2020.04.05, Vasárnap

Ezúton közzétesszük Hugyecz Pál és az Agarikon Kam Kft olvasók leveleit

2016.04.14. 11:55

"Tisztelt Főszerkesztő Úr! A Hugyecz család nevében, mint családfő, kénytelen vagyok a „bacsmegye.hu” internetes oldalon 2016.04.02-án megjelent, „A legidősebb fiún keresztül fordul Kecskemét ellen az Agrikon birodalom?” című, Ön által írott cikkben szereplő, a Hugyecz családra, ill. Hugyecz Pálra vonatkozó megjegyzéseivel kapcsolatosan tiltakozni, azok ugyanis egyrészt valótlanok, másrészt sértőek.

Hirdetés

1./

Cikkében úgy fogalmaz, hogy „(…) rendkívül érdekes, hogy a privatizáció során vezető szerephez jutó Hugyecz család miért fordul Kecskemét ellen (…)”.

 

A Hugyecz család, mely alatt magamat, gyermekeim anyját, és gyermekeimet, Zoltánt, Szabolcsot és Mariannt értem, mint család soha nem fordult Kecskemét ellen, sőt az elmúlt 50 évben, amióta ott lakom, mindig is Kecskemét érdekeiben dolgoztunk és sportoltak gyermekeim. Az, hogy Zoltán fiamnak a saját blogján vannak önálló gondolatai, ehhez a család többi tagjának semmi köze nincs, nem is volt, és nem is lesz.  Zoltán független, önálló 50 éves vállalkozó, több gyermek apja.

 

2./

Zoltán fiam nyilatkozatait nem kívánom kommentálni. Ez az ő saját magánügye, de messzemenően nem tudok egyetérteni Önnel, hogy az én nevemet is megjeleníti a cikkben több helyen.

 

3./

Igen súlyosnak ítélem meg azt a mondatát, hogy ”Így fennáll a veszélye annak, hogy egyfajta Turáni átokként Hugyeczék képesek lesznek ártani annak a hihetetlenül nehezen sikerre vihető folyamatnak, ami minden kétséget kizáróan a térség érdekében áll.” A többesszám használatát mélységesen kifogásolom, én magam és gyermekeim soha nem ártottak senkinek, főleg nem Kecskemét Városának, csak gazdasági sikereket értek el és jelentős sportsikereket, amelyekre büszke lehet az ország és Kecskemét Városa is. 

 

4./

Információim szerint Zoltán fiam a kecskeméti röplabda sportot mintegy 3 évig saját pénzéből a cégén keresztül jelentős összeggel támogatta. Ez alatt az idő alatt a semmiből a csapat magyar bajnokságot, magyar kupát nyert és kikerült a nemzetközi porondra, de mivel egy kollegája kiszállt mellőle, így egyedül már nem volt képes finanszírozni a költségeket. Én soha nem segítettem neki a sportfinanszírozásban, mivel éppen elég nekem lányomat, Mariannt, aki három Európa Bajnokságon és kettő Világ Bajnokságon szerepelt, és az elmúlt hetekben Magyarország díjugrató sportjának történetében 25 év után először bejutott a Díjugrató Világkupa döntőjébe, ahova 40-en jutottak be az egész világból. Mariann megállta a helyét 26.-ként és minden idők legeredményesebb díjugrató eredményét produkálta. Erre a sporteredményre büszke lehet a magyar díjugrató sport, mivel Mariann a kecskeméti Hetényegyházi Hullám Lovas Klub lovasa, és Kecskemét Város sportszerető közönsége is. Ezért messzemenően nem értek Önnel egyet abban, hogy Zoltán fiam tönkretette a röplabda sportot. Nem, hanem felemelte, csak tovább nem tudta finanszírozni, és nem kapott segítséget sem az államtól, sem az önkormányzattól, sem másoktól és ezért szállt ki a röplabda sportból, amivel én messzemenően egyetértettem. Sőt szorgalmaztam, mint gazdasági szakember, és mint apa.

 

5./

Nekem nincsenek belső szabályaim a gyerekeim felé. Természetesen, mint minden normális szülőnek, apának, vannak elvárásaim, ezek pedig azok, hogy a munkában és a sportban maximálist nyújtsanak, ha lehet érjenek nemzetközi eredményeket, magyar színekben, munkájukat vevőik ismerjék el, fejlődjenek és fejlesszenek mind a munkában, mind a sportban folyamatosan.

 

6./

Hugyecz Zoltán az AGRIKON KAM Kft. éléről 2008-ban taggyűlési és tulajdonosi döntés alapján távozott. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a cégek a világ minden részén időszakonként vezérigazgatót cserének, még akkor is, ha a munkáját jó végzi. De a taggyűlés és a tulajdonosok más stratégiát képzelnek el és ezért történik a vezérigazgatói csere. Most is ez történt, mert 2008 márciusában már látszódott a világgazdasági válság, látszódott az Agrikon nehéz helyzete, és ezért döntött a taggyűlés és a tulajdonosok arról, hogy én Hugyecz Pál vegyem át a cég operatív vezetését, irányítását ügyvezető-elnökként. A cég vezérigazgatója pedig 2008 augusztusától Velkey Pál lett, és azóta is ő tölti be a vezérigazgatói posztot.

 

7./

Annak külön örülök, ha bármelyik gyermekem 80 éves apja eredményeit, sikereit túl akarja szárnyalni. Igen, erre buzdítom őket.

 

8./.

Szeretném megerősíteni, hogy Zoltán fiamnak semmi köze az Agrikonhoz, nincs Agrikon birodalom, ő nem az Agrikon birodalom gyermeke. Ő Hugyecz Zoltán, önálló gondolkodású személy. 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Nem kívánom tovább az érveket részletezni, ezért kérem, hogy 72 órán belül honlapján a helyesbítést hajtsa végre, olyan módon hogy jelentesse meg a „bacsmegye.hu” honlapon a jelen levelemet, a kifogásolt cikkel azonos formában és módon.

Amennyiben ez nem történik meg, úgy megfontolom polgári peres eljárás kezdeményezését.

 

Várom intézkedését.

 

Kiskunmajsa, 2016. április 12.

Hugyecz Pál

kecskeméti lakos


Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Meglepődve olvastam a „bacsmegye.hu” internetes oldalon 2016.04.02-án megjelent, „A legidősebb fiún keresztül fordul Kecskemét ellen az Agrikon birodalom?” című, Ön által írott cikket, mellyel kapcsolatban az alábbiakat kívánom leszögezni.

 

1./

Mint az AGRIKON KAM Kft. (Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) ügyvezető-elnöke a társaság nevében tiltakozom a cikk azon szövegrészei ellen, amelyben Ön az Agrikont megemlíti, azok ugyanis valótlanságokat tartalmaznak és sértőek a társaságra nézve.

Az Agrikon (hivatalos neve: AGRIKON KAM Kft.) székhelye és a gyár Kiskunmajsán van hosszú évek óta. Az AGRIKON KAM Kft. nem birodalom, semmilyen cég nem tartozik hozzá, semmilyen cégben tulajdonjoga nincs, egyetlen telephelye van, és az Kiskunmajsán van.  Teljes mértékben érthetetlen, elfogadhatatlan, valótlan, és jóhírnevet sértő rágalom többek között az a kérdésfeltevésnek álcázott megjegyzése, egyben a cikk címe, hogy „A legidősebb fiún keresztül fordul Kecskemét ellen az Agrikon birodalom?”.

Az Agrikonnak Hugyecz Zoltánnal 2008 óta semmilyen kapcsolata nincs, a cégben semmilyen szerepet nem tölt be, sőt a cégben, mint kistulajdonos sem szerepel.

 

2./

Hugyecz Zoltán az AGRIKON KAM Kft. éléről 2008-ban taggyűlési és tulajdonosi döntés alapján távozott. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a cégek a világ minden részén időszakonként vezérigazgatót cserének, még akkor is, ha a munkáját jól végzi, de a taggyűlés és a tulajdonosok más stratégiát képzelnek el, és ezért történik a vezérigazgatói csere. Most is ez történt, mert 2008 márciusában már látszódott a világgazdasági válság, látszódott az Agrikon nehéz helyzete, és ezért döntött a taggyűlés és a tulajdonosok arról, hogy én, Hugyecz Pál vegyem át a cég operatív vezetését, irányítását ügyvezető-elnökként. A cég vezérigazgatója pedig 2008. augusztusától Velkey Pál lett, és azóta is ő tölti be a vezérigazgatói posztot.

 

3./

Ön a cikkében azt írja, hogy „(…) de azért jó lenne, ha az Agrikon birodalom gyermeke állást foglalna, hogy ő a jövőben Kecskemét érdekében, vagy Kecskemét ellenére kíván-e politizálni!”

 

Ezen megjegyzése sem helytálló, mint ahogy azt már az előzőekben említettem, mivel nincs Agrikon birodalom, és Hugyecz Zoltánnak, ha őrá gondol, semminemű szerepe és tulajdonlása nincs az AGRIKON KAM Kft. életében.

 

4./

Az Agrikon KAM Kft. Európa egyik vezetőfülke gyártója, ahol a hitelesség kulcskérdés, és az Ön cikke nyugat-európai és amerikai partnereinkhez is elérhet, és ez rontja az Agrikon hitelét, respektjét, versenyképességét, az Ön által írottak kimerítik a jóhírnév megsértése és a rágalmazás fogalmát, és veszélyeztetik az Agrikon működtetését és annak a mintegy 400 dolgozónak az életét, aki jelenleg az Agrikonnál dolgozik. Az AGRIKON KAM Kft. Kiskunmajsa és környéke legnagyobb ipari üzeme, legnagyobb foglalkoztatója, a Kiskunmajsai Önkormányzat egyik legnagyobb adófizetője, Kiskunmajsa Város labdarúgó sportjának jelentős, több tíz milliós támogatója a törvény által lehetséges TAO-n keresztül. Ugyanakkor Kecskeméttel a gyár semmilyen kapcsolatban nincs, tehát miért is fordulna Kecskemét ellen az AGRIKON KAM Kft. Minden erre utaló, Ön által tett megállapítás tényszerűen valótlan, és súlyosan sértő az AGRIKON KAM Kft-re nézve.

 

5./

Szeretném egyértelműen kifejezni, hogy az AGRIKON KAM Kft. semminemű politikai tevékenységben soha nem működött közre, s amíg én vezetem a céget, nem is fog, én magam, mint ügyvezető-elnök és résztulajdonos sem (az Agrikonnak több nagyobb tulajdonosa és több mint 280 kistulajdonosa van, és ez a tulajdonosi struktúra az 1993-as privatizáció óta azonos).

Még azt megjegyzem, hogy én magam a szocializmusban a megye egyik legnagyobb gépipari vállalatának, a Kecskeméti Mezőgépnek voltam hosszú időn keresztül vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója. A rendszerváltás után, az általam vezetett Kecskeméti Mezőgép mindig is támogatta Kecskemétet, én magam kecskeméti polgárnak érzem magam, 1968 óta lakom Kecskeméten. A rendszerváltás után egyik pártnak sem lettem tagja, gazdasági szakember vagyok és voltam és leszek, és a politikától mind az általam irányított céget, és saját magamat is mindig is távolt tartottam.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Nem kívánom tovább az érveket részletezni, ezért kérem, hogy 72 órán belül honlapján a helyesbítést hajtsa végre, olyan módon hogy jelentesse meg a „bacsmegye.hu” honlapon a jelen levelemet, a kifogásolt cikkel azonos formában és módon.

Amennyiben ez nem történik meg, úgy megfontoljuk a polgári peres eljárás kezdeményezését.

 

Várom intézkedését.

 

Kiskunmajsa, 2016. április 12.

 

Tisztelettel

 

 

 

Hugyecz Pál

Agrikon KAM kft. ügyvezető-elnök"

Hirdetés

Hirdetés