2024.04.20, Szombat

Kecskemét áprilisi közgyűlésének döntései

2016.04.29. 08:07

Elfogadta a közgyűlés a 2015-ös zárszámadást.

Hirdetés

Elfogadta a közgyűlés a 2015-ös zárszámadást. A tavalyi finanszírozási célú bevétel meghaladta a 32 milliárd forintot, a finanszírozási célú kiadás pedig a 30 milliárdhoz közelített. December 31-én a város záró pénzkészlete mintegy 3,1 milliárd forint volt, ebből a lekötött bankbetét 1.266.000.000 forint.
A város gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő, átgondolt, hatékony és stabil volt.

Az előterjesztés kiemeli: tavaly az iparűzési adóbevétel mintegy 7,8 milliárd forint volt, 6,7 milliárd forint európai uniós támogatás érkezett a városhoz, közterületek fejlesztésére 159 milliót, lakossági önerős beruházásokra 466 milliót, az intézmények karbantartására és felújítására 200 milliót költött a város.

Üzletrészt vásárol az önkormányzat az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-ben, ezzel 67 százalékos többségi tulajdonossá válik.
Az AIPA Kft.-t 2009-ben alapította a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a Kecskeméti Főiskola, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A társaság általános célja, hogy egységes szervezeti keretet biztosítson a város és térsége gazdaságfejlesztési tevékenységének koordinálásában, továbbá gesztorszervezetként végzi a társaság és a 3P klaszterek klasztermenedzsmenti feladatait a Kiemelt Járműipari Központtá nyilvánított Kecskeméten és vonzáskörzetében.
Az önkormányzat idén megkezdett, újabb gazdaságfejlesztési tevékenysége teszi célszerűvé, hogy a város tulajdonossá váljon, többségi üzletrészt szerezzen. Az önkormányzat a Kreatív Tudásközpont, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége üzletrészeit vásárolná meg, az ajánlatokat – a közgyűlés felhatalmazása alapján – a polgármester megküldi a tulajdonosoknak.
Az önkormányzat részesedésszerzését követően az AIPA Kft. feladatai közé tartozik majd egyebek között a Kecskeméti Gazdaságfejlesztési Alap alapkezelői feladatai előkészítésének teljes körű bonyolítása, kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, duális képzés szervezése is.

Módosította a közgyűlés a város idei költségvetését. Ennek értelmében egyebek között 25 millió forint támogatást ad a Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató Kft. részére annak érdekében, hogy a csapat mielőbb ismét az élvonalban szerepelhessen. 8 millió forintot tervezett be a város a belvárosi gyalogos közlekedési felületek rendezésére, 10 milliót az augusztusban először rendezendő Jazz Főváros szabadtéri jazz fesztivál támogatására.

Módosította a grémium a város hulladékgazdálkodási rendeletét. Ennek fő oka, hogy április 1-től a hulladékgazdálkodás rendszere lényegesen átalakult, a közszolgáltatás állami és önkormányzati közfeladat ellátása keretében valósul meg. A Kormány az állami közfeladat koordinálására létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, amelynek feladata a közszolgáltatás országos szintű megszervezése. A szolgáltatás díját a jövőben az NHKV Zrt. szedi be, majd a társaság fizeti ki a közszolgáltatóknak, Kecskemét esetében tehát a Városgazdasági Kft.-nek, amely a jövőben változatlanul ellátja a feladatot. A rendelet módosítása díjemeléssel nem jár.
A helyi rendelet kedvezően módosult abból a szempontból is, hogy a jövőben Kecskeméten évente kétszer, tavasszal és - igényfelmérés alapján – ősszel lesz lim-lom akció, a karácsonyfák elszállítása pedig januárban kétszer történik majd.

Új parkolási rendeletet fogadtak el a képviselők. A 2010 óta hatályos szabályozás módosítását a helyi viszonyok és a jogszabályok változása, az alkotmánybírósági, kúriai és az alapvető jogok biztosa által követett gyakorlat is szükségessé tette.
Fontos változás, hogy a korábbi bonyolult számítási mód helyett a rendelet pontos díjat határoz meg, így egyértelmű a lakosság számára, hogy Kecskeméten 15 perc parkolás mennyibe kerül.
A korábbi három helyett csak két díjövezet lesz, oly módon, hogy a korábbi kiemelt övezet elnevezése I. díjövezetre változik, a korábbi I. és II. díjövezet pedig összevontan jelenik meg II. díjövezetként. Az I. díjövezetben a rendelet 6 órás maximális díjköteles várakozási időt állapít meg, a II. díjövezetben nincs időbeni korlátozás.
A rendelet új területeket von be a fizető parkolásba. Erre azért volt szükség, mert a piac, a Boldogasszony tér és a Katona József gimnázium környéki „nem fizetős” utcák lakói jelezték: ezek az utcák túlzsúfoltak. Ugyanakkor a piac környékén újonnan bevont utcákra is vonatkozik, hogy szombaton és vasárnap ingyenes a parkolás.
Az új szabályozás immár közérthetően határozza meg a bérletek árát és érvényességi idejét is. Rendelkezik arról is, hogy mobiltelefonos díjfizetés esetén csak a visszaigazoló SMS megérkezése után lehet a járművet a parkolóban hagyni.
További változás, hogy szélesebbé válik a kedvezményes várakozásra jogosultak köre, a díjmentes várakozásra jogosultak körét pedig egyértelműen meghatározták azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester egyedi hozzájárulása alapján közérdekű feladatot ellátó szervezet díjmentes bérletet válthat. Egyéb szervezetek esetén viszont szűkült a lehetőség, több esetben maximalizálták az általuk díjmentesen válható bérletek számát.
A korábbi visszaélések elkerülése érdekében a rendelet kimondja, hogy kedvezményes lakossági bérlet lakcímenként legfeljebb 2 gépkocsira és legfeljebb két utcán történő parkolásra adható ki.
A 3,5 tonna össztömeget és 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsikra szóló bérletek a korábbinál olcsóbbak lesznek tekintettel arra, hogy ezeket a járműveket tulajdonosaik magáncélokra is használják, nem tartanak fent mellette személygépkocsit.
Az új szabályozás július 1-től lép életbe.

Ismét lesz idén Városi Támogatási Program, a célra a közgyűlés összesen 85 millió forintot biztosít. A támogatások elbírálásánál változatlanul a civil szervezetek részesülnek majd előnybe. A pályázatot oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, ifjúsági, sport és szabadidős, idősügyi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, valamint műemlékvédelmi programokra, célokra írja ki az önkormányzat.

Támogatja az önkormányzat annak a közfoglalkoztatási mintaprogramnak a megvalósítását, amelyet a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervez majd, mezőgazdasági jellegű feladatok elvégzésére. A program a Kecskeméti Főiskola közreműködésével jön létre, annak tangazdaságában és feldolgozó üzemében. Az így megtermelt javak a közfoglalkoztatás értékteremtő jellegénél fogva közcélra lesznek felhasználhatók.

Kisméretű műfüves labdarúgópályák létesülhetnek a Bolyai gimnázium, a Tóth László általános iskola és a Mátyás király általános iskola területén, az Országos Labdarúgó Pályaépítési Program keretében. A pályák létesítésére még ősszel nyújtott be pályázatot a város, és pozitív volt az elbírálás. A beruházásokat az MLSZ hajtja végre.

Óvodák, bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére nyújt be támogatási kérelmeket az önkormányzat. A tervezett beruházások a Széchenyi sétányi bölcsődét, a Csokor utcai óvodát, a Bíró Lajos utcai óvodát, az Árpádvárosi óvodát, a Klapka utcai óvodát, az Árpádvárosi bölcsődét, és az Egyetértés utcai óvodát érintik. Külön pályázat irányul arra, hogy Homokbányán 4 csoportos bölcsőde épülhessen. A nyolc beruházás tervezett nagyságrendje meghaladja a másfél milliárd forintot.
Szintén támogatási kérelmet nyújt be a város „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” címmel. A pályázat rehabilitációs jellegű környezetrendezést, közműfejlesztést, úthálózat építést tartalmaz a Rudolf laktanya területén. A beruházás nagyságrendje mintegy 1,6 milliárd forint.

Pályázati forrásból kívánja megépíteni a város az értelmi fogyatékosok és autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátását biztosító intézményt is, amely Homokbányán jönne létre. A 770 négyzetméter alapterületű épület létrehozása 318 millió forintba kerül majd.

1 millió forintot adományozott a Knorr-Brense Kft. a város közbiztonsága érdekében. Az önkormányzat vállalta, hogy az összeget átveszi és kizárólag a kijelölt célra, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használja fel.

A Kisfáiért Közhasznú Egyesület a Kisfái Közösségi Tér területén létesített eszközöket, építményeket, a Széchenyivárosért Egyesület pedig a KÉSZ játszótéren helyezett el eszközöket. Az önkormányzat ezen adományok átvételéről is döntött.

Továbbra is Ramháb Mária a Katona József Könyvtár igazgatója, pályáztatás után őt bízta meg a közgyűlés az intézmény vezetésével. Megbízatása öt évre, 2021 április 30-ig szól.

Véleményezte a közgyűlés a Táncsics kollégium vezetésére beérkezett pályázatot. A pozícióra egyedül Bibok Róbert Béla pályázott, az ő megbízását a képviselők támogatták. A döntést a KLIK hozza meg.

December végén lejár a DAKK Zrt. szerződése a kecskeméti helyi személyszállításra, ezért a város pályázatot ír ki a közszolgáltatásra. Az ütemezés szerint július 15-én jelenik majd meg a pályázati felhívás, a benyújtási határidő szeptember 15. Az új közszolgáltatási szerződést várhatóan október végén köti meg a város a nyertes pályázóval.

forrás: kecskemet.hu

Galéria

KecskemétKecskemétzárszámadás