2023.09.25, Hétfő

400 + 60 millióra pályázik Kalocsa

kalohirek.hu

2017.03.09. 10:16

Két pályázatot adnak be, az egyikből az egykori zsinagóga épületét fejlesztenék, a másikból zömében rendezvényeket szerveznének.

Hirdetés

Az EFOP 4.1.9-16 pályázati kódszámú, „A levéltári és múzeumi intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” nevű pályázaton 60 milliós forrást céloz meg a kalocsai önkormányzat az egykori zsinagóga épületének fejlesztésére.

Vinczellér Imre állandó kiállítása mellett a város más értékes képgyűjteményei is bemutatásra kerülhetnek, emellett egy nagy foglalkoztató tér is létrejöhet a pályázat sikerével.

 

Az EFOP 1.5.3-16 pályázati kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázaton nyolc településsel közösen, konzorciumban pályázhat Kalocsa, ennek a konzorciumnak a megalakításához, a konzorciumvezetői szerep vállalásához és a pályázat beadásához is – akárcsak a zsinagógai fejlesztéshez – 12 igen szavazattal járult hozzá a testület. Ez utóbbi pályázat sikere esetén 400 millió forintból gazdálkodhat a nyolc környékbeli település, ebből mintegy 298 millió jutna Kalocsára. A két pályázat beadásáról döntött rendkívüli ülésén a kalocsai önkormányzati testület.

 

A 2013-ban fölújított épületre akkor nyert forrás nem bizonyult elegendőnek az eredeti fejlesztési terv által tartalmazott lift beépítésére, így – az akadálymentesítés megoldatlansága miatt – az épület hasznosítására nem került sor. A mostani, legjobb esetben akár 100%-os intenzitású pályázati támogatás segítségével e hiányosságok pótolhatóak volnának, és megkezdődhetne az épület programokkal való feltöltése.

A tervezett beruházás során a lift beépítése mellet a felső szinten pengefalak, megfelelő világítás, illetve a közönség elé tárt műtárgyak állagmegóvását szolgáló árnyékolás kialakításával kiállítótér jönne létre, míg a földszinti helyiségek összenyitásával egy akár nagyobb gyermekcsoport befogadására is alkalmas foglalkoztató tér alakulna ki.
Az épület a Viski Károly Múzeum fennhatósága alatt működne.

A fejlesztés keretében modern, interaktív tájékozódást lehetővé tevő rendszerek telepítését és tartalommal föltöltését is tervezik, így a kiállított alkotásokról, tárgyakról QR-kóddal, illetve más mobil applikációk segítségévek is lehetne ismereteket szerezni. Emellett szenzorhálóra épülő játékmező és mobil játékok segítségével együttműködést igénylő csapat- és csoportjátékok megtartására is alkalmas rendezvénytér jönne létre.

Az igényelt 60 millióból 51,9 millió az épület fejlesztésére, illetve IKT eszközök – információs és kommunikációs technológiák – beszerzésére, 8,1 millió a tervezésre és egyéb, járulékos költségekre fordítódna.A kistérségi szemléletű humán szolgáltatásfejlesztést célzó pályázat benyújtásához szükséges előkészületek megkezdését február 22-én határozta el a testület. Most a pályázat benyújtásáról, illetve a pályázó konzorcium megalakításáról hoztak határozatot a képviselők.

A konzorcium tagjai a vezető szerepet vállaló Kalocsa mellett – a tervezett forrásfölhasználás mértéke szerint, csökkenő sorrendben: Szakmár, Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek, Öregcsertő, Ordas, Újtelek.

A támogatás 100%-os intenzitású lehet, kedvező elbírálás esetén az összesen forrásból kisebb részt infrastrukturális beruházások és eszközbeszerzésre szolgálhat, míg a rendelkezésre álló összegek nagyobb részét rendezvények szervezésére, illetve a hátrányos helyzetű célcsoportok számára végzett szolgáltatások fejlesztésére fordíthatnák az érintett települések. Köztük a legkisebb igénnyel jelentkező Újtelek mintegy 6,5 milliót, a – 297,9 milliós kerethez jutó Kalocsa után – legnagyobb forrást remélő Szakmár 22 milliót nyerhet a pályázat keretében, annak sikere esetén.

pályázatKalocsaKalocsafejlesztészsinagóga