2022.08.10, Szerda

Újjászerveződik a műszaki menedzser képzés Kecskeméten

Neumann János Egyetem

2018.01.17. 09:27

2018. szeptemberétől Kecskeméten a GAMF Műszaki és Informatikai Kar és a Gazdaságtudományi Kar stratégiai együttműködésének keretében újjászerveződik a műszaki menedzser képzés. Dr. Kovács Lórántot, a GAMF dékánját kérdezték a megújuló műszaki menedzser képzésről.

A GAMF több mint ötvenéves múltra tekint vissza, az elmúlt években ráadásul dinamikus fejlődés jellemzi a kart. Kecskemét 2012 óta „Kiemelt Járműipari Központ”, ezzel egyidőben a GAMF is magasabb fordulatszámra váltott. Nagyszabású fejlesztési tevékenységbe kezdtek, megteremtették a járműipari tudományterület infrastrukturális hátterét, 2012-ben beindították a járműmérnök-képzést, és úttörő szerepük van a német modell szerint meghonosodott duális képzésben is.  Milyen képzési alapelveket követnek a karon?

Elkötelezettek vagyunk a gyakorlat-orientált képzés iránt, széleskörű együttműködést tartunk fent a gazdaság szereplőivel, és úttörő szerepet töltünk be a duális képzés hazai kialakításában is. Az is fontos számunkra, hogy motiváló, a tehetségeket inspiráló, a lemaradókat segítő környezetet biztosítsunk a hallgatók számára. A világ változásait folyamatosan követni kell, ez fokozottan igaz a műszaki tudományokra. Világszerte kormányzati szintre emelkedett az az elképzelés, hogy a vállalati termelés hatékonyságát a digitális eszközök összekapcsolásával lehet növelni, az információs technológiának sokkal jobban át kell szőnie a vállalati termelést, mint korábban. Ezt a folyamatot nevezik Európában ipar 4.0-nak, e technológia megismertetése, az alapelvek átadása és az ehhez kapcsolódó gyakorlat megjelenítése is a tantervünk fontos része.

 

A műszaki menedzser képzés – már az elnevezéséből is erre következtethetünk, egyfajta „kettő az egyben” szakma.  Jól gondoljuk? Hogyan képzeljük el ezt, mire helyezik a hangsúlyt a képzés során?

Ez a szak ideális ötvözetét adja a műszaki képzésnek és a menedzsmentismereteknek. A GTK létrejöttével kétfajta intézmény jó gyakorlatát tudjuk összekapcsolni: a célunk kiegyensúlyozott helyzetbe hozni a műszaki és gazdasági képzési tartalmat, olyan határterületi képzést előállítani, ami a mai innovatív környezetben alkalmassá teszi a végzett hallgatóinkat arra, hogy egy cég vezetőjeként, műszaki menedzsereként helyt tudjanak állni mind kis-, mind nagyvállalati környezetben.

 

Kinek ajánlható ez a szak? Milyen hallgatókat várnak a műszaki menedzser képzésre?

Azoknak ajánljuk a műszaki menedzser szakot, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési ismereteket elsajátítani, és egyúttal szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait is megismerni, szilárd műszaki tudásra szert tenni. Azoknak javasoljuk ezt a szakot, akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsmentismereteket szerezni.


Dr. Kovács Lóránt PhD, főiskolai tanár, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánja. A középiskolát Kecskeméten végezte, a Katona József Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában gordonka szakon. A BME-n szerzett villamosmérnök diplomát, a BME Híradástechnikai Tanszékén  kezdett tanítani, és ott is doktorált  2008-ban. Szakterülete a digitális jelfeldolgozás, adaptív algoritmusok, irányítástechnika, LabVIEW programozás . 2003-tól dolgozik a GAMF Karon dolgozom, jelenleg az Informatika Tanszék főiskolai tanára. 2009-2015 között a GAMF Kar tudományos dékánhelyettese volt, 2015-től a kar dékánja. Szabadidejében legszívesebben zenével és borászattal foglalkozik.

KecskemétGamfNeumann János Egyetemműszaki menedzser

Hirdetés

Hirdetés