2024.07.21, Vasárnap
Újjáalakult a Neumann János Egyetem Szenátusa
A kép illusztráció - gtk.uni-neumann.hu

Újjáalakult a Neumann János Egyetem Szenátusa

Neumann János Egyetem

2020.10.07. 15:13

Az újjászerveződött testület 2020. október elsején a Kecskeméti Campus épületében, ünnepélyes keretek között tartotta alakuló ülését. Az eseményen került sor számos elismerés, kitüntető cím, illetve hallgatói ösztöndíj átadására.

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a felsőoktatási intézmény legfontosabb döntéshozó és vezető testülete a Szenátus, amely gyakorolja a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságait.

A Neumann János Egyetem korábbi Szenátusának mandátuma a jogszabály értelmében 2020. szeptember 30-án lejárt, ezért volt szükség a testület újjáalakulására. A fenntartói modellváltás során kialakított új Szervezeti és Működési Rend alapján a Szenátus létszámára és tagjainak delegálására vonatkozó szabályozás megváltozott. Az új eljárásrend szerint a Neumann János Egyetemen a Szenátus tagjainak megbízása a hivatalbóli tagságra és választásra épülő vegyes rendszeren alapul, az oktatói-kutatói létszám, mint arányosítási szempontok figyelembevételével, 4 évre szóló szenátusi mandátummal.

A vonatkozó jogszabály alapján az Egyetem Szenátusa 19 főből álló testület, amelynek elnöke a rektor, hivatalból tagjai a rektor, a kancellár és a dékánok. A Szenátus választott, illetve delegált tagjai a GAMF Műszaki és Informatikai Kar oktatói és kutatói képviseletében 5 fő, a Gazdaságtudományi Kar oktatói és kutatói képviseletében 2 fő, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar oktató-kutató munkakör képviseletében 1 fő, míg a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak képviseletében 1 fő, a reprezentatív szakszervezet képviseletében 1 fő és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviseletében 4 fő.

 

Az ülést Dr. Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektora nyitotta meg, aki köszöntő beszédében elmondta:

„A kecskeméti felsőoktatás a modellváltás révén új lehetőség kapujában áll. Ennek a lehetőségnek a valóra váltása közös feladatunk és közös felelősségünk. Meggyőződésem, hogy az elhivatottság, a hit, a polgári erény és az előre mutató, jó szándékú cselekvés, valamint a közösség ereje meghozza ezzel kapcsolatban is az eredményeit. Ebben kérem a Szenátus tagjainak és az Egyetem polgárainak közreműködését, együttműködését, és ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget, elkötelezett kitartást.”.

A megnyitó beszédet követően a rektor átadta az új szenátustagok számára a megbízóleveleket.

 

Ezt követően az Oktatói Szolgálati emlékérmek átadására került sor. Oktatói Szolgálati Emlékérem azon nyugállományba vonuló főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül az oktatás-nevelés érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végzetek. Az ünnepélyes alakuló ülésen Oktatói Szolgálati Emlékéremben részesült:

 • Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István
 • Szalai János
 • Ádám Ferencné
 • Dr. Strohner József
 • Dr. Horváth Ágnes
 • Kriskó János
 • Lipócziné dr. Csabai Sarolta
 • Szabó Pál

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a Szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita címet adományozhat.  A Szenátus Professor Emeritus címet adományozott:

 • Prof. Dr. Belina Károly részére
 • Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István részére

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló Korm. rendelet alapján a felsőoktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozott a 2020/2021-es tanévre a Neumann János Egyetem alábbi hallgatói részére:

 • Gál Kitti
 • Faragó Attila
 • Nagy Adrián
 • Nagy Patrik András
 • Szabó Patrik
 • Dobos Zsolt
 • Fodor Evelin
 • Kiss Réka
 • Őszi Bálint
KecskemétNeumann János Egyetem