint. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják. A közintézmény akadálymentes kialakításával a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségének növelése is megvalósul. A korszerűsítéssel, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott feladatokhoz illeszkedő komplex fejlesztés segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását.

KiskőrösKiskőrösóvoda