2024.07.19, Péntek
Végelszámolás alatt a kecskeméti Stadion Nonprofit Kft.
stadionkft.hu

Végelszámolás alatt a kecskeméti Stadion Nonprofit Kft.

Bacsmegye.hu

2016.11.23. 07:21

A 2009-es alapítása óta S. Juhász Attila ügyvezetése alatt működő STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. kapcsán, amelynek Kecskemét MJV Önkormányzat a többségi tulajdonosa, 2016. szeptember 01-én kezdődött el a végelszámolási eljárás.

Az S. Juhász Attila körül sűrűsödő levegőben ez nem lenne különösebben meglepő, ha az Állami Számvevőszék nem tett volna közzé kedden egy beszámolót, amelyben egy pontosan ilyen néven szereplő társaság vizsgálatáról számolt be:

Érdekes, hogy az elérhető cégtári adatok szerint ezt a társaságot az ÁSZ jelentésével ellentétben nem 2006-ban, hanem 2009-ben alapították:


A STADION SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ NONPROFIT KFT. ELLENŐRZÉSE 
Összefoglaló a sajtó számára 
a STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről (16216)

Az Állami Számvevőszék befejezte a kecskeméti STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a többségi tulajdonos Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportlétesítmények működtetésének közfeladat-ellátását szabályszerűen alakította ki, és tulajdonosi jogait a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodása alapvetően szabályszerű volt; a bevételek elszámolása megfelelően, de a ráfordítások, a beruházások és az értékcsökkenési leírás elszámolása nem megfelelően történt. 

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, ennek keretében került sor a kecskeméti STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. ellenőrzésére. 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságot 2006. május 12-én alapították, az önkormányzat tulajdoni részesedése 51 % volt. A társaság feladata az önkormányzati tulajdonban lévő Széktói Stadion üzemeltetése, a létesítményt használó sportágak, sportolók számára a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása volt. A sportlétesítmény működtetésen túl a helyi közszolgáltatások körében ellátta a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, a közösségi tér biztosítását, a sport támogatását, továbbá az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését. A társaság 2016. szeptember 23-tól végelszámolás alatt áll. 

Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat a sportlétesítmény-működtetési közfeladat-ellátását szabályszerűen szervezte meg, a közfeladatra vonatkozó rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A tulajdonosi joggyakorlás rendjének kialakítása megfelelő volt, az önkormányzat részéről a tulajdonosi jogok gyakorlása pedig megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság vagyongazdálkodása a belső szabályzatok hiányosságai mellett alapvetően szabályszerű volt: rendelkezett a működéshez szükséges szabályzatokkal, azonban azok nem teljes körűen tartalmazták a számviteli előírások alkalmazásához szükséges belső szabályokat. A vagyon hasznosítása nem felelt meg azonban minden esetben a belső előírásoknak. A társaság a beszámolási és a közzétételi kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett, de a beszámolót tárgyaló taggyűlésre a könyvvizsgálót – a 2011. év kivételével – nem hívták meg. A társaság kötelezettségállománya, eladósodottságának mértéke és szerkezete kockázatot jelentett a közfeladat ellátására és a társaság működésére. 

A társaság által ellátott közfeladat bevételeinek elszámolása megfelelő volt. Ezzel szemben a ráfordítások nyilvántartása nem elkülönítetten történt, a beruházások, felújítások és az értékcsökkenési leírás elszámolása tekintetében pedig nem tartották be teljes körűen a jogszabályi és belső előírásokat. Az önköltségszámítás és az árképzés szabályozására a társaság nem volt kötelezett. 


- na, ezen lépdeljen el a kedves olvasó!...

Szerencsére a stadionkft.hu- nevű oldalt üzemeltető informatikus még ma is fizethetik, mert az oldal elérhető, így látható S. Juhász Attila munkája.