2024.03.02, Szombat

Kecskemét márciusi közgyűlésének döntései

2016.03.25. 06:38

Kecskemét képviselő-testülete megtartotta márciusi közgyűlését.

Hirdetés

Kecskemét képviselő-testülete megtartotta márciusi közgyűlését, a napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötte azokat a kiválóságokat, akik idén március 15-e alkalmából állami kitüntetésben részesültek. Megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Kerényi József építészről, a brüsszeli merényletekben elhunyt áldozatok emléke előtt a közgyűlés 1 perces néma felállással tisztelgett.. Módosította a közgyűlés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendeletet. Változott a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat. Modern Városok Program főbb fejlesztési pontjait tárgyalták meg. Szó volt az ingatlanok bérbeadásáról, valamint a rendszámfelismerő kamerák elhelyezéséről.

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke március 15-e alkalmából a gyógyítás iránti példás elkötelezettséggel végzett, kimagasló színvonalú orvosi pályafutása, valamint sikeres kórházvezetői munkája elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Svébis Mihálynak, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza főigazgatójának, a Magyar Kórházszövetség elnökének.

A köztársasági elnök ugyancsak a MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Rédei Károly kecskeméti erdőmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete tudományos tanácsadójának, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara egyetemi tanárának nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként.

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben részesült Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője a falu- és tanyagondnoki szolgálat megvalósítása és országhatárokon átívelő eredményes működtetése terén végzett értékes szervezőmunkája elismeréseként.

A köztársasági elnök a magyar gasztronómiai hagyományok továbbadása és a magyar ifjúság értékalapú nevelése terén szerzett érdemei elismeréseként a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozta Ács Imrének, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanárának, mesterpedagógusának.

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter miniszteri dicséretben részesítette Horváth Attilát, a Kecskeméti TERMOSTAR Kft. ügyvezetőjét kiemelkedően eredményes szakmai munkája elismeréseként.

A nepirendi pontok tárgyalása előtt Király József önkormányzati képviselő a közelmúltban elhunyt Kerényi József építészre emlékezett.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a brüsszeli merényletek borzalmára hívta fel a figyelmet, az áldozatok emléke előtt a közgyűlés 1 perces néma felállással tisztelgett.

Módosította a közgyűlés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi rendeletet. Ennek fő oka, hogy változott a vonatkozó törvény, január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szakmai egységben, területi és járási szinten működhet, így a járásszékhelyeken – Kecskeméten is – család- és gyermekjóléti központ végzi a tevékenységet.

Változott a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat. Ennek előzménye, hogy még 2013-ban az önkormányzat részvételével megalakult a Kecskeméti Termálrendszer Kft., amelynek elsődleges feladata geotermális hőtermelési rendszer kiépítése, egyebek között a távhóellátás energiaigénye egy részének biztosítása érdekében. A rendszer kiépítésének részeként visszasajtoló és kitermelő kutak létesítésére, a hővezeték nyomvonalának kijelölésére van szükség. A cég a Beretvás közhöz közel talált erre alkalmas területeket, ahol a jövőben a kút köré geotermikus energiaellátáson alapuló minta-lakópark kialakítása is szóba jöhet.
Fenti beruházások érdekében döntött a közgyűlés a módosításról, amelynek eredményeként különleges beépítésre nem szánt területek és falusias lakóterület alakul ki.

Március 10-én megszületett az a kormányhatározat, amely a Kormány és Kecskemét önkormányzata között létrejött Modern Városok Program megállapodásának feladatait tartalmazza. A kormányhatározatban a főbb fejlesztési pontok: a gazdaságfejlesztési alap létrehozása, a villamosenergia-ellátás fejlesztése, útfejlesztések, a vasúti pályaudvar és a repülőtér fejlesztése, az elővárosi és a környező településekkel való vasúti összeköttetés fejlesztésének vizsgálata, egyetemi ipari kutatóközpont kialakítása, a Kodály Intézet fejlesztése, a városháza épületének felújítása, egy német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági szakgimnázium létrehozása, a Kada Elek szakközépiskola fejlesztése, a duális szakképzés továbbfejlesztése, a középiskolai kollégiumi férőhelyek bővítése.
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közgyűlésen úgy fogalmazott: a Modern Városok Program gerince mindazon egyéb fejlesztéseknek, amelyek zajlanak, vagy hamarosan elkezdődnek a városban. Példaként említette a 4 milliárd forintos útfejlesztést, a TOP keretében érkező 23 milliárd forintos forrást, az egyetemi campus építését is.
A közgyűlés határozatban fejezte ki köszönetét a Kormánynak, és egyben döntött arről, hogy a polgármester az egyes feladatok végrehajtásában közreműködő munkacsoportokba az önkormányzat részéről tagokat delegáljon.

Működhetne idén a volt Liberté Étterem terasza a Labdarúgó Európa Bajnokság és az Olimpia idején. Ennek a lehetőségét teremti meg a város azzal, hogy június 1. és augusztus 31. közötti időszakra bérbe adja a létesítményt. A hasznosítás érdekében kiírt pályázatban az önkormányzat nem jelöli meg a bérleti díj igényét, a cél ugyanis az, hogy a közvetítések időszakában minél nagyobb eséllyel lehessen ideális helyszínt teremteni.

Több önkormányzati tulajdonú, a város számára nem szükséges ingatlanra jelentkeztek lehetséges beruházók, ezért a közgyűlés úgy döntött, hogy az értékesítések érdekében kiírja a pályázatokat. Ezek értelmében a Forrás utca 21. szám alatti ingatlan ára bruttó 36 millió forint, a Kaszap u. 7. szám 55,3 millió, a Zimay utca 6. szám 36 millió, a Táncsics u. 1. szám 21,5 millió forint az ára.
A Balaton utca 19. szám alatti ingatlan esetében lehetőség van a terület egészére benyújtani a pályázatot, ennek bruttó értékesítési ára 330 millió forint. A másik lehetőség, hogy egy telekalakítással létrehozható, mintegy 4228 négyzetméteres önálló ingatlanra nyújtsanak be pályázatot az érdeklődők, ez esetben az ár négyzetméterenként 46.200 forint.
Szintén pályázatot ír ki a város négy olyan területre, amelyek a Hoffman János utca és Nyíl utca térségében találhatók. Az itt található, összesen közel 1400 négyzetméternyi ingatlan ára négyzetméterenként 50 ezer forint.

Határozott a közgyűlés arról, hogy második ütemben a város mely pontjaira kerüljenek rendszámfelismerő kamerák. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány között lezajlott szakmai egyeztetés alapján Kerti István városi kapitányságvezető az alábbi helyszínekre tett javaslatot, amelyeket a grémium elfogadott:

Március 15. utca – Budai út (E5 főút) kereszteződése, Széchenyi krt. – Jókai utca – Budai utca I., Széchenyi krt. – Jókai utca – Budai utca II.,
Széchenyi krt. – Jókai utca – Budai utca III., Bethlen krt. – Ceglédi út kereszteződése, Kuruc krt. – Bocskai utca kereszteződése, Kuruc krt. - Rákóczi utca kereszteződése, Kuruc krt. – Szolnoki út – Bem utcai aluljáró, Kuruc tér – Csongrádi utca kereszteződése, Rávágy tér – Halasi út kereszteződése, Dózsa György út – Mária krt. kereszteződése, Széchenyi krt. – Nyíri út kereszteződése, Széchenyi krt. – Irinyi utca kereszteződése,
Csányi J. krt. – Rákóczi út kereszteződése I, Csányi J. krt. – Rákóczi út kereszteződése II, Lestár tér – Batthyány utca kereszteződése, Dobó krt. – Batthyány utca kereszteződése és Petőfi S. utca – Dobó krt. kereszteződése.
A 18 újabb kamerával már a város belterületén is ellenőrizhető a járművek forgalma. A második ütem kialakítására az önkormányzat 38 millió forint támogatást biztosít.
Homoki Tamás alpolgármester az ülésen arról számolt be, hogy az első ütemben felszerelt rendszámfelismerő kamerák tesztüzeme jelenleg zajlik, hamarosan indul az éles ütem.

Közterületek elnevezéséről döntött a közgyűlés. Ennek értelmében a RITZ Mérőtranszformátor Kft. megközelítését szolgáló utca a jövőben a neves magyar villamosipari mérnök, Gábor Dénes nevét viseli.
Változtatni kellett olyan közterületek nevét is, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján nem javasoltak, vagy tilalom alá esnek. Ezek egyike az Erdei Ferenc tér, amely a jövőben Mészöly Gyula tér lesz.
A másik érintett közterület a Lukács György utca, amelyet korábban a Kommunisták Magyarországi Pártjának egyik alapítójáról neveztek el. A jövőben az utca neve önmagában nem változik, mindössze annyi történik, hogy a közterület a névrokon neves magyar jogász, főispán, országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi miniszter Lukács Györgynek állít majd emléket.

Emléktáblák elhelyezését hagyta jóvá a grémium. A Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia falára felkerülhet Marosi Izidor plébános, váci püspök emléktáblája, amelyet a főplébánia és a Wojtyla központ közösen állít a püspök születésének 100. évfordulója alkalmából.
A testület jóváhagyta azt is, hogy a Wojtyla központ emléktáblát állítson MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG FÁJA névvel a Katona József térre, ahol néhány éve elültettek egy Wadowicéből kapott tölgyfát.

Tájékoztatást kaptak a képviselők arról, hogy miként lehet kerékpártárolót létesíteni a vasútállomásnál. A beruházást korábban a Kecskeméti Kerékpáros Klub kezdeményezte. Ennek nyomán Falusi Norbert önkormányzati képviselő nyűjtott be indítványt tavaly novemberben azzal, hogy vizsgálják meg a tároló létesítésének lehetőségét.
A tájékoztatóból kiderül: a MÁV Zrt. csak bérleti díj fejébe teheti lehetővé azt, hogy a város kerékpártárolót létesítsen. A létesítés ellen nincs kifogásuk, viszont írásos hozzájárulásukat kell kérni. A létesítéshez, a fenntartáshoz és az üzemeltetéshez sem pénzügyi, sem humán erőforrást nem tudnak biztosítani.
A tároló lehetséges helyszíne a vasútállomás főépülete előtti tér, ahol összesen 48 kerékpár elhelyezésére nyílna lehetőség. A beruházás becsült költsége mintegy 3 millió forint. Az állagmegóvást a Városgazdasági Kft. végzi majd, a felügyeletet pedig térfigyelő kamerákkal végeznék.

 forrás: kecskemet.hu

Galéria

KecskemétKözgyűlésModern Városok ProgramMagyar Érdemrend Tisztikereszt