2024.07.16, Kedd

Önkormányzati támogatásból bővült a kecskeméti tűzoltók eszközállománya

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.02.02. 10:42

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten kezeli a város lakóinak élet- és vagyonbiztonságát. A városvezetés elismeri a kecskeméti hivatásos tűzoltók lakosság érdekében végzett magas színvonalú munkáját. Az elismerések mellett mindez megmutatkozik a szervezet egyre növekvő mértékű pénzügyi támogatásában is.

A káresetek felszámolásakor nagyon fontos szempont, hogy a tűzoltók gyorsan kiérkezzenek a helyszínre, és korszerű felszerelésekkel minél hatékonyabban tudjanak segíteni.

A feladat teljesíthetősége érdekében a tűzoltóság belső élete speciális jellemzőkkel bír, 24 órás állandó üzemelésű, ezért a felszereléseire, használati tereire, tárgyaira jutó terhelés jelentős, melyek megújítása állandó feladatot jelent. A támogatásból beszerzett eszközök ezt a célt is szolgálják.

A négy millió forintos támogatási összeg felhasználásánál elsődleges szempont volt, hogy a beszerzett eszközök kiegészítsék a meglévő tűzoltó-technikai eszközállományt, továbbjavítsák a tűzoltást, életmentést, valamint a hatósági tevékenységet végző állomány feladatellátásának körélményeit.

A polgármester asszony köszönetet mondott az áldozatos, felelősségteljes munkáért, amit a tűzoltók tesznek Kecskemét és a környező települések lakosainak védelme érdekében.

A tűzoltók munkáját segítő eszközöket ünnepélyes keretek között adta át Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Marozsi András tű. alezredesnek, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének, Salamon Anita tű. ezredes, gazdasági igazgatóhelyettesnek, Dobai Gergely tű. alezredes, tűzoltósági felügyelőnek és Varga Gergely tű. százados, tűzoltóparancsnok-helyettesnek.

A Kecskeméti Tűzoltóparancsnokságot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett még Városföld, Jakabszállás, Helvécia és Nyárlőrinc települések önkormányzatai is támogatták.

KecskeméttámogatáspolgármestereszközbeszerzéstűzoltókKecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata