2024.06.15, Szombat

Ünnepélyesen felavatták a Kalocsai Szent Kereszt Kórház új épületszárnyát – újabb 3 milliárdos fejlesztés valósulhat meg

kalohirek.hu

2017.12.06. 11:30

Régen várt esemény vette kezdetét december 4-én délután a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházában, amelynek új épületszárnyát dr. Mészáros János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Ellátásért Felelős Helyettes Államtitkára, Font Sándor országgyűlési képviselő, dr. Svébis Mihály főigazgató és dr. Mócza György főigazgató-helyettes a nemzeti színű szalag átvágásával avatta fel ünnepélyesen.

Hirdetés

A kórház életében korszakos jelentőségű beruházás fontosabb állomásait a helyettes államtitkár, az országgyűlési képviselő és a főigazgató idézte fel, de Font Sándor jövőbe mutató szavaiból az is kiderült: a Kalocsa-Paks Duna-híd megvalósításával egy időben újabb 3 milliárdos fejlesztés valósulhat meg a Szent Kereszt Kórházban, hogy a Paks II. beruházással kapcsolatos egészségügyi feladatokat, mint a legközelebbi kórház, a kalocsai egészségügyi centrumként láthassa el.

A főigazgató és főigazgató-helyettes, mint házigazdák nevében elsőként Font Sándor országgyűlési képviselőt, majd dr. Mészáros János helyettes államtitkárt, dr. Vadász Máriát, az intézmény volt főigazgató-helyettesét, dr. Bálint József polgármestert, dr. Bedics Andreát, a járási hivatal vezetőjét és a dr. Bábel Balázs érsek képviseletében megjelent dr. Mészáros István templomigazgatót, a társ intézmények vezetőit, a kórház főorvosait, orvosait, ápolóit, gazdasági és műszaki személyzetét köszöntötték.

Az ünnepség emelkedettségéhez Borbély Lászlóné művész tanár és Farkasné Böjtös Beáta tanár előadásában felcsendülő Hummer: Csellóduó darabja is nagyban hozzájárult.

 

 

Az ünnepi beszédek sorát dr. Mészáros János, mint a legmagasabb rangú szakmai vezető kezdte. A helyettes államtitkár felelevenítette: a kecskeméti székhelyű Bács-Kiskun Megyei Kórházba 2013. február 1-jével integrált Kalocsai Szent Kereszt Kórház az összevonásnak köszönhetően került ki abból a reménytelen, aktív kórházi státuszát fenyegető helyzetből, amelybe az egyre rosszabbodó humánerőforrás hiány és finanszírozási gondok miatt 2010-ig került. A szónok megköszönte dr. Svébis Mihálynak, hogy partner volt és élen járt abban, hogy a kalocsai intézmény a kecskeméti része lehessen. Mint elhangzott: az aktív kórházi státusz megtartása érdekében hozott stratégiai döntés eredményeként a város legnagyobb munkáltatójának számító kórházban közel 420 munkahelyet sikerült megmenteni.

 

 

A helyettes államtitkár azzal folytatta: az intézmény fejlődő pályára állításának, a jövőbeni magasabb szintű ellátás biztosításának fontos része volt, hogy az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló TIOP pályázat segítségével a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház és a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet együtt 2,95 milliárd forintos Európai Uniós támogatásra pályázott és nyert. A teljes pályázati összeg közel egyharmadát, mintegy 1 milliárd forintot, plusz a magyar központi költségvetésből további 280 millió forintot biztosítottak, hogy a fejlesztés maradéktalanul megvalósulhasson.

 

 

Dr. Mészáros János alig győzte sorolni, hogy a több mint 1 milliárd forint összegből az új főbejárat és központi betegirányítással ellátott előcsarnok kialakítás, központi gyógyszertár korszerűsítés, új, megnövelt funkciókat ellátó sürgősségi osztály kialakítás, járóbeteg szakrendelők koncentrált elhelyezése, központi radiológiai korszerűsítése valósult meg.

A szakember rámutatott: az új, a betegutakat lerövidítő feltételrendszer megteremtése elősegíti az integrált ellátást a kecskeméti anyakórházzal, jelentősen csökkenti a betegterheket, például a felesleges utaztatást.

 

 

Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében emlékeztetett arra, hogy a helyettes államtitkár által felidézett múlt számára is kritikus időszaknak számított, hiszen a stratégiai jelentőségű kórházegyesítés számos új, addig nem ismert kihívással járt együtt.A megvalósítás érdekében nagyon sok egyeztetést kezdeményezett. A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban a sürgősségi ellátás és a digitális radiológia infrastruktúrájának korszerűsítése, az eddig nélkülözött CT berendezés munkába állítása volt a legsürgetőbb feladat, de a megújuló épületszárnyban a 21. századi igényeihez igazított központi betegfogadót és rendelőket is ki kellett alakítani. Már a tervezés, a költségek kalkulálása időszakában látszott: ha a kalocsai kórház főépületét mintegy 2000 négyzetméter alapterületen megújítják, megépítik a főépület utcafrontjára nyíló központi főbejáratot, betegfogadó teret, betegirányítót és ezek informatikai hátterét is biztosítják, új helyükre kerülnek a szakrendelések, akkor a kalocsai betegellátás új dimenzióba lép. Mindez a pesszimista híresztelések ellenére megvalósult, az itt élők egészségét szolgálja.

 

 

A képviselő jövőbe mutató szavaiból az is kiderült: a Kalocsa-Paks Duna-híd megvalósításával egy időben újabb 3 milliárdos fejlesztés valósulhat meg a Szent Kereszt Kórházban, hogy a Paks II. beruházással kapcsolatos egészségügyi feladatokat, mint a legközelebbi, cetrummá fejlesztendő kórház, a kalocsai intézmény lássa el. Mindez a tervezés időszakában álló Duna-híddal is igazoltan olyan realitás, amely új lendületet ad a kórház és annak humánerőforrása fejlesztéséhez.

A képviselő megköszönte azt a Farkas Éva kalocsai lakos által indított civil kezdeményezést, hogy az egyébként a kórházi műszerfejlesztés részét képező artroszkóp műszerre gyűjtést indítottak. Mivel ez a műszer már a gyűjtés megindításakor is rajta volt a beszerzendő eszközök listáján, azóta már üzembe is helyezték, arról egyezett meg a kórház vezetése és a kezdeményezést útjára indító, hogy az összegyűlt mintegy 2 millió forintot más fontos, egyelőre meg nem nevezett eszköz beszerzésére fordítja majd az intézmény. Font Sándor a kórház orvosainak, dolgozóinak jó és elismert munkát, a betegeknek mielőbbi gyógyulást kívánt a megújult intézményben.

Dr. Svébis Mihály szinte dátumra pontosan elevenítette fel azt az időszakot, amely az ünnepélyes átadásig vezetett. Mindebből kiderült, hogy a főigazgató mindenben tartotta a szavát, amit a kalocsai intézménynek ígért, az maradéktalanul megvalósult. Ide értve az immár működő CT-t, a 8 ágyas, SO1 szintű sürgősségi osztályhoz csatlakozó 500 négyzetméter alapterületű fedett mentőbeállót. Nem feledkezve meg természetesen az új képalkotó diagnosztikáról: digitális röntgen gépek, korszerű ultrahang berendezések, amelyek lehetővé teszik a teleradiológia működtetését. Minden áthelyezésre kerülő szakrendelő – mint például a szemészet, az urológia – műszerparkja megújult, így a berendezések átlagéletkora 6-7 évvel csökkent.

 

 

A főigazgató arról is beszámolt, hogy jelentős mértékű fejlesztés történt az informatika területén is, amely a kecskeméti anyakórházzal történő együttműködés összehangolásának elengedhetetlen feltétele. A szakember szerint a gyógyítás körülményeinek korszerűsítése egyben a dolgozók munkafeltételeinek javulását is eredményezte. Még mielőtt a nagyközönség az új épületszárny fejlesztéseit bejárta, a főigazgató azt kívánta: bárki is lesz egyszer az új főigazgató, azt szeretné, ha ígéreteinek megvalósításában hozzá hasonlóan tartaná a szavát.

 

 

Az ünnepi beszédek elhangzását követően az épületet dr. Mészáros István templomigazgató áldotta meg, majd az épületkomplexum átadását szimbolizáló nemzetiszínű szalagot Font Sándor, dr. Mészáros János, dr. Svébis Mihály és dr. Mócza György vágta át, majd annak egy darabját, mint fontos relikviát, eltették emlékbe.

 

 

Az ünnepséget követő kitűnő, példa értékű állófogadás ezúttal abban tért el a szokásostól, hogy azt a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája oktatói, Molnár Pál, Balaton Péter szakácsszakoktatók, Török Anita pincér szakmai munkaközösség-vezető, Balogh Jenő pincérszakoktató, Baranyiné Hellényi Viktória szakmai tagintézményvezető-helyettes vezetésével az intézmény végzős szakács és pincér tanulói készítették, illetve szolgálták fel.

Galéria

KalocsaberuházásfejlesztésKalocsai Szent Kereszt Kórházgyógyítás

Ajánló