2022.08.11, Csütörtök

Közvilágítás-bővítés JETA pénzből Kalocsán

kalohirek.hu

2018.01.26. 20:11

Az atomerőműhöz köthető Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) „biztonságos életvitelt segítő beruházások” támogatására szánt forrásából pályázik közvilágítás-fejlesztésre Kalocsa városa.

Amint arról testületi ülésen szó esett, a projekt megvalósítása során kiépítendő hálózat a környező telkekről történő rácsatlakozást is lehetővé teszi, így a város villamosítása szempontjából is előrelépés. A Róna utca egy része, a közforgalom számára megnyitott magánút volt, a pályázat sikeréhez a tulajdonos Logomatic Kft. az ingatlan-felajánlásával járult hozzá.

Lakossági kérések mellett több cég, köztük az emblematikus EMIKA és a városunk gazdasági életében egyre nagyobb súlyt képviselő, dinamikusan fejlődő Anda Present Kft. is több alkalommal kérte az önkormányzattól, hogy a Róna utcában, illetve a Miskei útnak egy szakaszán oldják meg a közvilágítást.

 

A Róna utca a vagyonfelajánlás elfogadását javasló előterjesztéshez mellékelt helyszínrajzon

 

A Róna utca egy szakasza magánút – illetve eddig az volt – amely a közforgalom számára nyitott, tulajdonosa a Logomatic Kft.

A több év óta fölmerülő igény kielégítésére, a közvilágítás és a hozzá szükséges hálózat  kiépítésére a JETA pályázati rendszerének 2017-ben megjelent kiírása lehetőséget kínál.

A JETA pályázatán való indulásnak nem volna ugyan feltétele az út önkormányzati tulajdonba vétele, azonban az ügyintézést bizonyára egyszerűsíti, és a fenntartási időszakra nézve könnyen áttekinthető viszonyokat eredményez. Időközben a tulajdonos fölajánlotta a városnak e vagyonelemét ingyenes átvételre.

Az út tulajdonjogának átruházásáról szóló felajánlás elfogadásáról a legutóbbi testületi ülésén tárgyalt a testület.

A felajánlás feltétele, hogy az önkormányzat pályázati pénzből december 31-ei határidővel megoldja a közvilágítás kiépítését.

A jogi és pénzügyi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot, amely szerint a Logomatic Kft. ajándékozási szerződéssel történő vagyonátadásra irányuló felajánlást köszönettel elfogadja.
Kérdés és vita nem volt, így a napirendi pont pár perces tárgyalása után egyhangúlag, 12 igen szavazattal megszavazták a vagyonfelajánlást elfogadó javaslatot.

Az előzmények sorába tartozik, hogy a képviselő testület még decemberben megtartott ülésén Képviselő-testületünk 2017. december 21-i ülésén határozott arról, hogy a JETA pályázat keretében pályázatot készítsenek elő a hiányzó közvilágítás kiépítésére.

Az előzetes kalkulációk szerint a tervezés, előkészítés költségeivel együtt mintegy 30 millió forintből lesz megvalósítható a közvilágítás és a hozzá kiépülő elektromos hálózat.

A projekt megvalósítása a kiírás szerint 20% önerőt igényel majd a város részéről. Így várhatóan hozzávetőleg 6 millió forintot kell majd Kalocsa városának saját költségvetési forrásából biztosítania, amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül.

Az előterjesztés arra is kitért, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése amiatt is célszerű, mert a környezetében több önkormányzati tulajdonú ingatlan található.

Így ezek megközelítése könnyebben lesz biztosítható, illetve egy esetleges területrendezés esetén könnyebben kialakítható a területen egy egységesen önkormányzati tulajdonú közúthálózat.

Bár annak nagyságát csak a pontos műszaki tartalom ismeretében lehet majd ténylegesen fölmérni, a fejlesztés további jelentősége, hogy mérföldkövet jelenthet a város déli iparterületének használatba vétele felé.

A közvilágítással együtt kiépülő villamos hálózat ugyanis újabb vállalkozásoknak nyithat lehetőséget a megtelepedéshez, illetve a már itt tevékenykedő cégek bővítkezéséhez, megteremtve a szükséges hálózati kapacitás kielégítésének infrastrukturális feltételeit.

pályázatKalocsaközvilágítás Kalocsa JETAKözvilágítás-bővítésmagánút

Hirdetés

Hirdetés